Mosambik: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

1 640

1 819

1 709

760 

626

Dovoz

31 395

38 004

18 094

37 180 

41 463

Obrat

33 035

39 822

19 803

37 939 

42 089

Bilance

-29 755

-36 185

-16 385

- 36 420 

-40 837

Zdroj: ČSÚ, údaje v tis. USD

Mosambik je jednou z mála afrických zemí, se kterou máme velký obchodní deficit, zejména díky dovozu hliníku.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Do Mosambiku se z ČR vyváží především stroje a součásti strojů pro automat. zprac. dat, telekomunikační technika, antény, dále stavební stroje, léčiva, textil, nekolejová vozidla, zbraně a střelivo a spotřební zboží (mýdla, parfémy).

Největší mosambickou vývozní položkou představující např. v roce 2016 až 97 % celkové hodnoty vývozu, je hliník. Následuje tabák, tropické ovoce a ořechy. V předchozích letech se z Mosambiku do ČR dovážely i další rudy (především zinek)

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Mosambikem.

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Preferovanou formou obchodního styku jsou jednorázové dodávky českých výrobků, často zprostředkované západoevropskými či blízkovýchodními subjekty. S výjimkou omezených investic českých občanů v oblasti cestovního ruchu nejsou známy případy užší investiční spolupráce českých a mosambických firem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (podepsaná dne 12. 5. 1982 v Maputu) změněná na základě jednostranného potvrzení sukcese ČR ze dne 17. 9. 2004; publikováno ve Sb. 1987-08-28 71/1987 a 2006-05-16 51/2006;
  • Statut mezivládní smíšené komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci /Československá socialistická republika - Mosambik/ (podepsaná dne 28. 11. 1980 v Praze, nepublikováno);
  • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky (podepsaná dne 26. 11. 1980 v Praze, publikováno ve Sb. 1981-12-22 115/1981);
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci (podepsaná dne 3. 7. 1978 v Maputu, publikace č. 1980-02-04 10/1980);

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR doposud nabízela Mosambiku rozvojovou pomoc ve formě příležitostně udělovaných vládních stipendií ke studiu na českých vysokých školách.

Počátkem roku 2015 postihly Mosambik katastrofální záplavy, které měly za následek 157 obětí a stovky tisíc občanů bez přístřeší. Zničena byla značná část úrody v postižených oblastech. ČR poskytla humanitární pomoc ve výši 3 mil. Kč.

V roce 2015 realizoval ZÚ Harare, spolu s Associação Olhos no Horizonte jeden MLP zaměřený na vybudování studní na pitnou vodu na ostrově Inhaca. Pro rok 2015/2016 udělila vláda ČR 4 stipendia mosambickým studentů

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: