Mise automobilových expertů a manažerů do USA – Jižní Karolína a Georgia

21. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Mise automobilových expertů a manažerů do USA – Jižní Karolína a Georgia Na americký automobilový trh si mohou troufnout i malé a střední, třeba i rodinné podniky. Vývoj směřuje ke stále větší autonomitě vozidel, američtí výrobci dílů, součástek a materiálů se nebojí, že by to vedlo k méně najetým kilometrům.

Ve dnech 17.–20. října 2016 uspořádaly Velvyslanectví ČR ve Washingtonu a agentura CzechInvest misi českých automobilových expertů do států Jižní Karolína a Georgia. Cílem akce, kterou finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie, bylo zjistit informace o stavu automobilového průmyslu v USA, navázat obchodní i akademické kontakty, ocenit příležitosti pro naše dodavatele do autoprůmyslu a porovnat výuku učňovských i vysoce kvalifikovaných profesí a jejich uplatnění v praxi.

V Jižní Karolíně skupina expertů a manažerů (seznam účastníků je na konci textu) jednala v centru pro automobilový výzkum Clemson University iCar, které je součástí regionálního klastru vzdělávacích a soukromých subjektů, zapojených do výzkumu, vývoje a výroby osobních a nákladních vozidel. V oblasti je mj. největší zahraniční investice do autoprůmyslu v USA, kterou přineslo německé BMW.

Během setkání s manažerem BMW došlo i na reference českých dodavatelů, kteří dodávají německým a jiným zahraničním odběratelům v Evropě. Tyto reference by české firmy měly při navazování kontaktů s americkými partnery zdůrazňovat, protože jsou nejlepším argumentem pro americké nákupčí, kteří se s nějakou zahraniční firmou setkávají poprvé.

Zástupce českých univerzit a firem zaujal studentský projekt Deep Orange, který na Clemson University nyní běží už osmým rokem. Univerzita se každý rok domluví s jednou automobilkou a studenti v rámci 18měsíčního výukového programu s využitím nejnovějších materiálů naprojektují a vyrobí jedno inovačně řešené vozidlo. Poslední představený výsledek pro formu Toyota je vystaven v prostorách školy. Celý učební program hostům představil profesor Zoran Filipi, který vede automobilovou fakultu Clemson University a program iCar.

Na výzkumné úrovni je velkým tématem rozvoj autonomních aut, na kterém pracují největší automobilky i technologické firmy (GM, Ford, Tesla, Google...). Zároveň s nástupem jejich používání se musejí automobilky více zabývat prodejními trendy, protože nízká ochota lidí auta vlastnit a více si je půjčovat může vést k poklesu prodejů. Podle některých partnerů, se kterými české firmy během mise jednaly, však počet najetých kilometrů stále poroste a spotřeba autodílů a součástek by tedy klesat neměla.

Clemson

Clemson

 

deep orange

Deep Orange

   
Oblast okolo Clemsonu by se mohla stát centrem expanze českých automotive firem v USA   Auto, které studenti vyrobili pro firmu Toyota  

sage

Sage

Sage vyrábí autotextilie, část z nich u partnera v české Ostroměři

Při jednání s americkými i zahraničními firmami v Charlestonu, okolí Atlanty a města Gainesville se jednání zaměřila na porovnání aspektů evropského a amerického autoprůmyslu a podmínek úspěchu zahraničních firem na trhu USA. Protože některé americké automobilky trvají na globální přítomnosti svých dodavatelů (USA, Evropa, Čína), jsou evropští dodavatelé úrovně Tier 1 nebo 2 někdy nuceni si svoji pobočku otevřít i v USA.

Dalším důvodem pro relokaci alespoň finální části výroby jsou fluktuace kurzu dolaru vůči euru. Marže v průmyslu jsou obecně nízké a několikaprocentní změna kurzu může z obchodu udělat nevýhodnou záležitost. Firmy v USA se stejně jako v ČR občas potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, odborné technické školy jim ale vycházejí vstříc a připravují pro ně vzdělávací programy podle jejich potřeb.

Podle T. Hubínka z AutoSAP i přítomných českých podnikatelů jde o významnou inspiraci. „Je neuvěřitelně zajímavé vidět, jak probíhá spolupráce všech zainteresovaných: státních úřadů a měst, firem, výzkumných univerzit i technických škol. U nás je systém bohužel nastaven jinak a výsledkem je frustrace firem z byrokracie, která jim ubírá kapacity pro podnikání, a absolventi vysokých škol a učebních oborů, jejichž specializace neodpovídá potřebám průmyslových podniků a jejichž praktické zkušenosti z fungování firem jsou velmi nízké,“ říká zástupce Sdružení automobilového průmyslu Tomáš Hubínek.

cls

 

ga

   
Jednání o obchodě a ekonomice v Charlestonu byla nejen zajímavá, ale probíhala také ve velmi dobré atmosféře

pv

Honorární konzul Petr Vašičko v Charlestonu

Čeští manažeři se také zajímali, jaké mzdy by v Americe museli vyplácet, kdyby se rozhodli zde investovat a vyrábět. Tovární dělníci si vydělají většinou 11–14 USD na hodinu, kvalifikovanější manuální pracovníci s praxí si mohou přijít na více než 20 USD za hodinu práce. Velké investice jdou do vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců.

Podle ředitele Tesly Jihlava Michala Janouškovce je z atmosféry ve firmách cítit, že komunikace mezi vedením firmy a jejími zaměstnanci je o dost intenzivnější, než je to zvykem třeba v našich firmách. Americké provozy nebývají tak moderní jako třeba německé nebo i české, tlak amerických manažerů na co nejlepší finanční výsledky se někdy projevuje v odkládání nákupů nových technologií až na úplně nejzazší možnou dobu.

V programu se našel čas i na setkání s jedinou českou automobilovou firmou, která zatím na jihovýchodě země působí. Albaform, u nás známá pod názvem Alba-Metal, je v Americe už od roku 2011. Manželé Vintrlíkovi, kteří pobočku rodinné firmy v Georgii vedou, za více než pět let získali velké množství zkušeností, se kterými se s českými firmami ochotně podělili. Jejich firma už několik let pouze roste, objemy dodávek drátěných konstrukcí a insertů do autosedaček a dalších částí automobilů se prosazují u stále většího počtu amerických odběratelů.

vlajky

 

jv

   
Vchod do firmy Albaform   Jan Vintrlík s manželkou vedou americkou pobočku od roku 2011  

af

Firma uprostřed Ameriky, ale s českými majiteli

Jihovýchod Spojených států je po oblasti Michiganu druhým hlavním centrem automobilové výroby v USA. Protože jde o státy, kde členství v odborových organizacích není ve velkých továrnách povinné, je tato část USA pro zahraniční automobilky atraktivnější. Dalším pozitivem regionu je jeho blízkost k hlavním metropolitním oblastem: 80 % Američanů žije na východ od řeky Mississippi a je z Atlanty dostupných do dvou hodin letecky nebo dvou dní nákladní dopravou.

Jihovýchod USA je pro české aktivity výhodný i díky síti honorárních konzulů, kteří jsou aktivní třeba v Charlotte (Severní Karolína) nebo Atlantě (Georgia). „Honorární konzulové mají často kontakty na místě, ke kterým se my z Velvyslanectví třeba ani nedostaneme. Proto mě těší, že konzulové Vašičko a Novak pomohli s přípravou celé mise,“ zhodnotil jejich zapojení do příprav velvyslanec Petr Gandalovič.

„Udělali jsme první krok a navázali nové kontakty. Teď je potřeba si celou akci v klidu vyhodnotit a rozhodnout se o dalších krocích. Na příkladu Albaformu je vidět, že i naše malé a střední firmy mají na to, aby Ameriku dobyly,“ shrnuje zajímavou a prospěšnou akci Tomáš Hart, obchodní rada ve Washingtonu.

Účastníci: T. Hubínek (AutoSAP), M. Janouškovec (Tesla Jihlava), D. Červeň (Aufeer Design), M. Vintrlíková (Albaform), J. Vávra (ČVUT), M. Růžička (ČZU), J. Valtera, P. Brabec (oba TU Liberec), T. Sáha, M. Blizňáková (oba UTB Zlín), P. Vašičko (honorární konzul v Charlotte), E. Bartoňová (CzechInvest), T. Hart (Velvyslanectví ve Washingtonu).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu. Autor: Tomáš Hart, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek