Možné dodávky českých pásových dopravníků a další těžební techniky pro marocký fosfátový průmysl

22. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Možné dodávky českých pásových dopravníků a další těžební techniky pro marocký fosfátový průmysl Ohlášená expanze marockého fosfátového obra, OCP (Office Chérifien des Phosphates), nabírá na obrátkách: po uzavření partnerství s Etiopií a začínající výstavbě největšího světového komplexu na výrobu hnojiv na etiopském území přichází se záměrem postavit areál pro čištění fosfátů, který nebude mít v rámci globálního srovnání konkurenci.

Nový marocký závod v lokalitě Oulad Farès spadající pod region Béni Mellal Khénifra (vzdáleného cca 240 km od Rabatu) zaměřený na zmíněný technologický proces spojený s úpravou surového fosfátu bude schopen po svém dokončení ročně vykázat zpracování 14 milionů tun této klíčové komodity pro následnou výrobu hnojiv a zemědělský průmysl obecně. Celková investice spojená s výstavbou nové průmyslové lokality (formálně rozdělené do 12 separátních projektů, nicméně spadající pod jediný celek) dosáhne 15 mld. MAD (v přepočtu 1,4 mld. EUR). Veškeré stavební práce včetně spuštění zpracovatelské linky budou dokončeny v roce 2020.

Samotná společnost OCP do projektu vkládá 9,867 mld. MAD (v přepočtu 930,2 mil. EUR), jejím cílem je zvýšení těžby v lokalitě Khouribga, posílení přepravní kapacity prostřednictvím unikátního potrubního systému pro plavení fosfátů a spojení zmíněného dolu s dalším průmyslovým areálem ležícím severně od Khouribga.

Stavební plán počítá se třemi linkami pro technologický proces „omývání“, konstrukcí zvláštních skladovacích ploch pro již vyčištěný surový fosfát a jeho následnou expedici; dále prostory určené k flotaci (tj. způsob narušení povrchu užitkového nerostu tzv. mokrou cestou), drcení a opětovnému omytí vodou. Unikátní technologie by měla recyklovat až 80 % veškeré tekoucí vody, která je použita během celého procesu zpracování vytěženého fosfátu. Je pozoruhodné, že celý areál má být z velké většiny výroby zcela automatizován (projekt počítá s vytvořením „pouhých“ 200 pracovních míst).  

OCP současně pokračuje v rozvoji otevřením nových těžebních lokalit, např. v Béni Amir, prodloužením potrubních linek pro plavení fosfátu, větším zapojením moderních technologií nebo čištěním vody a ochrany životního prostředí v návaznosti na vytěžený důlní odpad.

Rozvoj zmíněné těžební lokality Béni Amir společně s plánovaným největším areálem pro čištění fosfátů na světě v Oulad Farès pak dle očekávání OCP přispěje k pokoření hranice 18 mil. tun vytěženého a přírodních nánosů zbaveného nerostu ročně. Tímto dojde k navýšení produkce fosfátového dolu v Khouribga na 30 mil. tun p.a. v horizontu roku 2023. Tehdy by také měla kapacita nového závodu pro čištění fosfátu v Oulad Farès dosáhnout 26 mil. tun ročně.

Regionální rada pro rozvoj investic v oblasti tzv. Velké Casablanky mimo stavební záměr v Oulad Farès schválila také další čtyři projekty ve výši 5 972 mld. MAD (v přepočtu 563 mld. EUR) pro celkovou zástavbu o rozloze 2 626 ha. Jedná se o finanční dotace určené zejména pro bezprostřední úpravu okolí stávajících (Khouribga) i nově otevíraných (Beni Amir) těžebních lokalit, včetně potřebného technického a logistického zázemí. V současnosti je také upravován terén pro instalaci nových pásových přepravníků mezi dolem v Sidi Chennane a skladovacími prostory v Béni Amir (pozn. jedná se o poznání kratší vzdálenost než v případě 178 km dlouhé spojnice v podobě zcela unikátního systému pro plavení fosfátů mezi dolem Khouribga a přístavem Jorf Lasfar, které je nejdelší na světě).

Pokračující rozmach marocké OCP na trhu s fosfáty mj. potvrzuje, že prostor pro uplatnění dobývací techniky zahraniční provenience v zemi existuje. Velkým potenciálem mohou být dodávky pásových dopravníků či přístrojů pro podpovrchový průzkum a měření, veškeré „velké“ stavební stroje/bagry na skrývku, korečková rypadla, „závodní železnice“, nákladní vozidla s vysokou průchodností terénem, ale i řídící výpočetní technika a SW/. Zvláštní oblastí je také spolupráce na odborné úrovni – konzultace expertů (mj. v návaznosti na dřívější úspěšné působení čsl. geologů v Maroku či v rámci Projektu ekonomické diplomacie 2016 zaměřeného na geologickou prospekci, díky jehož realizaci jsou mj. zvažovány možnosti spolupráce mezi PřF UK v Praze a rabatskou univerzitou Muhammada V.).

Velvyslanectví ČR v Rabatu také znovu připomíná možnost pro uplatnění českých firem zaměřených na důlní průmysl v rámci projektů spojených s otevřením nových dolů (viz např. obdobné aktivity společnosti BAPRO – Báňské projekty Ostrava) či zapojení formou joint-venture v těžební lokalitě Jorf Lasfar úzce navázaných na významný průmyslový přístav, který též spadá pod OCP.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko). Autorka: Mgr. Jana Kostrounová, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek