Mise Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků do Chorvatska – výzva k účasti

25. 8. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Mise Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků do Chorvatska – výzva k účasti Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku vyzývá české firmy k účasti na prezentačním semináři s názvem „Mise Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) do Chorvatska“, který se bude konat v Záhřebu ve dnech 23. - 24. října 2017.

Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku vyzývá všechny české firmy, které mají zájem se mise zúčastnit nebo chtějí získat podrobnější informace, aby se obrátili na koordinátora akce v ČR pana Ing. Václava Rohlenu, ředitele exportu MZ Liberec, a.s. (vaclav.rohlena@mzliberec.cz) a v kopii na commerce_zagreb@mzv.czTermín pro přihlášení je 15. 9. 2017. Mise do Chorvatska je termínově spojena s podobnou misí do Srbska. Podrobnější informace o misi do Srbska poskytne p. Václav Rohlena.

Pro řadu českých firem se během uplynulých let stalo Chorvatsko zajímavou obchodní destinací zejména v segmentu zdravotnické techniky, nástrojů a vysokých technologií. Velká část chorvatských nemocnic a dalších zdravotnických zařízení vyžaduje modernizaci, což se projevuje ve zvýšených poptávkách po zdravotnickém materiálu.

Z konkrétních projektů bychom zmínili výstavbu nové nemocnice v Pule či modernizaci a rozšíření nemocnic v Záhřebu, Splitu, Osijeku, Bjelovaru a dalších městech. Exportní potenciál přinášejí i možnosti dodávek zařízení pro specializovaná pracoviště jako jsou oční kliniky, gynekologicko-porodnické, zubní, kosmetické a chirurgické laboratoře. Mnohé projekty by měly být podpořeny spolufinancováním z fondů EU.

Cílem workshopů je oslovit potenciální klienty, tj. především zástupce specializovaných pracovišť (infekční kliniky, urgentní příjmy, zdravotní záchranné služby apod.), zástupce medicíny katastrof a systémového řešení mimořádných událostí, zástupce úřadu hlavního hygienika, představitele institucí na podporu obchodu, představitelé zdravotnické záchranné služby a integrovaného záchranného systému, obchodní společnosti apod., a nabídnout jim spolupráci s českými firmami.

České firmy budou moci představit své výrobky během prezentačního bloku (každá firma bude mít cca 15 minut), po kterém budou následovat  B2B jednání. Předběžně je domlouvána i návštěva nemocnice.

Velvyslanectví ČR v Chorvatsku zajistí prezentační a B2B prostory a audiovizuální techniku a spolu s místní hospodářskou komorou pozve relevantní partnery. Velvyslanectví také na vlastní náklady zajistí překlady firemních prezentací z českého do chorvatského jazyka a simultánní tlumočení z češtiny do chorvatštiny během prezentací.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek