Ministr Stavileci o investičních a exportních příležitostech v Kosovu

8. 7. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Ministr Stavileci o investičních a exportních příležitostech v Kosovu Ministr pro ekonomický rozvoj Blerand Stavileci prezentoval dne 29. června 2016 akreditovaným diplomatům v Kosovu ekonomické rozvojové projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury, energetiky, důlního sektoru, telekomunikací a energetické účinnosti.

K nejdůležitějším dopravním infrastrukturním projektům resortu patří dálniční spojení do Albánie (v provozu od 2014) a do Makedonie (ve stavbě, plánované zprovoznění v roce 2018), dále severojižní železniční koridor (Route 10) mezi hranicí se Srbskem na severu a Makedonií na jihu země a železniční spojení Prištiny s letištěm.

V sektoru energetiky je priorita resortu zaměřena na rekonstrukce uhelných elektráren Kosovo A a Kosovo B a na výstavbu nové uhelné elektrárny Kosovo New/C, dále na propojení Kosova s Albánií vedením vysokého napětí 400 kV a na snižování energetické náročnosti státních a veřejných objektů.

V oboru energetiky se jako perspektivní příležitosti pro české firmy nabízí zakázky spojené s rekonstrukcí elektráren a s výstavbou nové elektrárny.

Kosovo New/C – v prosinci 2015 bylo podepsáno Memorandum o porozumění s americkým investorem Contour Global. V současné době probíhá vyjednávání a příprava smluv, připravují se výběrová řízení na jednotlivé zakázky a dolaďuje se finanční zajištění projektu.

Kosovo B – v březnu 2016 byla Evropskou komisí zadána upřesňující studie proveditelnosti na rekonstrukci elektrárny, studie se by měla navrhnout jak technické řešení, tak i možnosti financování.

Kosovo A – připravuje se postupné odstavování z provozu s možností udržení produkce dvou bloků, aby se zabránilo přechodnému nedostatku dodávek elektrické energie v době, než bude uvedena do provozu elektrárna Kosovo New/C. Vláda Kosova uvažuje o spolufinancování projektu ze strany Albánie.

Energetické propojení Kosova a Albánie – výstavba vedení vysokého napětí 400 kV byla dokončena v červnu 2016. Vedení vytvořilo dostatečné propojení kapacit energetických zdrojů obou zemí (Kosovo – uhlí / Albánie – voda). Vedení bude provozováno jako samostatný systém přenosové sítě.

Důlní sektor – vládou byly ustaveny pracovní skupiny na řešení situace v důlním sektoru. Jedna skupina je speciálně zaměřena na řešení problematiky důlního kombinátu Trepča. Návrhy pracovní skupiny na majetkoprávní uspořádání kombinátu se očekávají v podzimních měsících 2016.

Telekomunikace – byla zahájena Národní IT strategie na vytvoření digitální infrastruktury, na přenos a výuku IT technologií ve školství, na aplikaci digitálních technologií při řízení firem, na vytváření kreativní ekonomiky a inovačních center.

Vláda vytvořila rovněž podmínky na podporu programu na zvyšování energetické účinnosti státních a veřejných budov s cílem snížení spotřeby energií na jejich provoz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek