Mosambik: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

V současné době přispívá pouze 3% k tvorbě HDP, do budoucna bude páteří mosambické ekonomiky. Objevena byla velká ložiska zemního plynu, obrovské jsou i zásoby uhlí. Těžba uhlí dosud stojí na metodách povrchových skrývek. Po odtěžení nejsvrchnějších ložisek uhlí pak přijdou ke slovu technologicky náročnější postupy a s nimi i poptávka po dobývací technice různých typů, včetně rypadel, buldozerů, pásových dopravníků, nákladních výtahů, nákladních automobilech (i ojetých) apod. Z pohledu těžby zemního plynu se očekávají investice do infrastruktury v hodnotě okolo 25 mld. USD a mezinárodní společnosti pohybující se v tomto sektoru právě uzavírají dohody s mosambickou vládou. V hlubokých vodách tzv. Area 4 je odhadováno, že se nachází 85 bilionů kubických stop zemního plynu, což představuje obrovský potenciál pro rozvoj výroby zkapalněného plynu v zemi a zlepšení ekonomické situace Mosambiku. Mezi velkými společnostmi investujícími do tohoto sektoru patří italské ENI, ExxonMobil, Galp Energia, KOGAS, Anadarko a mosambická státní společnost pro ropný a plynárenský průmysl (Empresa Nacional de Hidrocarbonetos – ENH). Aktuálně se tedy otevírají velké příležitosti pro české společnosti, aby se zúčastnily výběrových řízení těchto společností pro dodání vybavení a strojů pro těžbu zemního plynu a výrobu zkapalněného plynu v Mosambiku.   

Energetický průmysl

Nerozvinutá přenosová soustava je zásadní slabinou mosambického energetického sektoru. Nezbytná je především brzká realizace dlouho odkládaného projektu výstavby tzv. Severojižní páteře, která má propojit jižní Mosambik (oblast hlavního města) s energetickými zdroji v provinciích Inhambane (projekt nové plynové elektrárny) a Tete (hydroelektrárna Cahora Bassa a projekty tepelných elektráren). Na mosambickém trhu je nicméně již několik etablovaných evropských firem (ABB, Siemens). Existuje rovněž vysoká poptávka po generátorech jak v soukromých domech, tak veřejných budovách. Uplatnění najdou i zařízení na výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů (např. solární elektrárny), včetně zapojení off-grid.

Obranný průmysl

Bezpečnost a územní integrita je jednou z priorit vlády. Rozpočet Mosambiku dává každoročně značné prostředky silovým resortům (policii, armádě) na nákup vybavení a trénink kádrů.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Nejdůležitější sektor mosambického hospodářství (cca 30% HDP). Intenzifikace zemědělství a přechod od samosásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin je základní prioritou vlády. Zpracování zemědělských surovin, mořských plodů a ryb a výroba potravin je jednou z nejvyšších rozvojových priorit. Perspektivní uplatnění najdou zemědělské stroje a nářadí pro zemědělství, zařízení na zpracování potravin a průmyslová hnojiva.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitost

Těžební, důlní a ropný průmysl

HS 7304 - Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli

HS 8408 – Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 -  Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

HS 8459 - Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod

HS 8467 - Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

HS 8704 – Vozidla motorová pro dopravu nákladní

Zemědělství a potravinářský průmysl

HS 1107 - Slad i pražený

HS 1210 - Šištice chmelové, čerstvé, sušené apod lupulin

HS 5909 - Hadice ap textilie trubkové i s armaturou

HS 8307 - Hadice z kovů obecných i s příslušenstvím

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Chemický průmysl, plasty a gumárenský průmysl

HS 2809 - Oxid fosforečný kyselina fosforečná polyfosf

HS 2815 - Hydroxid sodný draselný peroxidy sodíku drasl

HS 3210 - Barvy laky nátěrové ostatní pigmenty vodní

HS 3601 - Výbušniny výmětné práškové

HS 3602 - Výbušniny připravené ne práškové výmětné

HS 3603 - Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod

HS 3606 - Ferocer aj slitiny pyroforické aj výr hořlavé

HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu apretování ap výr

HS 3913 - Polymery přírodní modifikované jn

Stavební průmysl

HS 2522 - Vápno nehašené hašené hydraulické

HS 3925 - Výrobky stavební z plastů jn

HS 4009 - Trouby hadice aj z kaučuku vulkan ne tvrdého

HS 6814 - Slída zpracovaná výrobky i na podložce

HS 6903 - Výrobky ostatní žárovzdorné

HS 6907 - Dlaždice obkládačky ap keramické neglazované

HS 6907 - Dlaždice obkládačky ap keramické glazované

HS 7004 - Sklo ploché tažené foukané jinak nezpracované

HS 7006 - Sklo lité tažené plavené vrtané aj zpracované

HS 7007- Sklo bezpečnostní tvrzené vrstvené

HS 7213 - Tyče pruty z železa oceli neleg válc za tepla

HS 7214 - Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

HS 7217 - Dráty z železa oceli nelegované

HS 7227 - Tyče pruty válc za tepla z oceli legované ost

HS 7308 - Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

HS 7309 - Nádrže cisterny ap z železa oceli nad 300 l

HS 7314 - Tkaniny rošty pletiva z drátu z železa oceli

HS 7325 - Výrobky lité ostatní z železa oceli

HS 7326 - Výrobky ostatní z železa oceli

HS 8208 - Nože destičky břitové pro stroje zařízení

HS 8210 - Zařízení mechanická ručně poháněná do 10 kg

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8481 - Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

Textilní a obuvnický průmysl

HS 5212 - Tkaniny bavlněné ostatní

HS 5407 - Tkaniny z příze z hedvábí syntetického

HS 5607 - Motouzy šňůry provazy lana i splétané apod

HS 6306 - Plachty nepromokavé lodní stínící ap stany aj

Energetický průmysl

HS 7305 - Trouby trubky z železa oceli nad 406,4 mm

HS 8303 - Skříně ap pancéř kufry aj bezpečnostní z kovů

HS 8410 - Turbiny kola vodní regulátory

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8502 - Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

HS 8532 - Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací

HS 8533 - Odpory elektrické ne odpory topné

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,›1000V

HS 8536 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,‹1000V;konekt,pro opt,vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8538 - Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

HS 8547 - Části izolační pro stroje el trubky izolační

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

HS 8409 - Části součásti pro motory pístové

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

HS 8526 - Přístr radiolok ap radiové pro řízení dálkové

HS 8602 - Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

HS 8604 - Vozidla pro údržbu tratí želez aj kolejových

HS 8606 - Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

HS 8609 - Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

Obranný průmysl

HS 8802 - Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

Ostatní

HS 3005 - Vata gáza obinadla ap zboží

HS 4820 - Výrobky školní kancel papírnické z papíru ap

HS 8471 - Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

HS 8521 - Přístroje videofonické pro záznam reprodukci

HS 9401 - Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Neuvedeno

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: