MPO a MŠMT podporují investice GE do České republiky

7. 7. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - MPO a MŠMT podporují investice GE do České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se shodují na podpoře projektu centra vývoje nových turbovrtulových motorů pro GE Aviation v České republice.

Oba rezorty podporují uzavření Investiční smlouvy mezi vládou České republiky a společností General Electric International. Na vývoji motorů se má významně podílet České vysoké učení technické. Americká společnost chce v ČR vyvíjet a vyrábět motory pro malá a střední letadla.

Jde o projekt v hodnotě až 350 miliónů eur, a to v odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Její realizace bude znamenat vedle zahájení výroby nového typu moderních leteckých motorů v ČR a nových příležitostí pro vysoce kvalifikované pracovníky, také zvýšení tuzemského výzkumného potenciálu. Daná investice významně přispěje k rozvoji spolupráce mezi investory a českými vědeckovýzkumnými institucemi. Může rovněž přispět ke změně tradičního schématu, kdy nadnárodní firmy v České republice zavádějí výrobu, ale výzkum a vývoj realizují jinde.

Za vhodný primární zdroj pro podporu tohoto projektu považují oba resorty prostředky uspořené při spolufinancování jiných průmyslových projektů z evropských fondů v roce 2015. K těmto úsporám ve státním rozpočtu významně přispělo efektivní čerpání evropských peněz v minulém období Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek