Mongolsko a MMF ve shodě na programu podpory ekonomické stabilizace země

21. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Mongolsko a MMF ve shodě na programu podpory ekonomické stabilizace země Dlouze očekáváná shoda na tříletém programu ekonomické stabilizace země mezi vládou Mongolska a zástupci Mezinárodního měnového fondu (MMF) byla oznámena na tiskové konferenci dne 19. února 2017.

Tzv. Extended Fund Facility (EFF) program ve výši 440 mil. USD je součástí dohody s účastí Asijské rozvojové banky, Světové banky, Japonska, Korejské republiky a Čínské lidové republiky na 5,5 mld. USD celkové finanční pomoci. Mongolsko tak získalo další možnosti, jak již k 21. březnu uspokojit držitele splatných dluhopisů v objemu 580 mil. USD emitovaných před pěti lety Mongolskou rozvojovou bankou.

Dohoda podléhá ještě schválení vedením MMF, které se předpokládá v březnu t.r.  Zástupci fondu očekávají, že celá škála opatření, která musí být vládou Mongolska implementována, napomůže ke konci tříletého programu k meziročnímu růstu HDP na úroveň osmi procent. MMF prognózuje i navýšení zahraničních rezerv centrální banky na 3,8 mld. USD, tedy o dvě stě procent proti současnému stavu.

Růstu ekonomiky pomohou zejména investice do těžebního sektoru, budování dopravní infrastruktury a zemědělsko-potravinářského komplexu. Řada z těchto projektů bude podpořena nejen finančními mezinárodními institucemi – kromě MMF i Světovou bankou a Asijskou rozvojovou bankou, ale i vládami Korejské republiky, Japonska či ČLR. České společnosti by se mohly do realizace projektů zapojit prostřednictvím spolupráce s partnery z těchto zemí.

Klíčovou prioritou EFF je náprava uvolněné fiskální politiky, která je hlavní příčinou současných ekonomických potíží země. Očekávají se rozpočtové restrikce i navyšování některých z daní – spotřebních a z příjmů fyzických osob.

Monetární politika pro období do konce r. 2017 bude nadále velmi restriktivní. V následujícím roce, pokud externí prostředí a inflační indikátor dovolí, je možné uvolňovat základní úrokovou sazbu, která je nyní 14 %. Centrální banka tak omezuje dostupnost úvěrů na trhu s vysokými riziky, která ratingová agentura Moody’s v listopadu 2016 ohodnotila pásmem Caa1, tedy jako „značná rizika“.

Nápravná opatření čekají i bankovní sektor, v první řadě centrální banku a státní Rozvojovou banku Mongolska. Ta bude vykonávat své aktivity na komerčním základě s externím financováním bez propojení se státním rozpočtem. Centrální banka posílí svoji nezávislost a bude se výhradně orientovat na monetární politiku, tzn., že např. od r. 2018 již nebude řídit hypotéční program se státní podporou. Předpokládá se však reforma celého bankovního sektoru s cílem posílení jeho stability.

Mongolsko musí do 21. března splatit držitelům pětiletých dluhopisů 580 mil. USD. Roční výnos emise je 5,7 %. Ministerstvo financí předpokládá, že bude schopno věřitelům nabídnout novou emisi dluhopisů za podmínek akceptovatelných pro obě strany. Angažovanost mezinárodních finančních institucí i jednotlivých zemí na ekonomické stabilizace země tento záměr jistě podpoří.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko). Autor: Ladislav Horák, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek