Mise otevřela českým vědeckým institucím a firmám možnosti budoucí spolupráce v Chicagu a okolí

2. 11. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Mise otevřela českým vědeckým institucím a firmám možnosti budoucí spolupráce v Chicagu a okolí Generální konzulát České republiky v Chicagu ve spolupráci s agenturou CzechInvest zorganizoval v týdnu od 24. do 28. října 2016 obchodní a vědecko-výzkumnou energetickou misi do hlavního města Středozápadu USA, Chicaga.

Mise se zúčastnili nejen zástupci českých vědeckých center, univerzit a firem, ale doprovodili ji také dva zastupitelé města Prahy, do jejichž kompetence spadá koncept lépe fungujících měst (Smart City).

Cílem mise bylo navázat spolupráci českých firem a vědeckotechnických výzkumných center s americkými partnery na společných výzkumných projektech a recipročních výměnách vědců a studentů. Hlavním důvodem směřování mise do Chicaga byla skutečnost, že metropolitní oblast Chicaga je nejen jedním z největších obchodně-ekonomických, ale také vědecko-výzkumných a univerzitních center USA po New Yorku a Los Angeles.

V okolí Chicaga mají sídla světově proslulé laboratoře jako je Fermilab, kde se nalézá urychlovač protonů a antiprotonů, či Argonská národní laboratoř, kde v prosinci roku 1942 proběhla v největším utajení vůbec první řízená štěpná reakce a lidstvo tak vstoupilo do „atomového věku“.

V rámci celotýdenního programu mise se uskutečnily desítky setkání a účastníci vyslechli řadu prezentací s energetickou tématikou od amerických partnerů. Mezi hlavní vědecko-výzkumná centra, která česká delegace v průběhu mise navštívila, spadají Illinoiský technologický institut, Chicagská univerzita, Institut molekulárního inženýrství, Fermilab a Argonská národní laboratoř či Severozápadní univerzita.

Vedle vědecko-výzkumných center zavítala delegace také do dvou energetických startupových center v Chicagu – Energy Foundry a Polsky institut pro podnikání a inovace. Mise pak byla zakončena podnětnou návštěvou digitálního elektrického gridu elektrárenské společnosti ComEd.

Vedle oficiálního programu proběhla řada individuálních schůzek a setkání členů delegace ať již s firmou Gammma Technologies Inc. zabývající se počítačovým modelováním vybavení pro automobilový průmysl, či s americkými firmami Dattus a Root3 Technologies, které se zabývají především vývojem softwarových řešení pro inteligentní energetický management.

V řadě vědecko-výzkumných center, s kterými neměly české instituce doposud žádnou formu spolupráce, existoval upřímný zájem zahájit spolupráci v oblasti vědy a výzkumu či navázat reciproční výměny vědců či studentů. Jednotlivé níže uvedené české instituce si domů přivezly celou řadu zajímavých kontaktů a podnětných návrhů, na které bude třeba dále navázat, má-li se spolupráce proměnit v hmatatelný výsledek. Follow-up těchto kontaktů bude sledovat jak Generální konzulát v Chicagu, tak CzechInvest, který se mise rovněž zúčastnil.

Účastníci mise: Jiří Plešek a Miroslav Chomát (Ústav termomechaniky AVČR), Petr Vanýsek (Technologická univerzita Brno), Martin Střelec (Západočeská univerzita, NTIS Centrum), Tomáš Pitner a Václav Stupka (Fakulta Informatiky Masarykovy univerzity), Jan Macek a Oldřich Vítek (ČVÚT Praha), Martin Palkovič (Technická univerzita Ostrava), Marek Sabela (firma Instar ITS), Jan Široký (firma Energocentrum Plus), Jiří Krechl a Eva Bartoňová (CzechInvest), Alexandr Bellu a Ondřej Mirovský (zastupitelé města Prahy) a Marek Svoboda (Ministerstvo zahraničí ČR).

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autor: Tomáš Trnka.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek