Moldavsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

28. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Privatizace moldavských státních podniků není příliš úspěšná, výnosy zůstávají daleko za očekáváním vlády. Vláda ve druhé polovině roku 2013 rozhodla o privatizaci cca 200 státních podniků či podílů v nich. Celková výše státního majetku určeného k privatizaci je oceňována na téměř 1 mld. MDL (73 mil. USD), doposud byl privatizován státní majetek v hodnotě necelých 600 mil. MDL. Hodnota privatizovaného majetku v prvním kole v roce 2013 dosáhla jen 112 mil. MDL. Další kolo privatizace uskutečněné v prvním čtvrtletí roku 2014 již bylo úspěšnější, když se podařilo prodat majetek za 133,5 mil. MDL. V roce 2015 proběhly dvě kola privatizace s výnosem 36,7 mil. MDL. V  dubnu 2016 byl privatizován státní majetek či podíly v hodnotě 312,9 mil. MDL, jednalo se o privatizaci 24 státem vlastněných podniků.

Informace o privatizovaném státním majetku jsou zveřejňovány v médiích a na webových stránkách příslušných vládních institucí. Seznam podniků navržených k privatizaci je možné zhlédnout na stránkách www.gov.md, informace o privatizačních projektech a příležitostech jsou též na www.miepo.md.

Velký prostor pro investice, tj. pokud bude mít vláda zajištěno financování, skýtá obnova/rehabilitace silniční infrastruktury. Dle nové vládní strategie pro dopravu a logistiku na období 2013 – 2022 má být ročně opraveno na 390 km silnic. Za tímto účelem bude vláda ročně potřebovat, respektive hodlá přilákat 120 mil. EUR zahraničních investic. Finanční prostředky mají být zajištěny především úvěry EBRD, EIB a ostatními donory (především EU). Vláda v této souvislosti také hodlá prosazovat projekty s účasti soukromého kapitálu, tj. PPP projekty. V roce 2016 má být vyhlášen tender v rámci programu „Moldova Road Sector Program IV.

Potenciál dále skýtají projekty v oblasti  energetiky, což souvisí se záměrem zvýšit energetickou efektivnost, případně přenos a distribuce el. energie, teplárenství, ev. plynovody a zásobníky plynu, malé energetické zdroje na biomasu + výroba biomasy a pelet, dodávky pro městskou hromadnou dopravu (Kišiněv, Balti), čištění pitné i odpadní vody, vodovody, kanalizace.

Plánováno je otevřít tendery na dlouhodobě plánovanou modernizaci CET-Nord v Balti, „SE Moldelectrica Transmission Network Rehabilitation Project“, „District Heating Efficiency Improvement Project“. Dále se v roce 2016 očekává vyhlášení tenderů v rámci programů „Chisinau Water Development“ a „Moldovan Railways Restructuring“.

Prostor pro případné investice v Moldavsku lze dlouhodobě také hledat v oblastech souvisejících se zemědělstvím a potravinářským průmyslem - zemědělské stroje, hnojiva, zavlažování, výstavba kravínů/vepřínů/drůbežáren/jatek, široce chápaný potravinářský průmysl, včetně velkoskladů a budování chladírenských kapacit. Zvyšování kvality a standardů zemědělské produkce souvisí především s otevřením exportních příležitostí v rámci DCFTA. Možnosti skýtá také sektor zdravotnictví, kde kromě možnosti nákupů pro státní zdravotnická zařízení, existuje také prostor pro soukromá zdravotnická zařízení se zájmem o moderní vybavení a technologie.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Významnější výstavy a veletrhy probíhají v prostorách kišiněvského výstaviště. Mezi největší a nejvýznamnější akce patří zemědělská výstava Moldagrotech a Farmer, které jsou organizovány společně dvakrát ročně na jaře a na podzim. Informace o jednotlivých výstavách lze získat na webových stránkách www.moldexpo.md.

V rámci česko-moldavské spolupráce byly organizovány tzv. smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Počínaje rokem 2015 a v souladu s příslušnou dohodou o hospodářské a průmyslové spolupráci (podepsaná v květnu 2014) se tento formát spolupráce povýšil na mezivládní komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. První zasedání česko-moldavské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci proběhlo v Kišiněvě ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2015. Českou delegaci vedl náměstek MPO ČR E. Muřický, moldavskou stranu vedl náměstek ministra hospodářství MD O. Calmic. Náměstek E. Muřický byl přijat také úřadujícím ministrem hospodářství MD S. Bride a setkal se i s náměstkem V. Triboiem.  Další zasedání mezivládní komise by mělo proběhnout v tomto roce v ČR.

Na 10. červen roku 2016 je plánována návštěva premiéra ČR v Moldavsku, premiéra bude doprovázet podnikatelská mise a proběhne Podnikatelské fórum.

Další plánovanou akcí je prezentace firem aktivních v sektoru zdravotnictví, která proběhne v září tohoto roku u příležitosti konání mezinárodního veletrhu Moldmedizin. Této prezentace by se mělo zúčastnit přibližně 5 českých firem a s organizací pomůže ZÚ Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: