MMR podpoří 115 miliony cestovní ruch v České republice

27. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

motiv článku - MMR podpoří 115 miliony cestovní ruch v České republice V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu byly schváleny návrhy dotací pro 96 akcí za více jak 115, 467 mil. Kč. Podpora půjde na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a nově pomůže realizovat marketingové aktivity krajů a destinačních společností.

„Jedná se o zcela nový pilotní program na podporu cestovního ruchu v České republice, který nově zahrnuje například i oblast marketingových aktivit. Žádostí přišla celá řada, ale vzhledem k tomu, že požadovaná částka nedosahuje předem stanovené alokace 300 milionů korun, vyhodnotíme tento zájem žadatelů a zvážíme, do jakých oblastí má v budoucnu smysl investovat v oblasti cestovního ruchu. Případně budu hledat jiné využití zbylých prostředků.  Nevyužité peníze by tak například mohly jít na podporu sportovní infrastruktury, u které jsme otevřeli příjem žádostí o podporu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Program strukturovaný do dvou podprogramů a 5 dotačních titulů určený širokému spektru možných příjemců je zaměřen zejména na zpřístupnění aktivit spojených s cestovním ruchem širší cílové skupině, rozprostření návštěvnosti (rovnoměrná návštěvnost regionů, omezení sezónnosti), rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, podpora tvorby produktů a marketingové aktivity v cestovním ruchu, posilování konkurenceschopnosti regionálních destinací a v neposlední řadě na rozvoj kvality služeb. Navrhované dotace pouze ze státního rozpočtu jsou ve výši maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce. Investice jsou tak rovnoměrně rozděleny mezi příjemce dotace, realizátora projektového záměru a poskytovatele dotace.

V rámci pilotní výzvy dotačního programu bylo přijato celkem 128 žádostí (I. podprogram 103 žádostí a II. podprogram 25 žádostí) s celkovým požadavkem dotace více jak 159 mil. Kč (I. podprogram 130,057 mil. Kč a II. podprogram 29,048 mil. Kč). Ministerstvo pro místní rozvoj tak například schválilo návrh dotace ve výši necelých 500 tis. na zkvalitnění zázemí pro běžecký sport a turistiku v Řásné, dále pak 583,5 tis. Kč na vybudování odpočinkového místa, informační tabule a další aktivity spojené s hledáním Telčského pokladu. Sportovci se dočkají také zatraktivnění ski areálu Vaňkův kopec, který bude podpořen částkou 2, 5 mil Kč, ski areálu Kareš, kam poputuje částka 625 tis. Kč, nebo běžeckého lyžování na Kohútce (232 tis). Necelý milion získá projekt na modernizaci lanového parku v Hlubové nad Vltavou.

Podpořeny budou aktivity svým způsobem veřejně prospěšné, aktivity rozvíjející cestovní ruch na území ČR (mohou to být např. turistická odpočívadla s doprovodnou infrastrukturou, značení, veřejné toalety, turistické navigační systémy, pořízení zařízení na úpravu běžkařských tras, doprovodná infrastruktura i pro handicapované, dále marketingové aktivity destinačních společností jako např. komunikační kampaně, monitoring návštěvnosti, marketingové výzkumy, tvorba strategických dokumentů řízení destinace, tvorba a inovace produktů, výroba karet destinace apod.). U projektových záměrů proběhlo v rámci externího hodnocení i posouzení vazby na strategické dokumenty krajů, popř. národní strategické dokumenty z oblasti cestovního ruchu.

Dotace poputují do 13 krajů České republiky v rámci 2 podprogramů a 4 dotačních titulů různým příjemcům.

Více informací o programu naleznete na webu MMR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek