Mongolsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Většinu dovozů z ČR realizují mongolské firmy, které jsou obvykle i prodejci dovezeného zboží. Vzhledem ke specifikům mongolského trhu je pro české subjekty obtížné podnikat na něm bez mongolského partnera (jazykové i kulturní bariéry). V oblasti obchodu často celou fázi procesu obsluhují mongolské firmy, v případě kapitálových účastí či výrobní a jiné kooperace většinou české firmy spolupracují s místními subjekty, kdy je v podstatě kontinuální přítomnost českého zástupce vzhledem k místním specifikům žádoucí až nutná.

Právní aspekty/formy vstupu na mongolský trh jsou blíže uvedeny v kapitole 6.3. Nejíce užívanou formou (vyjma standartních exportně-importních operací) je založení společnosti s ručením omezeným. Daňové aspekty jsou předmětem kapitoly 1.7.

Pro informaci:

Mzdové náklady: v prosinci 2016 byla průměrná měsiční hrubá mzda v Mongolsku 943 000 MNT (cca 362 EUR). 

Další odvody za zaměstnance:

 • penzijní pojištění: zaměstnavatel 7%
 • "benefit" pojištění: zaměstnavatel 1%
 • zdravotní pojištění: zaměstnavatel 2%
 • pojištění proti úrazu v práci a nemoci vznikající v souvislosti s prácí: zaměstnavatel 1-2,8%
 • pojištění nezaměstnanosti: zaměstnavatel 0,2%

Nájmy kancelářských prostor: v centru Ulánbátaru činí nájem prostor kategorie A 35 000 - 40 000 MNT/m2/měs. (cca 13,5 - 15,5 EUR). Mimo centrum přibližně 28 000 MNT/m2/měs (cca 11 EUR).

V etablaci na mongolském trhu může pomoci:

 • Mongolská národní obchodní a průmyslová komora (MNCCI)
 • Platforma (Mongolian Business Database) Základní služby této komerční aktivity jsou bezplatné.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní vztahy reguluje Zákoník práce (Labor Law of Mongolia) z 14. 5. 1999. Standardní pracovní týden činí 40 hodin s výjimkami pro sezónní práce. Minimální mzda je určena legislativně, od 1. ledna 2017 činí 240 000 MNT/měs. (cca 92 EUR). Odvod na sociální zabezpečení (včetně zdravotního) je 10 % pro zaměstnance (s měsíčním stropem ve výši 240 000 MNT) a 11-13 % pro zaměstnavatele (rozdíl je ve výši pojištění proti úrazům a nemocem z povolání, jež se stanovuje dle odvětví).

Mzdové náklady: v prosinci 2016 byla průměrná hrubá mzda v Mongolsku 943 000 MNT (cca 363 EUR).

Příspěvky ze mzdového fondu:

 • penzijní pojištění: zaměstnavatel 7%, zaměstnanec 7%
 • "benefit" pojištění: zaměstnavatel 1%, zaměstnanec 0,8%
 • zdravotní pojištění: zaměstnavatel 2%, zaměstnanec 2%
 • pojištění proti úrazu v práci a nemoci vznikající v souvislosti s prácí: zaměstnavatel 1-2,8%
 • pojištění nezaměstnanosti: zaměstnavatel 0,2%, zaměstnanec 0,2%. 

U zaměstnanců je měsíční strop ve výši 240 000 MNT.

Dle mongolského zákona o Provádění vyrovnání v národní měně z 9.7. 2009 musí být všichni zahraniční pracovníci, až na výjimky (např. diplomatické mise), vypláceni v mongolské měně (MNT) převodem na MNT bankovní účet v Mongolsku. Mzda zahraničních pracovníků se může převádět do zahraniční bez dodatečných srážek.

Pracovní povolení je vyžadováno pro všechny zahraniční zaměstnance firem a zastupitelských kanceláří. Jeho získání může být časově náročné - až 4 týdny před odjezdem do Mongolska a 2 týdny v Mongolsku. Před vycestováním je nutné si zařídit pracovní vízum na některé mongolské ambasádě (např. v ČR v Praze). Po vstupu se pracovník musí do 7 pracovních dnů zaregistrovat na Imigračním úřadu, jinak mu hrozí pokuta až 1 mil. MNT (cca 450 EUR). Samotné pracovní povolení vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí, na Služebním centru pracovního úřadu se podají potřebné dokumenty a předem se platí poplatek 384 tis. MNT za každý měsíc pracovního povolení. Hradí se rovněž jednorázové poplatky za služby (žádost o povolení k zaměstnání - 1 osoba 15 000 MNT, průkaz povolení k zaměstnání - 2000 MNT). Jakmile je získáno pracovní povolení, je nutné si zařídit dlouhodobé pracovní vízum. Rovněž je nutné si na Imigračním úřadu návazně zařídit dlouhodobé povolení k pobytu.

Mongolská vláda stanovuje kvóty pro zaměstnávání zahraničních pracovníků. A to pro společnosti bez i se zahraniční investicí. Dle sektoru, výše investice a a počtu zaměstnanců společnosti se kvóty pohybují v rozmezí 5% - 80%. Společnosti zabývající se zahraničním obchodem mají kvótu 5% (ve firmě musí být zaměstnáno alespoň 20 zaměstnanců, aby mohla zaměstnant jednoho cizince). Společnosti vlastnící průzkůmné či těžební licence na nerostné suroviny mají kvótu 10% a firmy těžící ropu či přírodní plyn až 80%.

 

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče v Mongolsku je slabá a zejména pro rodiny s dětmi se jedná o značně rizikovou destinaci. S ohledem na poměrně vysokou nadmořskou výšku (hlavní město cca 1300 m.n.m.) je pobyt v Mongolsku rizikový také pro osoby s kardiovaskulárními problémy. S ohledem na trvající výskyt vztekliny (dnes spíše v odlehlejších oblastech u lesních zvířat) a poměrně drastické vakcíny podávané v případě kousnutí, se doporučuje před odjezdem postupné naočkování („emergency“ dávku stejného přípravku lze v chladícím boxu mít buď s sebou - a dát si ji vpíchnout v případě pokousání, nebo je k dostání v SOS klinice).

Pro všechny lékaře v Mongolsku platí, že běžně ordinují i v sobotu. Stejně jako u jiných služeb neexistují dlouhé objednací lhůty - v Ulánbátaru je převis nabídky nad poptávkou. Je velkou výhodou, že se pacientovi bez problému dostane ošetření prakticky ihned.

V Ulánbátaru je několik nemocnic, cizincům se doporučují nemocnice privátní, mnohdy již přístrojově dobře vybavené, v případě několika nejnovějších  pak i špičkově vybavené  (ovšem úrazy stále řeší pouze traumatologické centrum  ve  státní úrazové nemocnici). Při hospitalizaci zajišťují stravu a léky pro pacienty rodinní příslušníci, záchranky přijíždějí k případům v rámci Ulánbátaru někdy i po několika hodinách. Lékaři někdy ordinují léky, které jsou v Evropě zakázány.

Původně korejská, dnes mongolská nemocnice Songdo v centru města má relativně slušný standard. Jedná se však prioritně o diagnostické centrum - lůžková část je malá a lékaři ambulantní části obvykle nemají stálé pacienty, jde tedy charakterem spíše o kliniku, která zajišťuje velmi přesnou a rychlou diagnostiku, kterou si pacienti dále nosí k posouzení svým ošetřujícím lékařům. Je zde možné bez objednání absolvovat celou škálu vyšetření včetně CT, sona, krevních testů, vyšetření trávicího traktu atd. Databáze výsledků vyšetření je plně digitalizovaná - snímky jsou na vyžádání poskytnuty elektronicky s anglickými popisy. V této nemocnici je možné navštěvovat také gynekologii - lékaři se zde často domluví anglicky nebo rusky.

Nové privátní zařízení Grand Med Hospital, zatím nadále s většinovým korejským personálem a exkluzivním přístrojovým vybavením, bylo v r. 2014 otevřeno na jižním okraji města v luxusní čtvrti Zaisan.

Soukromé zdravotnické zařízení Intermed Hospital, situované rovněž v jižní části města (vedle muzea – paláce Bogdgegéna)  a otevřené na jaře 2014, je s 91 lůžky, 6 lůžky v rámci ARO (z toho 2 izolovanými pro pacienty s přenosnými nemocemi), 2 MGR (magnetickými rezonancemi), několika CT, sonografií a širokou škálou dalšího nejmodernějšího diagnostického zařízení je nejlépe vybaveným zdravotnickým zařízením v zemi. Náklady za diagnostiku, ošetření či hospitalizaci je třeba platit předem platební kartou či v hotovosti, pojišťovací karty toto zařízení – alespoň zatím – nepřijímá.      

Z projektu WHO byla v r. 2014 uvedena ve státní nemocnici č. 3 do provozu moderně vybavená kardiologická jednotka (která by měla – oproti ostatním ve městě pracovat 24 hodin denně). Ovšem odbornost obsluhujícího personálu a finanční schopnost státu zajistit pro toto pracoviště skutečně nepřetržité střídání více směn, budí stále spíše pochybnosti.

V posledním roce se zlepšily reference na soukromou oční kliniku (opět s korejsky vzdělaným personálem) a novou porodnici – resp. centrum pro matku a dítě.

Cizinci se dosud ponejvíce spoléhají na ulánbátarskou pobočku mezinárodní sítě zdravotnických zařízení v zemích třetího světa SOS International (jedná se pouze o pracoviště s ambulantní péčí a pohotovostí), která zaměstnává anglicky hovořící lékaře, avšak poplatky jsou tam neúnosně vysoké. V závažných případech zajišťuje SOS klinika leteckou evakuaci do Hongkongu, ale vzhledem k tomu, že letadlo – je-li k dispozici – je hangárované v Pekingu, nejedná se o okamžitou pomoc.

U vážných úrazů a zhoršených chronických stavů se nadále doporučuje léčba v Pekingu, Soulu nebo nejlépe přímo v ČR. Hospitalizace v Ulánbátaru se doporučuje využívat jen v nevyhnutelných případech.

Sortiment léčiv je celkově menší než v ČR, základní léky včetně některých antibiotik, kortikoidů a dalších medikamentů lze v zásadě sehnat v řadě lékáren i bez lékařského předpisu. V nemocničních lékárnách jsou všechna léčiva jen na předpis lékaře příslušné nemocnice.Sortiment léčiv mimo Ulánbátar je až na výjimky v několika větších městech  podstatně užší. Léky se obvykle prodávají jednotlivě (je možné zakoupit například jednu pilulku aspirinu) či po platíčkách - nikoli po krabičkách. K lékům tak nejsou žádné popisky, nelze najít datum výroby – v mnoha případech jde o dovoz padělků z ČLR. Proto se doporučuje vybavit se dostatečně všemi druhy léků z ČR a mongolská léčiva dokupovat jen v případech nouze. Mongolové a mongolští lékaři jsou navíc pověstní zbytečným nadužíváním léků, včetně antibiotik bez dodržení zásad aplikace (dávky pro dospělé dětem, bez ohledu na diabetes pacienta atd.).

Při neakutních problémech je v Mongolsku také možné využít tradiční mongolskou medicínu, kterou praktikují lámové v buddhistických klášterech či centra tradiční medicíny (včetně léčebných a nápravných masáží) a která se v mnohých rysech podobá tradiční čínské nebo tibetské medicíně. Jedná se o diagnostikou z tepu a z jazyka, léčbu mongolskými bylinami, akupunkturou, či baňkováním, specifické jsou masáže při otřesu mozku – ovšem léčitel musí být zkušený.

Hygienické podmínky a návyky jsou v Mongolsku obecně stále relativně špatné – i když městská elita žije způsobem již zcela srovnatelným se světovými standardy. Silný mráz zbavuje zemi každoročně epidemií, avšak v létě se nákazy šíří především ve školních zařízeních, prostředcích hromadné dopravy nebo na veřejných místech velmi rychle. Ačkoli v Ulánbátaru je voda pitná, doporučuje se dodržovat zásadu pití vody pouze převařené či balené. Do Mongolska se doporučuje očkování proti žloutence, vzteklině a pro cestování mimo Ulánbátar rovněž proti břišnímu tyfu. Platné očkování proti TBC je nutnou samozřejmostí.

Nejdůležitější zdravotnická zařízení (Ulánbátar):

 • pohotovost (sanita): 103
 • pohotovost dětská: (11)-350 793

Nemocnice:

 • Songdo („korejská“ – nejblíže ZÚ): (+976) 70111163
 • Intermed Hospital: (+976) 70000203, www.intermed.mn (privátní, nově otevřená, moderní nemocnice)
 • nemocnice č.1 („česká“): (+976-11) 323372 (česky hovořící lékař 99011452)
 • nemocnice č.2 („státní“ – za ZÚ UK): (+976)-70150255
 • nemocnice č.3 (intenzivní péče, 24 hod, 1-choroolol), v prac době: 8-16:00, tel: (+976-11)687903, mimo prac. dobu: 16:00-08:00, tel: (+976-11) 687901, informace: 1901
 • Grand Med Hospital (nová „korejská“, na Zaisanu), prac. doba: 8:30-16:30, tel: (+976)-77000066, tel: (+976)-99901235
 • SOS Medica: 24 hod pohotovost (angl.): (+976)-99110335
 • 24 hod pohotovost (mong): (+976)-91913122
 • Zubní klinika Dental Group, Chingeltei obvod (dúreg), 1. čtvrť (choró): 325731    
 • Zubní klinika Enerel Dent, v areálu nemocnice č. 2: 458847

 

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Hlavním legislativním předpisem je Celní zákon z r. 1996. V r. 1997 Mongolsko vstoupilo do Světové celní organizace. Od r. 2003 užívá Mongolsko osmiúrovňový harmonizovaný systém označování produktů (HS 2002). Vzhledem ke svému členství ve WTO je uplatňována doložka nejvyšších výhod.

Po přijetí mongolskou vládou zásad ES o lidských právech a svobodách v lednu r. 1991 bylo Mongolsko zahrnuto do GSP tedy tzv. systému všeobecných celních preferencí EU. Prostřednictvím tohoto nástroje EU snižuje, nebo odstraňuje cla a kvóty na dovoz z rozvojových zemí. Mongolsko bylo jako vůbec první země ze států střední a centrální Asii zařazeno do GSP+ (zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných). Hlavním rozdílem od základního režimu je rámec a objem umožňující partnerským státům více se prosadit na trhu EU. Celkem se zvýhodněný celní přístup vztahuje na cca 7200 druhů výrobků.

Dovozy do Mongolska nepodléhají speciálním povolením. Importér však musí být registrován při daňovém úřadu a státním registračním úřadu (State Registry Office). Dovozy nejsou ani předmětem žádných restrikcí, vyjma několika položek, na které se vztahují dovozní licence (např. chemické prostředky, lidská krev a orgány, výbušniny a zbraně. Licence jsou vystavovány příslušným resortním ministerstvem.

Cla: plošné celní tarify ve výši 5% se aplikují na většinu importní produkce. Nulová celní sazba se týká např. živých zvířat určených pro chov, koní, ovcí, prasat, krav a koz, zařízení pro šíření informací včetně náhradních dílů, zdravotnického zařízení apod. Sezónní 15% clo se uvaluje na mouku a zeleninu k ochraně domácích výrobců/pěstitelů v období 1.8. - 1.4. Mimo toto období je sazba ve výši 5%. Na podzim r.2015 a ve druhém kole na jaře 2016 byla na více než 100 položek uvalena importní cla ve výši 15-20%. Týká se převážně potravinářské produkce a některých stavebních materiálů včetně surovin.

Doplňkové dovozní clo (dle mongolského zvláštního daňového zákona ze dne 26.06.2006) je zavedeno na dopravní prostředky podle stáří (500 USD  0-3 let, 1000 USD 4-19 let, 2000 USD nad 10 let) a na alkohol a tabák.

Dočasné celní úlevy: Celní zákon umožňuje dočasné celní úlevy, které se mohou týkat strojírenské produkce a zařízení, která je dovážena pro účel výstav a veletrhů a bude re-exportována do 1 roku. Importér musí obdržel povolení pro dočasný dovoz osvobozený od cla.

Osvobození od cla: ze zákona jsou některé položky osvobozeny od cla, např.:

 • pomůcky pro speciální užití zdravotně postiženými lidmi,
 • produkce pro humanitární pomoc a dárcovství,
 • zařízení, vybavení, materiál, benzín, nafta pro ropný průzkum a těžbu atd.

Velké celní úřady se snaží uplatňovat "one-stop" služby, tedy vyřízení všech celních náležitostí na jednom místě. Od r.2001 Mongolsko užívá Automatický systém pro řízení celních informací (GAMAS), který umožňuje celní odbavení a platbu celních poplatků a daní v online režimu. Dovozci také mohou využívat služeb celních brokerů. Celní dokumenty mohou být předloženy v cizím jazyce (angličtina, ruština). Je však na zvážení celního úředníka, zda takové dokumenty přijme. Pokud jsou předložené dokumenty v cizím jazyce shledány jako nečitelné, či neadekvátní, je vyžadován mongolský překlad.

Může být vyžadováno, aby z důvodu přípravy řádné dokumentace a zaplacení cla a daní byl dovážená produkce umístěna do celního skladu v Mongolsku. V takovém skladu je možno uchovat produkci dva roky. Existují i dočasné celní sklady pro uskladnění zboží, které nebylo do 3 dní procleno. V těchto skladech se může uchovat produkce do 2 měsíců.

Na export z Mongolska se vztahují restrikce omezeně, a to exportním clem na vývoz kašmíru, velbloudí vlny, kozí kůže, dřevo, železný a hliníkový odpad. Některé položky podléhají plnému zákazu vývozu (narkotika, pornografie, chráněná zvířata a rostliny, zboží dovezené jako rozvojová pomoc) či udělení licence (předměty historické a kulturní hodnoty, archeologické a paleontologické nálezy, drahé kovy, železné a neželezné kovy, zbraně aj.). 

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Právní rámec

Ekonomické a obchodní aktivity jsou v Mongolsku regulovány různými zákony, např. Zákonem o obchodních společnostech (Company Law) z r. 2011, Občanským zákoníkem z r. 2002, Investičním zákonem z r. 2013.

Dle Zákona o obchodních společnostech a Investičního zákona je v Mongolsku možné založit společnost bez zahraniční investice (BENFI), nebo společnost se zahraniční investicí (BEFI). BEFI je definována jako společnost s aktivity, které jsou minimálně z 25% vlastněny zahraničními investory a investice každého ze zahraničních investorů je v hodnotě min. 100 000 USD.

Mongolská legislativa umožňuje zřízení podnikatelských subjektů několika forem - akciovou společnost, společnost s ručením omezeným, partnership (s omezeným ručením či bez omezeného ručení), zastupitelskou kancelář a teoreticky i pobočku (prakticky ale nemožné vzhledem k nejasnostem v legislativě).

Nejvíce užívanou právní formou (80-90%) mongolských společností je společnost s ručením omezeným.

Akciová společnost: může být otevřeného nebo uzavřeného typu. K registraci u Státního registračního úřadu (State Registration Office) je třeba předložit následující dokumenty:

 • Vyplněnou žádost společně s doprovodným dopisem
 • Stanovy (notářsky ověřené)
 • Dokument potvrzující adresu sídla společnosti
 • Zápis z jednání zakladatelů společnosti
 • Dokumentace potvrzující identitu zakladatelů společnosti a potvrzující platbu registračního poplatku
 • Písemný souhlas z FRC (Financial Regulatory Commission)

Společnost s ručením omezeným: Počáteční vklad je poskytnut společníky a může mít formu peněžní či jiných aktiv (příslušně oceněných v peněžní hodnotě). Může mít jednoho či více společníků (fyzické či právnické osoby). Minimální základní vklad společnosti pro společnost se zahraniční investicí (BEFI) je 100 000 USD. Vklad musí být splacen před registrací společnosti. Pro společnosti bez zahraniční investice (BENFI) není stanovena minimální výše základního vkladu.K registraci u Státního registračního úřadu (State Registration Office) je třeba předložit následující dokumenty:

 • Vyplněnou žádost společně s doprovodným dopisem
 • Stanovy
 • Dokument potvrzující adresu sídla společnosti
 • Společenská smlouva či zakladatelská listina
 • Dokumentace potvrzující identitu zakladatelů společnosti a potvrzující platbu registračního poplatku

Obsahem stanov by mělo být: plný a zkrácený název společnosti, určení podílu každého společníka, počet jednatelů a způsob jejich jednání, počet členů představenstva (nepovinné - s.r.o. nemusí mít představenstvo). procedurální záležitosti spojené s valnou hromadou, apod.

Partnerství (Partnership): Zákon o partnerství (Law on Partnership) definuje tři typy této právní formy podnikání:

 • Neomezené (unlimited) partnership: partneři společně ručí za závazky partnerství
 • Omezené partnerství s některými partnery s neomezeným ručením
 • Omezené partnerství (limited): dvě nebo více fyzických osob s profesionální licencí mohou ustanovit tuto formu partnerství, kde jsou závazky partnerů limitovány výší jejich podilů na kapitálu.

Partnereství je třeba registrovat na Státním registračním úřadu (State Registration Office).

Zastupitelská kancelář (Representative Office): dle Investičního zákona (Law on Investment), zahraniční právnické osoby mohou v Mongolsku zřídit zastupitelskou kancelář, která nemá vlastní právní subjektivitu. Zastupitelská kancelář vykonává pouze zastupitelské funkce - hájí zájmy svého zřizovatele. Registrační procedura je podobná ostatním právním formám podnikání v Mongolsku.

Mongolsko má relativně nekomplikovaný proces registrace podniku, který nově probíhá pouze na Státním registračním úřadě. Certifikát vydaný novým společnostem je nutné každoročně prodlužovat. Společnost musí být zaregistrována u patřičné pobočky daňového úřadu (příslušnost dle zaregistrované adresy společnosti).

Firmy s předmětem podnikání ve vodohospodářství se musí registrovat u Water Authority

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pro běžného mongolského spotřebitele je klíčová cena zboží. V širokém sortimentu spotřebního zboží se prosazuje zejména dovoz z ČLR, v menší míře z RF, J.Koreji a Turecka. Spotřebitelské chování zejména ve městech stále více ovlivňuje reklama. Nové druhy zboží se prakticky bez reklamy neobejdou. Největší účinek mají reklamní kampaně v televizi a tisku /Pro info: cena celostránkové barevné reklamy v prestižním společenském časopise se pohybuje v rozmezí 500-1000 EUR/. Velmi intenzivně (až rušivě) je využívaná reklama formou SMS. V hlavním městě se hojně využívají velkoplošné billboardy.

Firmy, domácí i zahraniční, se prezentují na výstavách či konferencích, kterých je během roku v Ulánbátaru velké množství a jsou rovněž mediálně propagovány.

Mongolská národní obchodní a průmyslová komora (MNCCI) podporuje ze své podstaty ekonomické a obchodní vztahy. MNCCI nabízí služby svým členům i zahraničním firmám. Pořádá i různé výstavy a veletrhy.

Veletrhy a výstavy v teritoriu

Název výstavy

Kde

Kdy

Zaměření

Organizátor

Ulánbátar stavebnictví - 2017

Misheel Expo Center, Ulánbátar

17.-20. března 2017

Stavebnictvví

Misheel group

www.misheelgroup.mn

ITM Mongolia - 2017

Misheel Expo Center, Ulánbátar

31.3.-2. dubna 2017

Cestovní ruch

Misheel group

www.misheelgroup.mn

Mongolia Mining 2017

Buyant-Ukhaa Sports Palace, Ulánbátar

5.-7. dubna 2017

Těžební průmysl

Minex Mongolia Co., Ltd

www.mongolia-mining.org

HORECA 2017

Misheel Expo Center, Ulánbátar

7.-9. dubna 2017 

Ubytování, stravování, různé služby

Mongolská hotelová asociace, Úřad cestovního ruchu města Ulánbátar

www.travelmongolia.org

Auto EXPO 

Misheel Expo Center, Ulánbátar 

14.-16. dubna 2017 

 

Misheel group

www.misheelgroup.mn 

Stavebnictví - EXPO 2017

Misheel Expo Center, Ulánbátar 

28.-30. dubna 2017 

Stavební materiály

Stavební informační a poradenské centrum

www.barilga.mn

SME products and service technology

Misheel Expo Center, Ulánbátar

 

15.-18. června 2017 

Malé a střední podniky 

Ministerstvo potravinářství, zemědělství a lehkého průmyslu

Mongolská národní obchodní komora

Kids and family EXPO

Misheel Expo Center, Ulánbátar

29.-31. srpna 2017

Děti a rodina

Misheel group

www.misheelgroup.mn

Ulánbátar partnerství 2017

Misheel Expo Center, Ulánbátar

09.-11. září 2017

Obchodní partnerství

Mongolská národní obchodní a průmyslová komora, Úřad primátora hlavního města

Dny USA

Misheel Expo Center, Ulánbátar

14.-17. září 2017  

 

Podzimní zelené dny 

Misheel Expo Center, Ulánbátar 

18.-25. září 2017 

 

Ministerstvo potravinářství, zemědělství a lehkého průmyslu 

Zdravotnivtví

Misheel Expo Center, Ulánbátar

30.09-02.10. 2017

 

Misheel group

www.misheelgroup.mn

EXPO Mongolia 2017

Misheel Expo Center, Ulánbátar

10.-12. října 2017

Mezinárodní výstava

JV Consult Mongolia

www.expomongolia.com

Výstava kožených, bavlněných a kašmírových výrobků

Misheel Expo Center, Ulánbátar

20.-25. října 2017

 

Misheel group

www.misheelgroup.mn

Winter Expo

Misheel Expo Center, Ulánbátar

03.-05. listopadu 2017

 

Misheel group

www.misheelgroup.mn

Novoroční veletrh

Misheel Expo Center, Ulánbátar

08.-11. prosince 2017

prodej výrobků pro novoroční oslavy

Misheel group

www.misheelgroup.mn

 

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Mongolsko je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a podepsalo a ratifikovalo většinu dohod a konvencí, včetně WTO TRIPS.

V Mongolsku je Úřad duševního vlastnictví a Úřad kontroly autorských práv, který monitoruje otázku dodržování autorských práv. Jeho činnost však daleko zaostává za standardy, jaké známe z ČR. Falzifikáty lze potkat v oblasti knižních publikací, hudebních a filmových nosičů. Mongolská ekonomika nedisponuje kapacitami pro možnost „kopírování“ průmyslových či obdobných statků.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vyhlašování veřejných zakázek je v podstatě decentralizované. Zpravidla se publikují v HSP či nově na www.e-procurement.mn. Za dané výběrové řízení odpovídá vyhlašovatel soutěže.

Výběrová řízení na realizátory projektů rovněž vyhlašují mnozí donoři – ADB (Asian Development Bank), WB (World Bank), JICA (japonská rozvojová agentura).

Velvyslanectví vyřizuje dotazy českých firem ohledně možnosti prodeje zboží či nabídky dodávek zařízení z ČR a zprostředkovává v rámci svých možností vzájemné kontakty. Mongolské poptávky jsou vkládány na portál BusinessInfo.cz (státní tendry jsou však většinou pouze v mongolštině a s nedlouhým termínem pro předložení nabídek).

Odkazy na informační zdroje o tendrech:

Dále každé ministerstvo hlavně vyhlašují  tendry většinou na poradenství na svých websitech - viz. kapitola 7.4

 

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Všeobecně přijatým principem je snaha o řešení obchodních sporů dohodou. V případě, že to není možné, řeší se spory soudně, což ovšem pro cizí subjekt není nic jednoduchého. Pokud je ve smlouvě rozhodčí doložka, pak se spory řeší pomocí arbitrážních soudů; je-li žalobcem mongolská strana, je příslušnost k Arbitrážnímu soudu Mongolské národní obchodní a průmyslové komory, je-li žalobcem zahraniční účastník, obrací se k arbitrážnímu soudu dané země (není-li ve smlouvě dohodnuto jinak). Rozhodnutí je konečné.

Dne 04.09.2009 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi rozhodčími soudy ČR (HK a Agrární komora) a Mongolska (MNCCI).

Odkup pohledávek prozatím v Mongolsku není rozšířen.

Mongolská ekonomika prodělala v posledních deseti letech prudký vývoj, stále je však do značné míry nestandardní. Vzhledem k malému počtu obyvatel a velké rozloze země je jedinou koncentrovanou oblastí s rozvinutým tržním prostředím hlavní město Ulánbátar. Je nutné počítat s tím, že téměř každý proto zná každého. Rozsáhlý je klientelismus a nepotismus, korupce.

Obchody je nutné zajišťovat a v žádném případě nespoléhat na „dobré slovo“. Bez dlouhodobé osobní přítomnosti je podnikání v místě téměř nemožné.

Mongolští partneři často při jednáních přikývnou téměř na všechno, i když realita může být jiná (viz kapitola 1 k místním zvyklostem). Dobré je pamatovat i na to, že vykazovaná pohostinnost se nemusí vždy rovnat čestným úmyslům.

Problematická je doprava zboží do Mongolska, která trvá z ČR vlakem přes RF několik týdnů /Nyní je možné využívat kontejnerové přepravy po železnici. Speciální vlak jezdí 3xměs. na trase Polsko-běloruská hranice - Ulánbátar, časově 8-15 dní/. Letecky lze zasílat omezený objem. Přestože je v Mongolsku více než 80 tisíc podniků, je obchodní síť v zemi méně rozvinutá.

Mongolský bankovní systém doznává každým rokem určitého zlepšení a rozšiřuje své produkty (ve vedení většiny velkých bank jsou zahraniční pracovníci).

Vzhledem k rizikovosti trhu (6. skupina dle OECD - rozhodnuto o zhoršení o jednu kategorii v červnu 2014) je obtížnější a dražší získávání garancí na úvěrování dovozu/vývozu. Při větších dodávkách je nutné konkurovat podmínkám nabízených firmami z Japonska, Korejské republiky, SRN, USA apod., které umožňují odklad splátek a jiné zvýhodněné formy prodeje.

Obchody je nutné zajišťovat a v žádném případě nespoléhat na „dobré slovo“. Platební morálka je rozdílná, některé firmy dokonce hradí 90 % zakázky předem, což lze doporučit jako v podstatě jediný vhodný způsob, není-li platba jinak zajištěna.

 

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

 • Úřední jazyk: chalch mongolština

Ze světových jazyků se nejčastěji používá angličtina a ruština, ovšem mnoho lidí umí též čínsky (a korejsky, japonsky či německy). S velikou sympatií jsou však nadále přijímáni cizinci, mluvící mongolsky. Mnozí západní podnikatelé navštěvují kurzy mongolštiny.

Oficiální svátky v Mongolsku jsou:

 • 1. leden – Nový rok
 • 3 dny koncem ledna nebo v únoru – tradiční Nový rok „Cagán sar” (lunární)
 • 8. březen – MDŽ
 • 1. červen – Den dětí
 • 11.-13. červenec – tradiční svátek Nádam
 • 14. listopad  - Narozeniny Čingischána
 • /pohyblivý svátek/ (26. listopad – Den republiky)
 • 29. prosinec – Den nezávislosti.

Pracovní doba v úřadech je obvykle pondělí až pátek od 9 hod. do 18 s hodinovou přestávkou na oběd (13–14); o sobotách, nedělích a svátcích je volno. Prodejní doba je podobná, existují obchody s 24 hodinovou pracovní dobou, mnohé obchody  jsou otevřeny i v sobotu, řada z nich pak i v neděli.

Vhodná doba k jednání není ničím limitována, spíše však až po 10. hodině ranní. Je příznivě hodnoceno, když cizinec pozve svého mongolského partnera k jednání na pracovní oběd nebo večeři. Vizitky bývají standardního typu, obsahují jméno, funkci a podnik s adresou včetně e-mailu. Pozornosti a dárky jsou přijímány s úctou, podávají se a přijímají pravou rukou, nebo oběma rukama současně.

Pracovní doba je obvykle pondělí až pátek 9-18 hod. s přestávkou na oběd ve 13–14 hod. Bývá pravidlem, že ani jedna z uvedených hodin se nedodržuje a zpoždění i nad 30 minut nikoho neznepokojí. Východní mentalita, ta sporná jinakost obyvatel Asie, je ale v Mongolsku asi nejzřetelnější, pokud si s někým dáte schůzku. Možná dorazí, možná nedorazí. Také na úřadě můžete čekat třeba celý den. Čas se tu neměří na minuty, ale má časové jednotky odlišného charakteru – poněkud protaženější, pomalejší a s neohraničeným okrajem. Známé „maňána“ se ve stejném praktickém významu v mongolštině řekne „margaš“. Říká se, že čas a prostor nemají v Mongolsku cenu. Asi proto, že obojího mají Mongolové nadmíru. Na druhou stranu již je mnoho Mongolů zvyklých na dodržování domluvených schůzek na čas vzhledem ke svému pracovnímu vytížení. Problematická je v Ulánbátaru doprava - propustnost silnic zdaleka nedostačuje počtu vozidel. S tím je tedy potřeba počítat při plánování nutného času k dostavení se na příslušné místo.

Mongolové, podobně jako další obyvatelé Asie, ve snaze neuvést protistranu do nepříjemné situace, neumí příliš říkat „ne“, ačkoli není vždy v jejich silách slíbené zařídit. Vytáčky a určitá hra na schovávanou už by měly Evropanu naznačit, že Mongolský partner nechce nebo nemůže říci „ano“. Pokud jej ale k „ano“ přimějeme, je nutné být na uvedené připraven a informace ověřovat z několika zdrojů.

K novinkám posledních let patří velmi přísný zákaz kouření ve všech restauračních a veřejných zařízeních, ale i v okolí např. škol (ovšem míst pro kuřáky označených je na veřejných prostranstvích stále málo). Také každý první den kalendářního měsíce je v restauracích i obchodech dnem bez alkoholu – což je dobré brát v úvahu při pořádání společenských akcí, i při nákupech.

 

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Doklady:

Požadovaným dokladem při cestě občana ČR do Mongolska je cestovní pas, jehož platnost musí přesahovat dobu předpokládaného posledního dne pobytu na území Mongolska minimálně o 6 měsíců.

Jednostranné zrušení vízové povinnosti pro držitele všech typů pasů z České republiky jakož i dalších 41 států světa cestujících do Mongolska, stanovené na základě nařízení vlády Mongolska č. 186 z 12. června 2014, bylo přechodně platné do 31. prosince 2015.   

Občané České republiky s výjimkou držitelů diplomatických pasů musí při cestě do Mongolska zažádat od 1. ledna 2016 zavčas o vízum na příslušném zastupitelském úřadě Mongolska (ZÚ Mongolska v Praze). 

Mezi ČR a Mongolskem je od roku 1992 uplatňována bezvízová dohoda pro diplomatické a služební pasy (vyhlášeno pod č. 509/1992 Sb.). Držitelé diplomatických pasů mohou vstoupit na území druhé smluvní strany a pobývat zde tři měsíce bez víza. Bezvízový styk pro služební pasy byl vzájemně vypovězen s účinností od 1. září 2011.

Vstup na území:

Letecká doprava
Mezinárodní přechod Chinggis Khaan international airport (dříve Buyant – Ukhaa) Otevřen v souladu s plánem mezinárodních letů Ulaanbaatar
Mezinárodní přechod Choibalsan airport Otevřen v souladu s plánem mezinárodních letů Choibalsan, provincie Dornod
Pozemní hraniční přechody Mongolsko - Čínská lidová republika
Mezinárodní silniční přechod Zamiin Uud - Ereen Denně  08.00-18.00 Zamiin-Uud, provincie Dornogobi
Mezinárodní železniční přechod Zamiin Uud - Ereen V souladu s plánem mezinárodní železniční dopravy Zamiin-Uud, provincie Dornogobi
Mezinárodní silniční přechod Bulgan (Yarant) - Takashiken Pondělí - pátek, O9:00-13:00 a 15:00-19:00 Bulgan, provincie Khovd
Mezinárodní silniční přechod Bichigt - Zuun khatavch Pondělí - pátek, 09:00 - 17:00 Erdenetsagaan, provincie Sukhbaatar
Mezinárodní silniční přechod Sumber - Rsahann Pondělí - neděle, 08:00 - 17:00. Od 1.4. do 30.11. Khalkhgol, provincie Dornod
Pozemní hraniční přechody Mongolsko - Ruská Federace
Mezinárodní železniční přechod Sukhbaatar – Naushki V souladu s plánem mezinárodní železniční dopravy Sukhbaatar, provincie Selenge
Mezinárodní silniční přechod Altanbulag – Kyakhta  Denně 08:00-19:00 Altanbulag, provincie Selenge
Mezinárodní silniční přechod Ereentsav - Solovyosk Denně  09.00-18.00 Chuluunkhoroot, provincie Dornod
Mezinárodní silniční přechod Tsagaannuur - Tashanta Pondělí - sobota 09:00 - 18:00 Nogoonnuur, provincie Bayan-Ulgii

 

Kromě mezinárodního letiště “Čingis Chán” v Ulánbátaru a jen velmi omezeně v Choilbalsanu, lze používat pouze dva železniční hraniční přechody, a to Sukhbaatar/Naushki (s RF) a Zamiin Uud/Ereen (s ČLR) a dále s RF tři přechody silniční – Altanbulag/Kyakhta, Tsagaannuur/Tashanta a Ereentsav/Solovyosk a 4 silniční přechody s ČLR Zamiin Uud/Ereen, Bulgan-Yarant/Takashiken, Bichigt/Zuun-khatavch a Sumber/Rsahann (s ČLR). Pracovní doba na jednotlivých přechodech se liší. Před výběrem/použitím silničního přechodu doporučujeme ověřit aktuální otevírací dobu hraničního přechodu prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru nebo Velvyslanectví Mongolska v Praze (ty u Hlavního úřadu pro bezpečnost státních hranic).

Vjezd motorovým vozidlem s jinou SPZ, než je jeden z hraničních států, není možný na všech hraničních přechodech a je pro něj třeba zvláštní povolení, které předem vyřizuje Hlavní úřad pro bezpečnost státních hranic. Při příjezdu motorovým vozidlem označí pracovník pasové služby cestovní pas majitele vozidla a jeho hraniční průvodku razítkem “vstupuje dočasně” a poté celní orgán vozidlo propustí. Vozidlo musí opustit území Mongolska do 6 měsíců. Hlavní celní správa Mongolska může tuto dobu prodloužit o dalších 6 měsíců, prodloužení je však možné pouze jedenkrát. Mezinárodní řidičský průkaz není v Mongolsku uznáván – při krátkodobém pobytu postačuje český ŘP a při dlouhodobém pobytu je třeba zažádat o vystavení mongolského ŘP. Dálniční poplatky na většině komunikací zatím neexistují.

Přestože v Mongolsku není dálniční síť, na některých místech extrémně řídké dálniční infrastruktury se platí za vozidlo silniční poplatek (mýtné) v zanedbatelné výši. To se týká i vjezdu do větších měst včetně metropole Ulánbátaru.

Vyřízení ruského tranzitního víza na velvyslanectví RF v Ulánbátaru je spojeno se značnými obtížemi. Doporučuje se proto opatřit si ruské oboustranné tranzitní vízum už před odjezdem v ČR. Je třeba též věnovat pozornost vyplňování ruského celního prohlášení už při vstupu do Ruska. Vyřízení čínského víza na velvyslanectví ČLR je prakticky nemožné, protože čínské velvyslanectví nepřijímá žádosti od osob, které nemají povolený trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území MNG. Doporučujeme opatřit si čínské vstupní vízum na velvyslanectví ČLR v Praze před odjezdem.

Adresa Velvyslanectví Mongolska v Praze:

Na Marně 5, 160 00 Praha 6 tel: (+420) 224 311 198, 224 325 760 fax: (+420) 224 314 827 e-mail: prague@emongolia.eu webová stránka: http://www.praha.mfa.gov.mn nebo http://www.praha.mfa.gov.mn/

Úřední hodiny konzulárního oddělení: pondělí - pátek 10,00 - 16,00

Z evropských zemí má Mongolsko velvyslanectví např. v Budapešti, Vídni, Berlíně, Paříži, Varšavě, Bruselu, Londýně, Moskvě a Sofii.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro cestování aktuálně nezměnily.

Zvláštní upozornění:

V Mongolsku existují území s omezeným režimem vstupu cizinců, a to jednak národní parky (zvláštní povolení je třeba vyřídit na Ministerstvu životního prostředí a turistiky Mongolska – Odbor administrativy území s chráněnými oblastmi) a příhraniční zóny (povolení vyřizuje Oddělení hraniční služby Hlavního úřadu pro bezpečnost státních hranic Mongolska).

Celní a devizové předpisy:

Celní předpisy vyžadují registraci dovážených předmětů zvláštní hodnoty i při průvozu. Jedná se především o elektroniku, šperky, výrobky ze vzácných kovů, alkohol (limit 3 litry lihovin) a cigarety (limit 2 kartony). Je zakázán dovoz a převážení narkotik, omamných látek, jedů, střelných zbraní bez povolení příslušných úřadů a pornografie. Rovněž je zakázáno vyvážet lovecké trofeje a starožitnosti bez příslušných povolení.

Není nutné prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt a neexistuje povinná směna valut. Jako minimální denní částka se doporučuje 100,- USD. Místní měna je mongolský tugrik /MNT/. Směnu valut se doporučuje uskutečnit v hlavním městě. Platební a kreditní karty (např. je možné použít v hotelech a mnohých obchodech v Ulánbátaru, různé banky mají na mnoha místech hlavního města také bankomaty (ATM), z nichž většina vydává hotovost i ze zahraničních karet, byť někdy jen v omezených částkách (např. pouze 300 tis. - 500 tis. MNT pro jeden výběr). Poplatek za výběr se liší mj. podle toho, zda je bankomat přímo v bance nebo např. v obchodním domě.

Cestovní rizika

Mongolsko postihují nákazy slintavky a kulhavky. Možné konzumaci jídel ze sviště se doporučuje vyhnout (úředně je i zakázáno) kvůli možnému přenosu dýmějového moru (v posledních letech je ovšem mor stále vzácnější.  Během možných epidemií vyhlašují úřady v postižených regionech karanténu a nelze do nich cestovat. Osoby nacházející se v postižené oblasti (cizince nevyjímaje) ji nesmějí opouštět, a to i několik týdnů. Značný je výskyt hepatitidy - dle statistik až 750 000 lidí (25% populace) trpí některou z forem nemoci.

Za zvláště ledových zim dochází k hromadným úhynům dobytka (tzv. dzud). Mrtvá zvířata nejsou obyčejně dostupná a poté zůstávají dlouho ve stepích, takže mohou být zdrojem nákazy. Doporučuje se k nim nepřibližovat. Většinu území Mongolska tvoří pastviny. Z hygienických důvodů se doporučuje zvláštní opatrnost především při odběru vody.

Krádeže a s nimi spojená násilná kriminalita (omezená naštěstí většinou spíše na zbití bez použití zbraní) je zaznamenávána zejména v Ulánbátaru, byť se frekvence nijak nevymyká i mnohým jiným městům ve světě či Evropě. Kapsáři se vyskytují zejména na turistických místech, přelidněných prostranstvích či obchodech a autobusech. V žádném případě se nedoporučuje návštěva chudinských jurtových čtvrtí okolo Ulánbátaru – tamější obyvatelé vnímají takové turisty jako provokatéry a chovají se k nim obvykle velmi agresivně.

Upozorňujeme, že v Mongolsku není legální nošení a použití pepřového spreje či nože jakékoli velikosti! Pokud by k takovému případu byla přivolána policie (na policejním telefonním čísle 102 by měla být služba schopná domluvy v angličtině), patrně by byl postih vyměřen nositeli např. nože, byť by byl použit v sebeobraně.

Mongolsko od začátku 21. století zaznamenalo jistý nárůst neonacistického hnutí, jehož pozornost byla v uplynulých dekádách směřována především proti občanům Číny (pozor – ne vždy je nicméně správné spojovat místní vyobrazení svastiky s nacistickým symbolem německými. Opačný hákový kříž  je tradičním asijským symbolem slunce s mnohem dávnější historií, kterou se symbolika nacistického Německa prve inspirovala). V posledních letech – s příchodem těžebního boomu, migrací z venkova do měst(a) i zvyšováním sociálních nerovností se ale množí i případy fyzického napadení turistů bílé barvy pleti, a to bez konkrétní finanční motivace a za bílého dne. „Agresivitu často vyvolává pohled na společnost mongolských dívek ve společnosti bílých mužů – která přitom ve skutečnosti nemusí být nijak intimní (a nelze ani zaručit, že útočníci dokáží rozpoznat Mongolku třeba i od Korejky nebo Japonky)

V Mongolsku nebyl dosud zaznamenán žádný teroristický útok, riziko terorismu v zemi je mizivé.

Problém pro řidiče i chodce představuje silniční doprava, především v Ulánbátaru. Místní řidiči – často neuvyklí městskému provozu - zpravidla ignorují veškeré dopravní předpisy a jezdí nepřiměřenou rychlostí. Přednost chodců na přechodu je v pravidlech podmíněna, „pokud nenarušuje plynulost provozu” – takže v praxi na ni nelze spoléhat raději ani na přechodech se světelnou signalizací.

Rizikovým faktorem  jsou i extrémní klimatické podmínky v zemi: značné nejen roční, ale i denní výkyvy  teplot, nízká vlhkost  vzduchu  (kolem 25 %), řidší vzduch díky vysoké nadmořské výšce převážné části území  (průměrná nadmořská výška v zemi odpovídá výšce vrcholu  Sněžky, Ulánbátar je v nadmořské výšce 1300 m n.m.) a prudké změny počasí, a to i v letních měsících. Pro turistické cesty do Mongolska je proto velmi důležité kvalitní vybavení a ošacení.

Velkou překážkou pro turisty v Mongolsku je řídká a mnohde krajně nekvalitní dopravní infrastruktura, Samostatným  problémem  je  obtížná orientace v krajině. Téměř na všech rozcestích, kterých je v případě nezpevněných cest v zemi bezpočet, chybí  jakékoli směrové ukazatele  a i mongolského řidiče nutí postupovat obvykle intuitivně s vysokým rizikem pochybení. Přitom je třeba mít na zřeteli, že síť čerpadel pohonných hmot je mimo hlavní město a nepočetná osídlenější centra řídká, v některých  odlehlých oblastech prakticky žádná. Řidiči naftových vozidel by měli mít na zřeteli, že drtivá většina vozidel jezdí v Mongolsku s ohledem  na velmi nízké teploty v zimním období s vozidly na benzín. Zejména v odlehlých oblastech  se může stát  obstarání nafty tvrdým oříškem.

Značně složitý je také systém udělování licencí k lovu a rybolovu – a to i sportovnímu – striktně aplikovaný na zahraniční turisty (ale mnohem méně již na místní náruživé lovce). Nelze zcela zaručit, že i cestovní kanceláře nabízející mj. rybolov, opravdu znají přesná pravidla jejich vydávání – každopádně ale mají větší šanci „domluvit” se s místními ochránci přírody na místě, než samotní cizinci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: