MPO hostilo 9. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise

6. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - MPO hostilo 9. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise Ve dnech 28. února a 1. března 2017 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR uskutečnilo 9. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále Komise).

Českou delegaci složenou z expertů dotčených resortů, institucí a zástupců podnikatelských struktur ČR vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba. Delegaci Kazachstánu vedl náměstek ministra energetiky Bachytžan Džaksalijev.

Komise posoudila aktuální vývoj a perspektivy obchodní a ekonomické spolupráce mezi oběma státy a definovala prioritní oblasti hospodářské spolupráce pro nejbližší období (energetika a energetická efektivnost; obchod, průmysl a investice; zemědělství a potravinářství; věda, výzkum a inovace; technická normalizace, metrologie a zkušebnictví; zdravotnictví a regionální spolupráce). Na pořadu jednání byla také problematika účasti ČR na nadcházející mezinárodní specializované výstavě EXPO 2017 (Astana, červen-září 2017).

V rámci doprovodného programu 9. zasedání Komise dne 27. 2. 2017 proběhly na MPO ČR dvě proexportní akce za účasti českých firem. Konkrétně šlo o: 1/ prezentační seminář pro zainteresované firmy-členy Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků s experty Ministerstva zdravotnictví Republiky Kazachstán (cca 25 účastníků) a 2/ setkání zástupců energetických firem obou zemí (cca 50 účastníků). Téhož dne proběhl na Ministerstvu zdravotnictví ČR rovněž odborný seminář expertů obou zemí k problematice zdravotnické legislativy v ČR a Kazachstánu.

Dne 28. 2. navštívili experti z MZ Kazachstánu českou firmu LINET ve městě Slaný, která již několik let dodává na kazachstánský trh špičkové lékařské vybavení. Pro B. Džaksalijeva a představitele kazachstánského energetického sektoru byla zorganizována návštěva modernizované tepelné elektrárny v Tušimicích. Kazachstánští hosté projevili zájem o české zkušenosti v této oblasti. Kazachstán totiž čelí urgentní potřebě modernizace domácího energetického sektoru, do níž se české firmy hodlají aktivně zapojit.

Obě akce svědčí o přetrvávajícím vysokém zájmu českých firem o KZ trh, který je jedním z nejperspektivnějších v rámci SNS. MPO a další resorty tomuto zájmu vycházejí vstříc tím, že zvyšují své aktivity v teritoriu (podnikatelské mise, posilování instrumentů ekonomické diplomacie atd.).

Na závěr zasedání Komise byly podepsány dva dokumenty – Protokol 9. zasedání a Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Ministerstvem pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán a Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek