Mosambik: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pro českého výrobce spotřebního zboží je poměrně obtížné se na místním trhu prosadit v konkurenci jihoafrického zboží dováženého do Mosambiku v rámci zvýhodněného celního režimu, cena výrobku přitom hraje u většiny místních zákazníků zásadní roli při rozhodování o koupi. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADC. Rostoucí dovozy levného čínského zboží představují rovněž konkurenční překážku.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Do budoucna bude páteří mosambické ekonomiky. Objevena byla velká ložiska zemního plynu, obrovské jsou i zásoby uhlí. Těžba uhlí dosud stojí na dosti primitivních metodách povrchových skrývek. Po odtěžení nejsvrchnějších ložisek uhlí pak přijdou ke slovu technologicky náročnější postupy a s nimi i poptávka po dobývací technice různých typů, včetně rypadel, buldozerů, pásových dopravníků, nákladních výtahů, nákladních automobilech (i ojetých)... apod. Poroste poptávka po ocelových rourách pro plynárenský průmysl.

Energetický průmysl

Nerozvinutá přenosová soustava je zásadní slabinou mosambického energetického sektoru. Státní energetická společnost EdM proto v příštích desíti letech plánuje v této oblasti investice ve výši 2 mld. USD (ze zdrojů Světové banky, EIB, AfDB i bilaterálních dárců). Nezbytná je především brzká realizace dlouho odkládaného projektu výstavby tzv. Severojižní páteře, která má propojit jižní Mosambik (oblast hlavního města) s energetickými zdroji v provinciích Inhambane (projekt nové plynové elektrárny) a Tete (hydroelektrárna Cahora Bassa a projekty tepelných elektráren). Na mosambickém trhu je nicméně již několik etablovaných evropských firem (ABB, Siemens). Existuje rovněž vysoká poptávka po generátorech jak v soukromých domech, tak veřejných budovách. Uplatnění najdou i zařízení na výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů (např. solární elektrárny), včetně zapojení off-grid.

Obranný průmysl

Bezpečnost a územní integrita je jednou z priorit vlády. Rozpočet Mosambiku dává každoročně značné prostředky silovým resortům (policii, armádě) na nákup vybavení a trénink kádrů.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Nejdůležitější sektor mosambického hospodářství. Intenzifikace zemědělství a přechod od samosásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin je základní prioritou vlády. Zpracování zemědělských surovin, mořských plodů a ryb a výroba potravin je jednou z nejvyšších rozvojových priorit. Perspektivní uplatnění najdou zemědělské stroje a nářadí pro zemědělství, zařízení na zpracování potravin a průmyslová hnojiva.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 4010 - Pásy dopravník řemeny hnací z kaučuku vulkan

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

HS 8459 - Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod

HS 8467 - Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

 

HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu

Energetický průmysl

HS 8504 - Transformátory el měniče statické induktory

HS 8535 - Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,>1000V

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

 

HS 8410 - Turbiny, kola vodní, regulátory

 

HS 8501 - Elektrické motory a generátory

 

HS 7213 - Tyče pruty z železa oceli neleg válc za tepla

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7304 - Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli

 

HS 7308 - Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

 

HS 7326 - Výrobky ostatní z železa oceli

 

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

Obranný průmysl

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

 

HS 8802 - Letadla, součásti letadel

 

HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8701 – Traktory, malotraktory

 

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

 

HS 3102 - Hnojiva minerální nebo chemická dusíkatá

 

 

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Název

Obor

Město

Datum konání

Elektronický odkaz

Feira Internacional de Maputo

Všeobecný, mezinárodní veletrh

Maputo

29.8.-4.9.2016

www.facim.org.mz

MozamBuild

stavební materiály, stavebnictví

Maputo

 27.-29.10.2016

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: