Možnosti dodávek dopravních prostředků pro MHD Vilniusu v Litvě

16. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

V nejbližší době bude Dopravní podnik města Vilniusu vyhlašovat veřejnou soutěž na provozování dopravy na několika autobusových linkách (soukromý dopravce), cílovým stavem bude plná integrace soukromých dopravců do jednoho systému (ve třech etapách, 30–40 % dopravy by mělo být v privátním sektoru).

Mezi hlavní úkoly Dopravního podniku a města patří pokračování obnovy vozového parku, o konkrétním zadání však musí rozhodnout radní města. Dopravní podnik nyní připravuje městský plán udržitelné mobility (Sustainable Urban Mobility Plan), v němž by mělo dojít k upřesnění strategie a směrů dalšího rozvoje, včetně jednotlivých druhů dopravy. Co se týče financování, zdroje pro obnovu mohou pocházet jak z rozpočtu Ministerstva dopravy, tak EU fondů (trolejbusy i autobusy), zajímavá by mohla být i nabídka financování od potenciálních dodavatelů.

Plán strategického rozvoje MHD by se měl podle studie, kterou si město nechalo zpracovat, rozvíjet především systém Bus Rapid Transit (BRT) jako nejefektivnější variantu, Vilniusu však chybí potřebná infrastruktura. Z průzkumu mezi cestujícími dále vyplynulo, že cca 26 % cestujících ve městě obsluhuje 5 linek (celkem ve městě operuje asi 540 autobusů a trolejbusů).

Budoucím cílem města je zahrnout do systému MHD i jeho předměstí (jako příklad může posloužit ROPID v Praze a okolí), vytvořit regionální dopravní síť, ovšem opět chybí infrastruktura, což nutí velký počet obyvatel řešit každodenní dopravu za prací vlastními vozidly. Totéž platí i o propojení MHD s meziměstskou dopravou a dalšími druhy dopravních prostředků – Litevské železnice, které ve městě provozují tři trasy, nejsou propojeny s MHD, ani dobře využívány (kupř. linka na letiště).

Co se týče vývoje tarifního systému, ve městě funguje e-ticketing od roku 2007 (z EU fondů), ke změně došlo v roce 2012, od 2014 jsou v síti k mání papírové jízdenky pouze u řidiče na jednotlivé jízdy. Nyní se Dopravní podnik zamýšlí nad další cestou, systém není podle ředitelky Dopravního podniku příliš efektivní.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek