Mongolsko: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Mongolsku není diplomatické zastoupení Evropské unie. Pro Mongolsko je akreditována Delegace EU v Číně.

Adresy rezidentních diplomatických misí členských států EU v Mongolsku:

  • Česká republika: Olympic Street 12, Ulaanbaatar
  • Spolková republika Německo: Baga Toiruu-2, Negdsen Undestnii Gudamj 16, 14201 Ulaanbaatar
  • Francie: Peace avenue 3, 1st District, Ulaanbaatar
  • Velká Británie: Peace Avenue 30, Ulaanbaatar 13381
  • Maďarsko: EnhTaiwan 1, Ulaanbaatar
  • Bulharsko: Olympic Street 8, Ulaanbaatar
  • Itálie: Jamiyan gun str. 9, ICC tower, Ulaanbaatar

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní bilance Mongolska s EU zeměmi za období 2012-2016 (tis. USD)

tis. USD

2012

2013

2014

2015

2016

Obrat

763 900

1 009 700

982 019

776 152

1 018 873

Vývoz

696 900

722 800

478 509

372 601

373 305

Dovoz

66 900

286 900

503 510

403 551

645 568

Saldo

630 000

435 900

-25 001

-30 950

-272 263

Zdroj: Mongolský celní úřad 

Evropská unie je třetím největším obchodním partnerem Mongolska s celkovým obratem za r. 2016 v hodnotě 1 018,8 mil. USD. Importy ze zemí EU činily 645,5 mil. USD, exporty do EU 373,3 mil. USD.

Nejvíce ze zemí EU do Mongolska v r. 2016 exportovalo Německo (120 mil. USD), Polsko (40,9 mil. USD), Itálie (32,0 mil. USD), Velká Británie (28,0 mil. USD), Švédsko (25 mil. USD), Francie (19,5 mil. USD), Nizozemsko (13,0 mil. USD), Maďarsko (8 mil. USD) a ČR (8,5 mil. USD) /Ovšem česká statistika se liší a vykazuje hodnotu exportu do Mongolska ve výši 12,5 mil. USD/. 

Klíčové exportní položky významných obchodních partnerů Mongolska ze zemí EU (rok 2016):

 

 

SRN

tis. USD

Léky

10 666,5

Motorová osobní vozidla

15 507,6

Ostatní

94 128,9

Francie

tis. USD

Kosmetické výrobky

2 342,1

Alkoholické nápoje

1 625,1

Ostatní

10 922,1

Polsko

tis. USD

Kosmetické výrobky

2 573,2

Sterilovaná zelenina, kompoty

3 838,9

Kakaové výrobky

2 583,1

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

ZRS poskytovaná Evropskou unií:

V r. 2014 byl přijat Multiannual Indicative Programme (MIP) pro Mongolsko na období 2014-2020. V rámci MIP byly identifikovány 2 směry zaměření rozvojové spolupráce:

  1. Zlepšení správy nad příjmy (generované hlavně těžebním průmyslem) pro udržitelný růst. Pro tuto oblast bylo předběžně alokováno 34 mil. EUR (52,3%)
  2. Podpora v lepším uplatnění na trhu práce. Alokováno 30 mil. EUR (46,1%)

Pro podpůrná opatření je přidělena částka 1 mil. EUR (1,6%).

Mongolsko spadá i do programů regionální spolupráce EU a programů celosvětových, např. SWITCH Asia, EIDHR, Non State Actors a Investing in People. Existují i další programy např. zaměřené na jadernou bezpečnost.

Od roku 1990 poskytovala EU rozvojovou pomoc Mongolsku v rámci programu TACIS (Technical Assistance to C.I.S.). Od r. 2004 bylo Mongolsko z tohoto programu vyňato a zařazeno do programu ALA (Asian and Latin American developing countries), který otevřel Mongolsku cestu k dalším zdrojům a umožnil větší flexibilitu z časového hlediska. Současným základním instrumentem spolupráce a pomoci EU v Mongolsku je Nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument – DCI), zřízený na základě směrnice EP a Rady č. 1905/2006, který definuje cíle, principy a způsoby provádění spolupráce a pomoci ze strany EU a nahrazuje původní programy.

V Mongolsku není diplomatické zastoupení EU. Pro Mongolsko je akreditována Delegace EU v Číně.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: