Mise rektorů a prorektorů českých vysokých škol do Austrálie

4. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Mise rektorů a prorektorů českých vysokých škol do Austrálie Ve dnech od 13. do 26. března 2017 se uskutečnila mise rektorů a prorektorů českých vysokých škol do Austrálie. Mise byla v rámci projektu ekonomické diplomacie podpořena také Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Úřadem vlády ČR.

Mise rektorů a prorektorů českých vysokých škol do Austrálie se uskutečnila v podobném rozsahu poprvé v historii. Mise byla připravována společně s Českou konferencí rektorů, českou pobočkou australské vládní agentury Austrade v Praze, Honorárním konzulátem Austrálie v České republice, Úřadem vlády České republiky, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím ČR v Canberře a Generálním konzulátem ČR v Sydney.

Mise se zúčastnili rektoři a prorektoři osmi českých vysokých škol a univerzit: Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Vysokého učení technického v Brně (VUT), Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (VŠB), Univerzity Pardubice (UPCE), Technické univerzity v Liberci (TUL) a Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Účastníci mise během svého čtrnáctidenního pracovního pobytu v Austrálii měli možnost prezentovat jednotlivé české univerzity a vysoké školy na mnoha významných australských univerzitách a výzkumných pracovištích ve třech státech Australského společenství, a to v Novém Jižním Walesu (Sydney, Newcastle a Bathurst), ve Victorii (Melbourne) a v Quenslandu (Brisbane). V Novém Jižním Walesu (NSW) spolupracovala na organizaci mise rektorů a prorektorů také vládní agentura Study NSW, která zorganizovala schůzku s několika předními univerzitami a výzkumnými pracovišti z NSW.

Kromě této pracovní schůzky navštívili účastníci mise v NSW také regionální univerzity v Newcastlu a Bathurstu. Z australských vědecko-výzkumných pracovišť, do kterých účastníci mise zavítali, můžeme uvézt např. Food Innovation Australia, Medical Technologies and Pharmaceutical Growth Centre, Australia Synchotron, Melbourne Centre for Nanofabrication nebo výzkumné pracoviště Data61, které je jedním z pracovišť Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). V Brisbane navštívili účastníci mise Griffith University a Queensland University of Technology.

Během jednání na jednotlivých univerzitách a pracovištích byly navázány osobní kontakty a projednány možnosti budoucí spolupráce v oblasti vzájemné výměny studentů a akademických a vědeckých pracovníků a také možnosti spolupráce na vědecko-výzkumných projektech v řadě oblastí, ať už se jedná o technické obory, výzkumy ve farmacii a biomedicíně nebo např. nanotechnologie.

České vysoké školy a univerzity mají již v současné době s australskými protějšky podepsáno 28 bilaterálním dohod a memorand a spolupracují nebo spolupracovali na více než 40 společných vědecko-výzkumných projektech. V Austrálii v roce 2016 studovalo více než 2700 českých studentů.

Účastníci mise měli během pracovního programu možnost setkat se také s velvyslancem ČR v Austrálii, s generální konzulkou ČR v Austrálii a také s honorárními konzuly ČR v Melbourne a Brisbane.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie). Autorka: Mgr. Michaela Jeřábková.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek