Moldavsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 11. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

Moldavsko v minulosti nepatřilo k významným obchodním partnerům České republiky. Přestože je exportní nabídka Moldavské republiky poměrně omezená a její dovozní potenciál relativně nízký, objem vzájemné obchodní výměny se stále zvyšuje. V roce 2010 přesáhl obrat obchodní výměny 42 mil. EUR a každý následující rok se zvyšoval o cca 10 mil. EUR. Přesto se však z hlediska obou ekonomik stále jedná o malé objemy. ČR se pohybuje na 14. místě pro export a na 15. místě pro import mezi obchodními partnery MD, z pohledu ČR je MD ve zhruba osmé desítce zemí. Podíl ČR na celkovém exportu země v roce 2016 činil 1,38% a na importu 1,40% (1,41% u vývozu a 1,28% u dovozu v roce 2015).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v tis. EUR

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

47,262

44.733

44.224

42.890

43.890

Dovoz

16,142

23.494 

30.361

31.497

31.254

Obrat

63,404

68.226

74.584

74.387

75.144

Saldo

31,120

21.239 

13.865

11.392

12.636

Zdroj: ČSÚ ČR

 

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v mil. CZK

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

1.186,5

1.165,7

1.217,7

1.168,8

1.184,4

Dovoz

405,9

6080,7

837.8

859.2

844,9

Obrat

1.592,4

1.774,8

2.055,5

2.028,0

2,029,3

Saldo

780,6

5573,0

379,9

309,6

339,5

Zdroj: MPO ČR

 

Obrat obchodní výměny za rok 2016 dosáhl 2.029,3 mil. CZK, což ve srovnání s rokem 2015 představuje růst o 0,7 %, vývoz dosáhl hodnoty 1.184,4 mil. CZK a tedy růstu o 2,6 %, dovoz z MD zaznamenal pokles o 1,7 % na 844,9 mil. CZK. Saldo obchodní výměny ve výši 339,5 mil. CZK zůstává pozitivní ve prospěch ČR. Tento trend je dán jednak uvolněním obchodního režimu v návaznosti AA/DCFTA mezi EU a MD a nutnou orientací moldavských společností na trhy EU kvůli horší ekonomické situaci v zemích SNS a celkovým poklesem obchodu s touto skupinou zemí.

Struktura vývozu a dovozu se prakticky nemění. Mezi hlavní exportní položky podle nomenklatury HS(2) patří: 87 – vozidla motorová, traktory, aj. (32,7 %), 84 – reaktory, kotle, přístroje (12,3 %), 85 – přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu (10,2 %), 48 – papír, karton, lepenka a výrobky z nich (5,5 %) a 39 – plasty a výrobky z nich (4,9 %). V dovozu do ČR převládaly následující položky: 94 – nábytek, lůžkoviny, svítidla (36,7 %), 22 – nápoje, tekutiny lihové, ocet (27,3 %) a 52 – bavlna (4,5 %). 

Celkově lze konstatovat, že obrat zahraničního obchodu narůstá. S výjimkou roku 2013 pomalu narůstá vývoz z ČR do Moldavska a zároveň o něco rychleji roste i vývoz z Moldavska do ČR.

ZÚ Kišiněv považuje za pozitivní získání kontraktu na modernizaci silnice 1. třídy poblíž hlavního města a věří, že jeho úspěšné zakončení přispěje k získání dalších zakázek jak ve stavitelství, tak i v energetice či v různých oborech strojírenství.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

2016 - nejvýznamnější položky českého vývozu/dovozu v tis. EUR          

Název zboží

Dovoz

Vývoz

Obrat

Bilance

Průmyslové spotřební zboží

 

14478

 

4397

 

18875

 

-10022

Nápoje a tabák

 

8549

 

566

 

9115

 

-7982

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

 

3239

 

7194

 

10433

 

3954

Potraviny a živá zvířata

 

2056

 

2843

 

4898

 

787

Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

 

1194

 

 

4000

 

 

5194

 

 

2806

 

 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

 

1040

 

902

 

 

1942

 

 

-138

 

Stroje a dopravní prostředky

 

692

 

23981

 

24673

 

23288

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

 

5

 

0

 

5

 

-5

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

 

0

 

8

 

8

 

8

CELKEM

 

31254

 

43890

 

75144

 

12636

Zdroj ČSÚ

 

Hlavní položky českého vývozu v r. 2016

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

%

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

12803

29,17

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

2323

5,29

Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá

1830

4,17

Akumulátory elektrické vč separátorů

1875

4,27

Radiátory ohřívače ap části z železa oceli

1131

2,58

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

1108

2,52

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

1003

2,29

Papír karton lepenka k popisování

788

1,80

Textilie impregnované povrstvené ap plasty

752

1,71

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

707

1,61

Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní

703

1,60

Stroje ke zpracování materialů změnou teplot

674

1,54

Papíry kartony lepenky vata buničitá ap jiné

618

1,41

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

568

1,29

Traktory

539

1,23

Desky folie ap ostatní z plastů neporovité aj

483

1,10

Papír aj nenatíraný ne k popisování hyg účelu

478

1,09

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

438

1,00

Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

394

0,90

Přívěsy návěsy vozidla ost bez pohonu mechan

381

0,87

Pivo ze sladu

380

0,87

Zdroj ČSÚ

 

 

Hlavní položky českého dovozu v r. 2016

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

%

Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

11405

36,49

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

8351

26,72

Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2

1752

5,61

Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů

1178

3,77

Zavařeniny želé kaše ovocné aj pasty slazené

1012

3,24

Semena slunečnicová i drcená

788

2,52

Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

603

1,93

Kostýmy šaty sukně ap dámské dívčí pletené

472

1,51

Kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí

445

1,42

Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené

325

1,04

Svrchníky kabáty větrovky ap pánské chlapecké

287

0,92

Pulovry svetry vesty apod pletené háčkované

279

0,89

Meruňky třešně višně broskve švestky ap čerst

269

0,86

Výrobky ostatní z železa oceli

237

0,76

Helenky košile halenky košilové dámské dívčí

215

0,69

Šťávy ovocné zeleninové nezkvašené i slazené

183

0,59

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

165

0,53

Stroje na zpracování kaučuku plastů jn

155

0,50

Semena lněná i drcená

139

0,44

Ovoce skořápkové ost čerstvé sušené loupané

134

0,43

Zdroj ČSÚ

 

Komoditní struktura vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Moldavskou republikou se v posledních letech výrazným způsobem nemění a je možné předpokládat, že bude velmi podobná i v nejbližší budoucnosti. Hlavní položku moldavského vývozu do ČR tvořil v roce 2016 nábytek, konkrétně díly sedadel, alkoholické nápoje (víno) a textil. Z ČR do Moldavska byly vyváženy hlavně stroje a dopravní prostředky.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ prozatím nezaregistroval žádnou výměnu v oblasti služeb mezi ČR a Moldavskem.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Moldavsku nejsou významnější české investice, zájem potenciálních našich investorů je minimální, což se týká i moldavských volných ekonomických zón. Vzhledem k vnitropolitickému vývoji v posledních letech a ne zcela jisté prognóze do budoucnosti nelze předpokládat, že by se situace v nejbližším období změnila.

ZÚ nemá spolehlivé informace o fungování česko-moldavských joint ventures.  V souvislosti s propagováním příležitostí ve svobodných ekonomických zónách bylo v minulosti z moldavské strany nabízeno společné nebo stoprocentně zahraniční podnikání v následujících oblastech:

  1. Agri-business and food processing;
  2. Textile and leather;
  3. Information and communication technology;
  4. Transport infrastructure;
  5. Industrial parks;
  6. Housing services and energy infrastructure
  7. Alternative energy;
  8. Logistics development;
  9. Recreation and Tourism.

Pokud je nám známo, žádný český hospodářský subjekt v současné době nevyužívá výhod, které poskytuje 9 volných ekonomických zón v Moldavské republice.

Na stránce MIEPO (podpora exportu a přílivu investic) http://www.miepo.md je dostupný popis řady investičních projektů s pozváním pro zahraniční investory.

ZÚ v současné době neregistruje žádnou významnější investici v zemi.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchod mezi oběma zeměmi měl svůj smluvní základ v dohodě o obchodně-ekonomické spolupráci (která ovšem byla z důvodů nekompatibility s legislativou EU se souhlasem obou stran zrušena). Nadále však platí další dohody o zamezení dvojího zdanění a podpoře a ochraně investic z roku 1999, letecká dohoda a další. Během návštěvy ministra zahraničních věcí a evropské integrace A. Stratana v říjnu 2004 v Praze byl podepsán Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku. Teprve v květnu 2011 ratifikoval moldavský parlament po řadě urgencí z české strany Protokol ke smlouvě o podpoře a ochraně investic mezi ČR a MD, který na žádost ČR zavádí několik změn a uvádí tuto smlouvu do souladu se závazky ČR v rámci EU.  Právní rámec hospodářských vztahů doplnila v roce 2012 dohoda v oblasti rozvojové spolupráce.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V souvislosti s reorganizací řízení ZRS v ČR byla zřízena Česká rozvojová agentura (ČRA - www.czda.cz), na kterou přešla řada kompetencí, které měla v minulosti v rámci rozvojové spolupráci na svých bedrech resortní ministerstva. ČRA se zabývá nejen plánováním, ale rovněž problematikou praktické realizace a kontroly realizace rozvojových projektů. V Moldavsku je v záležitostech rozvojové spolupráce kontaktním bodem velvyslanectví ČR: Embassy of the Czech Republic in Republic in the Republic of  Moldova, str. Moara Rosie 23, MD 2005, Chişinău, Moldova, tel. +373 22 209942, Fax: +373 22 296 437, e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz

 

Moldavská republika je od roku 2006 důležitou cílovou zemí (prioritní země) pro českou zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS). Moldavsko bude i nadále prioritní země, v  souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2014-2017. V roce 2017 končí platnost programu bilaterální spolupráce ČR s Moldavskem a probíhá příprava nového dokumentu Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky 2018 – 2023. Prioritní sektory české zahraniční rozvojové spolupráce ZRS jsou: voda a sanitace a životní prostředí, zemědělství, podpora sociální infrastruktury a podpora státu a občanské společnosti.

Objemy finančních prostředků pro zahraniční rozvojovou spolupráci realizovanou v Moldavsku činí přibližně 80 mil. CZK ročně, v roce 2016 to bylo více než 90 mil. CZK. Projekty rozvojové spolupráce probíhají nejčastěji ve tříletém cyklu, kromě tzv. malých lokálních projektů, jejichž cyklus je roční.

Moldavsko je pro ČR také jednou z 10 prioritních zemí v rámci tzv. transformační spolupráce, která se zaměřuje především na zvyšování kapacit neziskových organizací, školení představitelů místních správ a samospráv a budování občanské společnosti. Dlouhodobě jsou podporovány také aktivity vytvářející a rozvíjející zárodky občanské společnosti v Podněstří. V rámci transformační spolupráce ČR jsou realizovány také projekty Východního partnerství.

Vedle českých, směřují do Moldavska programy rozvojové spolupráce dalších 17 významných donorů - EU, IMF, WB, UNDP, švédské, rakouské a švýcarské rozvojové agentury, USAID, atd. Celková rozvojová pomoc poskytovaná Moldavsku tvořila v posledních letech přibližně 410 mil. EUR, v roce 2014 vzrostla na 460 mil. EUR, jelikož Rumunsko začalo vykazovat svoji ODA v rámci OECD.

Seznam projektů české rozvojové a transformační spolupráce v roce 2017

List of bilateral development project  funded by the Czech Development Agency - May 2017

Water and Sanitation/Environment

Cismikoi - reducing risk with hazardeous waste

Remediation of the Locations Contaminated by Oil Substances in the Towns of Lunga and Mărculeşti in Moldova III

Technical and Institutional Support Regarding the Treatment of  Solid Waste in the South Moldova

Rehabilitation of water supply to villages Horesti, Unteni, Lucaceni of the r. Falesti

Restoration of Waste Water Treatment System in Briceni

Harmonisation of legislation with EU directive on urban waste water treatment

Restoration of Waste Water Treatment System in Cimişlia and Vulcanesti ( faze II)

Social Infrastructure and Services

Support of development of social services

Support to development of Home Care services in Moldova – Ceadir Lunga, Stefan Voda

Secondary prevention and early diagnostic of complications from diabetes 

Support the transformation process in the care of the mentally ill and mentally handicapped in Moldova

Agriculture

Elaboration and implementation of the Vine and Wine Register in the Republic of Moldova

Enhancement of Viticulture and Oenology programmes at agricultural colleges in Moldova

Secondary Processing of the Fruits/Vegetables (support for cooperatives) faze I - II

Institutional support within organic farming in the Republic of Moldova

Development of the Organic agriculture in Moldova

Government and civil society

Development of strategic planning in Moldova (North)

Improvement of the Action Readiness and Professional qualification of Moldavian Firefighters II

Sustainable Partnership for Inclusion/ Ministry of Education

Technical assistance and capacity building of the newly established Demographic Center and cesnus support

Increasing Efficiency and Enhancing Transparency of Processes within the National Employment Agency of Moldova- Implementation of Electronic Data Record Management System

Modernization and quality improvement of education and research at state agrarian university of Moldova(SAUM)

Implementation of EUROCODEs in the Republic of Moldova

Development of Educational System for Ministry of Labor, Family and Social Protection (MLFSP)

List of B2B projects funded by the Czech Development Agency

Improving access to drinking water for population in rural areas of Moldova

Promotion of cooperation in the cultivation, certification and export quality of organic production in Moldova

Oil seeds processing technology and feed mixtrue production

List of Small Scale Projects

Solution of decontamination in infectious clinic in Chisinau in case of emergency situations  with ocurrence of highly dangerous infection

Elevator for  box 2

Reconstruction of rural medical ambulatroy of the Blizhny Hutor village

List of transition project  - TRANS program / Eastern partnership Program

Suppot of Civili Society X - support of local iniciatives in Transinistria

One World in schools

Civic Engagement 3.0

Information Service of Information and Legal Centre “APRIORI”

 

Stipendia

Pro studenty z Moldavské republiky je každoročně poskytován určitý počet vládních stipendií pro studium v ČR, pro akademický rok 2016 – 2017 je to 10 stipendií. Jedná se o bakalářské, magisterské a doktorandské studijní programy v českém a anglickém jazyce. Aktuální informace lze získat na webových stránkách zastupitelského úřadu.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: