Moldavsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

29. 11. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Privatizace moldavských státních podniků není příliš úspěšná, výnosy zůstávají daleko za očekáváním vlády. V roce 2015 proběhly dvě kola privatizace s výnosem 36,7 mil. MDL, v roce 2016 proběhly tři kola privatizace, ve kterých bylo k privatizaci nabídnuto 63 státem vlastněných podniků. Nakonec bylo privatizováno 9 podniků a výnosy privatizace v roce 2016 dosáhly výše 321,4 mil. MDL. Privatizace bude pokračovat i v roce 2017, kdy má být v nabídce například Moldtelecom a Air Moldova.

Informace o privatizovaném státním majetku jsou zveřejňovány v médiích a na webových stránkách příslušných vládních institucí. Seznam podniků navržených k privatizaci je možné zhlédnout na stránkách www.gov.md a www.app.gov.md, informace o privatizačních projektech a příležitostech jsou též na www.miepo.md.

Velký prostor pro investice, tj. pokud bude mít vláda zajištěno financování, skýtá probíhající obnova/rehabilitace silniční a železniční infrastruktury. Dle nové vládní strategie pro dopravu a logistiku na období 2013 – 2022 má být ročně opraveno na 390 km silnic. Probíhá projekt se Státní železniční společností Moldavska na rehabilitaci železnic a nákup lokomotiv v rámci programu „Moldovan Railways Restructuring“. Tender na nákup lokomotiv proběhl a následovat budou další tendery na investice do rekonstrukce infrastruktury. Finanční prostředky zajišťují především úvěry EBRD, EIB a ostatními donory (především EU). Vláda v této souvislosti také hodlá prosazovat projekty s účasti soukromého kapitálu, tj. PPP projekty.  V roce 2017 mají být vyhlašovány další tendery v rámci programu „Chisinau Water Development“ a „Moldova Road Sector Program IV“.

EBRD a EIB připravují investice do odpadového hospodářství, v rámci projektu „Waste Management Program“ mají být vybudovány regionální skládky v celém Moldavsku. V současné době probíhá příprava studií proveditelnosti v několika regionech, první tender je možné očekávat v roce 2018.

Potenciál dále skýtají projekty v oblasti  energetiky, což souvisí se záměrem zvýšit energetickou efektivnost, případně přenos a distribuci el. energie, teplárenství, ev. plynovody a zásobníky plynu, malé energetické zdroje na biomasu + výroba biomasy a pelet, dodávky pro městskou hromadnou dopravu (Kišiněv, Balti), čištění pitné i odpadní vody, vodovody, kanalizace. V minulosti bylo vyhlášeno několik tenderů na modernizaci stávajícího systému tepláren a elektráren, aktuální zůstává vyhlášení tenderu v Kišiněvě, ten by měla financovat Světová banka. EBRD vyčlenila 41 mil. EUR na tendr na plynovod Kišiněv – Ungheni, který má být prodloužením plynovodu Ungheni – Iasii, další finance má vyčlenit EIB a EU, celková hodnota projektu má být 93 mil. EUR.

Byl schválen nový projekt "Zelené město: budovy v Kišiněvě", projekt má být financován společně EIB (10 mil. EUR), EBRD (10 mil. EUR) a dalších 5 mil. EUR mají vyčlenit mezinárodní donoři. Cílem projektu je zvýšit energetickou efektivitu budov, které jsou majetkem města a demonstrovat komerční životaschopnost projektů v oblasti zvýšení energetické efektivnosti. Tendry mají být vyhlašovány v roce 2017.

 

Prostor pro případné investice v Moldavsku lze dlouhodobě také hledat v oblastech souvisejících se zemědělstvím a potravinářským průmyslem - zemědělská technika a mechanizace, hnojiva, zavlažování, výstavba kravínů/vepřínů/drůbežáren/jatek, široce chápaný potravinářský průmysl. Ve světle podpisu AA/DCFTA a nutnosti zvýšit konkurenceschopnost sektoru, i očekávaných překážek v přístupu moldavské zemědělské produkce na ruský trh, moldavští představitelé hovoří o potřebě posílit skladovací a chladírenské kapacity.

 

Možnosti skýtá také sektor zdravotnictví, kde kromě možnosti nákupů pro státní zdravotnická zařízení, existuje také prostor pro soukromá zdravotnická zařízení se zájmem o moderní vybavení a technologie.

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Významnější výstavy a veletrhy probíhají v prostorách kišiněvského výstaviště. Mezi největší a nejvýznamnější akce patří zemědělská výstava Moldagrotech a Farmer, které jsou organizovány společně dvakrát ročně na jaře a na podzim. Informace o jednotlivých výstavách lze získat na webových stránkách www.moldexpo.md.

 

V rámci česko-moldavské spolupráce byly organizovány tzv. smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Počínaje rokem 2015 a v souladu s příslušnou dohodou o hospodářské a průmyslové spolupráci (podepsaná v květnu 2014) se tento formát spolupráce povýšil na mezivládní komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. První zasedání česko-moldavské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci proběhlo v Kišiněvě ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2015. Českou delegaci vedl náměstek MPO ČR E. Muřický, moldavskou stranu vedl náměstek ministra hospodářství MD O. Calmic. Náměstek E. Muřický byl přijat také úřadujícím ministrem hospodářství MD S. Bride a setkal se i s náměstkem V. Triboiem.  Další zasedání Mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci mezi ČR a Moldavskem proběhlo 17. - 19. října 2016 Praze.

  1. června roku 2016 proběhla návštěva premiéra ČR v Moldavsku, premiéra doprovázela podnikatelská mise a proběhlo Podnikatelské fórum. 8. a 9. května 2017 proběhla návštěva premiéra Moldavska v ČR.

V letošním roce ČR a MD slaví 25. výročí navázání diplomatických vztahů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: