Možnost účasti v podnikatelské misi do Rumunska

10. 4. 2018 | Zdroj: Regionální hospodářská komora

motiv článku - Možnost účasti v podnikatelské misi do Rumunska Na konci května 2018 (předběžně v termínu od 21. do 23. 5 2018) se uskuteční obchodní mise do rumunské Ploješti. Akce bude spojena s organizací dvoustranných jednání pro navázání přímých vztahů mezi českými a rumunskými partnery, návštěvami vybraných firem a k projednání návrhů na případnou vzájemnou spolupráci.

Rumunsko patří k největším obchodním partnerům ČR v regionu jihovýchodní Evropy. Je to dáno nejen politickými, ekonomickými a obchodními vazbami mezi oběma státy (členství v NATO a Evropské unii), ale také značným potenciálem rumunského trhu a relativní geografickou blízkostí obou zemí.

K exportním příležitostem, které v současné době rumunský trh nabízí, lze říci, že domácí produkce zatím zdaleka nestačí pokrýt poptávku a dovoz do země značně převyšuje vývozy. Jednou z příčin je stále nedokončená restrukturalizace v některých odvětvích rumunského hospodářství a obecně nižší produktivita práce.

Čeští výrobci se proto mohou i přes velkou konkurenci z dalších evropských zemí na rumunském trhu stále uplatnit, neboť české výrobky a technologie byly a stále jsou co do kvality a obchodně-dodavatelských podmínek v Rumunsku vnímány pozitivně.

Ploješť je velmi významným průmyslovým městem v Rumunsku, ekonomickým a kulturním centrem župy Prahova. Ropovody ho napojují jak na Bukurešť, tak i na přístavy u Černého moře. Župa Prahova je významnou oblastí v jižní části Rumunska s největší urbanizací v celé zemi. Se svými zhruba 820 000 obyvateli je Prahova třetí největší co do počtu obyvatel a je na čtvrtém místě co do podílu HDP.

Průmysl je pro Prahovu klíčový, více než 45 % z téměř 22 000 podniků působí zejména v tomto sektoru. Hlavními obory jsou ropný průmysl, jenž je tradičním oborem hospodářství (první rafinerie na světě byla založena v roce 1856 právě v Ploješti). Poté následuje energetika, strojírenství, potravinářský průmysl, zpracování pneumatik, výroba stavebních materiálů, čistících prostředků a nábytku. V posledních letech se rychle rozvíjí i IT a telekomunikační sektor.

Hlavními exportními artikly jsou vybavení a náhradní díly pro ropný, plynařský a petrochemický průmysl, části pro odlévání, prvky automobilového průmyslu, dřevo, stavební materiály, nerostné suroviny, textile, potraviny a tabák. Zemědělský povrch (téměř 270 000 hektarů) poskytuje dostatečnou půdu pro kultivaci obilnin, zeleniny, slunečnice a krmných plodin. Nejspecifičtější oblastí zemědělství je vinařství, Prahova a její červené víno je nejznámější v celém Rumunsku i za jeho hranicemi.

V případě zájmu o podnikatelskou misi vyplňte přihlášku a  profil (1,1 MB) nebo do 15. 4. 2018 kontaktujte RHK prostřednictvím e-mailu horakova@rhkbrno.cz.

Akci organizuje Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci se statutárním městem Brnem v rámci projektu Centrum mezinárodního obchodu za finanční podpory statutárního města Brna.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek