Mladí podnikatelé chtějí zavádět nové technologie, bojí se, že narazí u svých rodičů

28. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Mladí podnikatelé chtějí zavádět nové technologie, bojí se, že narazí u svých rodičů Nastupující generace vedoucích představitelů rodinných firem je dobře připravena, věří si, a hlavně má velké ambice. Celkem 88 % z nich chce udělat něco výjimečného se svým podnikáním, nejen být větší a silnější, ale také mezinárodní, diversifikovanější a modernější.

Ukázal to průzkum, ve kterém se poradenská společnost PwC ptala 268 představitelů nastupující mladé generace, kterou čeká převzetí rodinných firem v 31 zemích celého světa. Celkem 60 % z nich chce expandovat do zahraničí. Objevují nové myšlenky, nové produkty a nové obchodní modely. Zároveň však musejí překonat tři velké překážky, které stojí v cestě úspěšnému převzetí rodinných firem:

  • Generační propast: Stávající generace není vždy přesvědčena, že její děti jsou schopné a připravené převzít rodinný podnik.
  • Nedostatek důvěry: Nastupující generace tvrdí, že musí pracovat mnohem tvrději než kdokoli ve firmě, aby prokázala, že na to má.
  • Komunikační mezera: Rodinné firmy musí řídit, jak pracovní, tak osobní vztahy, což vytváří potenciální konflikty.

Sebevědomá generace je připravena po sobě něco zanechat

Po dvou letech od předchozího průzkumu se obrázek mnohem zlepšil. Nová generace představitelů rodinných firem zapracovala na své přípravě na vedoucí roli v podniku. Například, 70 % dotázaných sbíralo užitečné pracovní zkušenosti mimo rodinnou firmu. Respondenti uvedli, že chtějí více, než jen převzít otěže ve firmě, chtějí v ní také zanechat vlastní stopu a nebrání se využít pomoci zvenčí pro dosažení svých cílů. Proto si 69 % dotázaných hodlá najmout zkušené manažery, kteří jim pomohou zmodernizovat a zprofesionalizují jejich podnikání.

„Při naší spolupráci s rodinnými firmami pozorujeme nový trend nastupující mladé generace. Mnoho schopných mladých podnikatelů si vybírá svou roli ve firmě tak, aby odpovídala jejich schopnostem, dovednostem a mohli v ní excelovat. Chtějí mnohem hlouběji a detailněji porozumět tomu, jak bude fungovat jejich firma v následujících letech, a ptají se sami sebe, co mohou nabídnout pro to, aby posouvali podnikání dopředu,“ říká Věra Výtvarová, vedoucí partnerka služeb pro rodinné firmy, PwC ČR.

Co si myslí nastupující generace podnikatelů

  • Pouze 41 % mladých podnikatelů věří, že jejich firma má strategii, která se hodí do digitálního světa
  • 88 % chce vyjet ze stávajících kolejí a udělat něco výjimečného se svým podnikem
  • 70 % představitelů mladé generace sbíralo zkušenosti mimo rodinnou firmu, než se zapojilo do jejího podnikání
  • 52 % nastupující mladé generace se obává, že budou muset trávit čas řízením rodinné politiky
  • 69 % mladých podnikatelů chce zapojit zkušené manažery stojící mimo rodinnou firmu, aby jim pomohli s profesionalizací a modernizací podnikání


Revoluce nebo evoluce? 

Navzdory sebevědomí a jasné představě, kam chtějí podnikání posunout, čelí mladá generace silnému tlaku zpět: 40 % dotázaných se vyznalo z určité míry frustrace z toho, jak se snaží přesvědčit stávající generaci, aby přijala nové myšlenky, a 52 % se obává, že budou muset trávit čas „rodinnou politikou“, aby své myšlenky prosadili.

Rodinné firmy se sice dokáží měnit a mění se, ale ne všechny tak rychle, jak by chtěly, a mohou tak vznikat tlaky mezi historickými procesy či produkty a příležitostmi, které vidí nastupující generace. Například 59 % představitelů mladé generace by rádo diverzifikovalo produktové portfolio své firmy, ale 68 % považuje za nepravděpodobné, že se to podaří během následující dekády.

„Digitalizace je oblastí, kde mezigenerační mezera přetrvává. Mnoho mladých má problém přesvědčit své rodiče, že firma musí být v digitálním světě mnohem aktivnější. Pouze 41 % zástupců nastupující generace se domnívá, že jejich firma má vhodnou strategii do digitálního světa a 29 % je přesvědčeno, že rodinné firmy jsou pomalejší oproti ostatním typům podnikání při zavádění nových technologií,“ říká Věra Výtvarová.

Otázka nástupnictví

Nástupnictví představuje stále obavu pro ty, kdo předávají rodinné firmy. Není stále jisté, jak se stávající generace přizpůsobí novému prostředí a jak se osvědčí nová generace. Stávající generace se navíc zdráhá předat žezlo. Celkem 61 % mladých se domnívá, že bude pro stávající generaci obtížné jim firmu plně předat a odejít z ní.

„Je potřeba si uvědomit, že předání firmy je proces, nikoli událost. Nastupující generace musí být zcela připravena převzít firmu. A po formálním předání, rodiče mohou být stále nablízku a připraveni poradit či nasměrovat, ale pouze pokud akceptují, že už nejsou těmi, kdo rozhoduje,“ dodává Věra Výtvarová.

Redakčně upravená zpráva společnosti Pwc

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek