Mongolsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

14. 2. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR-Mongolsko za období 2011-2015 (tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Obrat

13 596

21 721

15 125

10 660

 11 714

Vývoz

13 129

21 215

14 907

10 418

 11 477

Dovoz

467

506

218

242

 237

Saldo

12 662

20 709

14 689

10 176

 11 240

Zdroj: Český statistický úřad

Obchodní výměna ČR-Mongolsko za období 2011-2015 (tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Obrat

9 900

20 800

16 300

10 391

7 745

Vývoz

9 800

20 600

16 200

10 259

7 546

Dovoz

100

200

100

132

199

Saldo

9 700

20 400

16 100

10 127

7 347

Zdroj: Mongolský národní statistický úřad

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky exportu ČR do Mongolska v r. 2015

Kód zboží

Název zboží

Statistická hodnota (v tis. USD)

5533

Přípravky pro péči o vlasy

2 007

64295

Zdravotnické ručníky, tampony, aj. z buničiny papíru, buněčné vaty j.n.

1 236 

 55411

Mýdlo, papír, vata, plsť, netkané materiály, aj., napuštěné k toalet.účelům

902

74568

Díly přístrojů pod záhlavím 745.6

795

76412

Ostatní přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, dat

435

5534

Přípravky pro ústní, zubní hygienu

431

55422

Prací, čistící prostředky s aktivním povrchem, pro maloobchod

257

69631

Břitvy neelektrické

213

8942

Tříkolky apod., kočárky pro panenky, panenky, hračky ost., modely

194

89972

Košťata, kartáče, ručně ovládané, nemotorizované, čističe podlah

191

Zdroj: Český statistický úřad

Nejvýznamnější položky importu ČR z Mongolska v r. 2015

Kód zboží

Název zboží

Statistická hodnota (v tis. USD)

8453

Svetry, pulovry, vesty apod., pletené, háčkované

78

29193

Střeva, měchýře, žaludky zvířat (ne ryb), celé a jejich kusy

33

84693 

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje apod., pletené nebo háčkované

21 

66731

Drahokamy, polodrahokamy, neopracované, jednoduše řezané

11

811

Budovy prefabrikované

11

84159

Pánské, chlapecké košile z jiného materiálu než bavlny

8

84692

Ostatní rukavice, palčáky a dlouhé rukavice, pletené nebo háčkované

7

84843

Klobouky aj., pletené, háčkované, vyrobené z krajky, plsti apod.

7

 8427

Dámské, dívčí blůzy, košile, košilové blůzy

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistická data vzájemné výměny služeb nejsou dostupná. Aktivně v Mongolsku provozují činnost např. cestovní kancelář Ingol (rybolov, adventure), společnost Geomin v hydrogeologii a geologii, Argo Bohemia v přepravních službách, dále pak firmy zaměřené na poradenství v energetice, finančnictví, architekti apod.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V zemi nepůsobí mnoho stálých zástupců českých firem. Některé firmy mají mongolské představitele nebo jejich čeští zástupci do Mongolska dojíždějí. Vzhledem k poměrně složitým podmínkám na mongolském trhu obstarávají většinu vzájemného obchodu mongolské subjekty.

K úspěšným českým firmám v teritoriu patří Khaanzaa s.r.o., Jika, AlphaCon, Geomin, Prokop Invest, J4, Bohemia Müller, Finep. Svého zástupce či dealera mají dále např. Budějovický Budvar, Korado, Agromont Vimperk, Tescoma, Tonak, Evektor a další.

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

První dohody zasahující do hospodářské oblasti představovaly: Dohoda o vědecko-technické spolupráci z r. 1956, Smlouva o přátelství a kultuře z r. 1957 (stanovovala mj. mechanismus výměny zboží a plateb), Dohoda o hospodářské spolupráci z r. 1960, která se obnovovala v následujících „pětiletkách“ až do r. 1990.

V současnosti platné a významné jsou: Dohoda o hospodářské spolupráci, Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, Dohoda o podpoře a ochraně investic (probíhá proces renegociace ve smyslu kompatibility s předpisy EU). 

Název smluvního dokumentu

Platnost od 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí úvěru na provedení komplexního geologického mapování a vyhledávacího   geologického průzkumu 

18. 6. 1963

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR Mongolské lidové republice v letech   1971-1975

29. 3. 1971 

Protokol o některých změnách Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR Mongolské   lidové republice na léta 1971-1975 ze dne 29. března 1971 

19. 9. 1974

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské   spolupráci v letech 1976-1980 

7. 10. 1975

Druhý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR   Mongolské lidové republice na léta 1971-1975 ze dne 29. 3. 1971 

7. 10. 1975

Protokol mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o doplnění Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci v letech 1976-1980 ze dne 7. 10. 1975

26. 5. 1977 

První protokol o některých změnách Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci v letech 1976-1980 ze dne 7. 10. 1975

29. 1. 1979 

Třetí protokol o některých změnách Dohody mezi   vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR Mongolské lidové republice v letech 1971-1975 ze dne 29. 3. 1971

29. 1. 1979 

Rámcová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o spolupráci při provádění geologicko-průzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v MoLR

1. 9. 1979 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o zřízení československo-mongolského podniku k provádění geologicko-průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v MoLR 

1. 9. 1979

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí doplňkového úvěru na období 1976-1980 

1. 9. 1979

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci na období 1981-1985 

22. 9. 1981 

Čtvrtý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR Mongolské lidové republice v letech 1971-1975 ze dne 29. 3. 1971. 

22. 9. 1981

Ujednání mezi Ministerstvem financí ČSSR a Ministerstvem financí MoLR o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů velvyslanectví ČSSR v Ulánbátaru a   velvyslanectví MoLR v Praze.

1. 3. 1984 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci na období 1986-1990

28. 4. 1986

Smlouva mezi vládou ČR a vládou Mongolska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

27. 2. 1997

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic 

13. 2. 1998 

Dohoda mezi vládou Mongolska a vládou České republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách 

13. 11. 1998

Dohoda o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska

19. 11. 2001

Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska

16. 4. 2002

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou Mongolska

24. 1. 2005 

Česko-mongolský mezivládní Smíšený výbor

Dohodou o hospodářské spolupráci byla zřízena platforma česko-mongolského Smíšeného výboru. Jedná se významný instrument na podporu obchodně-ekonomických zájmů. V jeho rámci se řeší konkrétní náměty na spolupráci. Předsedou za českou stranu je náměstek ministra průmyslu a obchodu a za mongolskou stranu ministr stavebnictví a městského rozvoje.

VI. zasedání česko-mongolského Smíšeného výboru bylo organizováno mongolskou stranou a uskutečnilo se 21.-23. 9. 2015 v Ulánbátaru. Další, VII. zasedání, se pravděpodobně uskuteční v ČR v r.2017.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mongolsko je tradičním příjemcem zahraniční rozvojové pomoci/spolupráce (ZRS). Země patří mezi největší příjemce zahraniční pomoci na obyvatele. Rozvojová pomoc ve formě zvýhodněných úvěrů (již převažující forma) a nenávratné pomoci směřuje zejména do sektorů energetiky, infrastruktury (silniční síť, doprava, telekomunikace), zemědělství, průmyslu a sociálního sektoru.

Bilaterální rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky. Jejím prostřednictvím se ČR hlásí k mezinárodním závazkům v oblasti rozvoje a podílí se na naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. ČR svými rozvojovými aktivitami přispívá k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v partnerských zemích. Vychází mj. ze základních strategických dokumentů Mongolska i ČR.

Mongolsko patří v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové České republiky na období 2010-2017, kterou vláda ČR schválila v květnu 2010, mezi prioritní partnerské země ČR s programem spolupráce. Rozvojová spolupráce se v nadcházejícím období soustředí především do sektoru energetiky, sektoru obchodu a dalších služeb, (dříve tzv. ekonomický rozvoj), sektoru zásobování vodou a sanitace (dříve tzv. životní prostředí) a do sektoru zemědělství, lesnictví a rybolovu. Pozornost bude nadále věnována rovněž rozvojovým potřebám Mongolska v oblasti vzdělávání, sociální infrastruktury a služeb, včetně zdravotnických (dříve sektor sociálního rozvoje). Geograficky se bude spolupráce zaměřovat na nejchudší venkovské oblasti v jižní a západní části Mongolska a částečně, v návaznosti na dosavadní úspěšné rozvojové aktivity, na hlavní město Ulánbátar a Centrální region.

Vedle projektů ZRS jsou mongolským občanům nadále poskytována stipendia ke studiu na českých vysokých školách (pro rok 2013/2014 to bylo 5 stipendií, pro rok 2014/2015 udělena 3 stipendia, pro rok 2015/2016 přidělena 3 stipendia).

V období 1996-2010 ČR realizovala tzv. velké bilaterální projekty v hodnotě 328 590 000 Kč.

V období 2011-2014 ČR realizovala tzv. velké bilaterální projekty v hodnotě 119 241 836 Kč.

V současnosti realizované projekty
Název projektuGestor/realizátorDoba realizaceCelkový rozpočet (Kč)
Geologické mapování 1:50 000 a zhodnocení ekonomického potenciálu vybrané oblasti Západního Mongolska ČRA/ČGS a.s. 2013-2015 14 850 000
Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko ČRA/ Vodní zdroje + Geomin, družstvo 2013-2015 16 944 872
Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chuvsgul ČRA/Geotest a.s., Ircon 2013-2015 22 945 000
Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží ČRA/Geomin družstvo, Dekonta a.s. 2013-2016 11 052 400
Rozvoj systému umělé inseminace pro zvýšení užitkovosti skotu v MNG ČRA/CIRA cz spol.s r.o 2013-2015 9 195 704
Zvyšování kvality výuky na mongolské Státní zemědělské univerzitě ČRA/ČZÚ 2012-2014 2 310 000
Inovace výuky elektrických pohonů v bakalářské a magisterské etapě studia na mongolské Vědecké technické univerzitě ČRA/ČVUT 2012-2014 3 291 105
Modernizace zauhlování na elektrárně č.3 v Ulánbátaru ČRA/Bohemia Müller s.r.o. 2014-2016 29 676 265
Celkem 122 756 346

Kromě velkých rozvojových projektů jsou v Mongolsku realizované i tzv. MLP (malé lokální projekty), které jsou poměrně nízkonákladové a zaměřené spíše humanitárně. V obodbí 2008 - 2015 dosáhla hodnota projektů sumy 11 136 813 Kč.

V gesci Ministerstva zahraničních věcí, respektive České rozvojové agentury (ČRA) jsou i projekty Programu rozvojově-ekonomického partnerství. V r. 2014 realizovala společnost Geomin s.r.o. v rámci tohoto programu projekt "Přenos know-how ve využití větrných čepadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů v Mongolsku" v hodnotě 98 tis. Kč. V r. 2015 bude společnost Vodní zdroje a.s. realizovat projekt "Úvodní hydrogeologický průzkum na třech vybraných ložiscích v Mongolsku" ve spolupráci s místním partnerem, vlastníkem těžebních licencí v těchto lokalitách.

V rámci rozvojové spolupráce se dále realizují projekty Aid for Trade, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jde o relativně menší projekty s dobou trvání do jednoho roku a jejich smyslem je pomoc začlenit se lépe do mezinárodního obchodního systému:

V r. 2009 realizovalo FITPRO (při Hospodářské komoře ČR) s tehdejší Agenturou na podporu zahraničních investic a zahraničního obchodu projekt zaměřený na procedury v mezinárodním obchodě.

V r. 2012 realizovala Bohemia Müller s.r.o. jeden projekt s tehdejším Energetickým úřadem Mongolska (Podpora rozvoje obchodu v oblasti energetiky a důlního průmyslu předáním českého know-how) a Hospodářská komora ČR druhý projekt s tehdejší Agenturou na podporu zahraničních investic a zahraničního obchodu (Podpora sektoru MSP v Mongolsku prostřednictvím prezentace českých zkušeností a know-how).

V r. 2013 realizovala firma Grandera dva  projekty s Tepelnou elektrárnou Erdenet.

V r. 2014 realizovalo projekt české zastoupení Mezinárodní obchodní komory s cílem přenosu zkušeností v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti země.

V r. 2015 bude realizovat společnost Agromont Vimperk projekt zaměřený na rozvoj minimlékáren a obecně na budování kapacit v produkci a zpracování mléka v Mongolsku.

Multilaterální rozvojová spolupráce

Česká republika se průběžně podílí na práci organizací v systému OSN, brettonwoodských institucí i orgánů EU. Účastní se diskusí o rozvoji prostřednictvím příslušných pracovních skupin a platforem EU, OSN i OECD, přispívá finančně na činnost těchto institucí a dbá na implementaci přijímaných závazků, a to zejména ve vztahu k Pařížské deklaraci (2005) a Akční agendě z Akkry (2008). Naplňování závazků bude vycházet z celkového objemu české rozvojové spolupráce a z možností a stavu českého rozvojového systému.

Evropská unie je kolektivně největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a významným zastáncem pozitivních principů jejího uskutečňování. Na formulaci a provádění této politiky se od roku 2004 podílí i Česká republika. Podle Lisabonské smlouvy náleží rozvojová spolupráce do oblasti sdílených pravomocí, kdy se aktivity EU a členských zemí mají vzájemně doplňovat a posilovat.

Od roku 2011 se třem českým subjektům podařilo dostat účast k realizaci několik projektů v rámci rozvojového programu EU v Mongolsku. Viz níže uvedená tabulka:

Název projektuGestor/realizátorDoba realizaceRozpočet ze zdroje ČR (Kč)
Podpora ekologičtějších a energeticky úspornějších materiálů a postupů ve stavebnictví v Mongolsku Charita ČR 2012 -2015 3 411 089 (na roky 2012 a 2013)
Podpora hospodářského rozvoje venkova v provinciích Selenge a Zavchan, Mongolsko Adra o.s. 2011-2015 1 227 077 (na roky 2012 a 2013)
Jeden svět na školách – výchova k lidským právům prostřednictvím dokumentárních filmů (Mongolsko) Člověk v tísni, o.p.s. 2012-2014 1 095 695 (na roky 2012 a 2013)
Rozvoj organizací občanské společnosti za účelem podpory dodržování lidských práv v mongolských věznicích Charita ČR 2012-2015 439 385 (na rok 2013)
Ovčí vlna jako ekologicky šetrný stavební materiál – integrovaný přístup pro rozvoj dodavatelského řetězce Člověk v tísni, o.p.s., 2011-2013 1 850 000 (na rok 2013)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: