MMR: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ posílí význam regionální politiky

12. 10. 2017 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

motiv článku - MMR: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ posílí význam regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo Vládě ČR informace o postupu prací při tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ se stane široce akceptovaným, klíčovým národním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje.

„MMR začalo s tvorbou budoucí Strategie regionálního rozvoje ČR na základě mnoha podkladových dokumentů a diskuzí v regionech s dostatečným předstihem. Souhrnné informace, které jsem představila členům vlády, popisují principy, na nichž chceme stavět celkovou kvalitu strategie tak, aby splňovala základní předpoklady moderního strategického dokumentu. Ten bude mimo jiné jedním ze vstupů pro stanovení priorit při realizaci politiky soudržnosti v ČR po roce 2020,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Materiál „Informace pro vládu ČR o postupu prací při tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“ shrnuje základní věcná i metodická východiska pro tvorbu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, zpřesňuje harmonogram prací a popisuje širokou diskuzi na půdorysu řady odborných i rozhodovacích platforem, které se na tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ podílejí.  

Strategie definuje priority a cíle České republiky v oblasti regionální politiky - ty budou konkrétní, silně územně zaměřené, udržitelné a proveditelné i z hlediska financování a odpovědnosti za jejich plnění.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek