MPO jako první ministerstvo kompletně dočerpalo prostředky z fondů EU programu OPPI

23. 12. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - MPO jako první ministerstvo kompletně dočerpalo prostředky z fondů EU programu OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu je prvním resortem, který dočerpal 100 % z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jenž disponoval celkovou alokací 3.120.690.664 EUR (84,4 mld. Kč). MPO tak kompletně dočerpalo prostředky z EU fondů určené podnikatelům na jejich projekty.

Pracovníci MPO proplatili poslední žádosti o platby podnikatelům v rámci vyúčtování jejich projektů."Ministerstvo dosáhlo velkého úspěchu, kdy se mu podařilo jako prvnímu resortu vyčerpat veškeré svěřené prostředky programovacího období 2007-2013," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Za rok 2015 proplatilo MPO celkem 4 707 žádostí o platbu v souhrnné výši 25 097 mld. Kč. Oproti roku 2014 to představuje nárůst o 1 442 žádostí o platbu a o 9,48 mld. Kč více proplacených prostředků.

Tato čísla mají i značný multiplikační efekt pro ekonomiku, protože proplacených 25 mld. Kč představuje pro ekonomiku přínos přes více než 50 mld. Kč, protože podnikatelé své projekty v průměru 50 procenty spolufinancují.

Největší zájem u podnikatelů zaznamenal v posledním půl roce program Rozvoj, který pomáhá s obnovou strojního zařízení v regionech s vyšší nezaměstnaností. Velké množství peněz směřovalo rovněž do výzkumu a vývoje prostřednictvím programů Potenciál a Inovace.

Dále se dokončovaly velké projekty z oblasti vědeckovýzkumných parků z programu Prosperita, energetické projekty (program Úspory energií) a zároveň bylo nutné finančně vypořádat zbývající projekty z oblasti ICT, školicích středisek či nemovitostí.

"MPO se bude nadále podílet v zajišťování přísunu finančních prostředků podnikatelům prostřednictvím nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který se stane klíčovým nástrojem pro podporu českých podniků z fondů Evropské unie v programovacím období 2014-2020," dodal náměstek pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje Tomáš Novotný.

Operační program OPPIK je zaměřen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, ale také na podporu podnikání malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou.

Důležitou součástí operačního programu je snaha o posun k energeticky účinnému hospodářství. To spočívá především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových nízkouhlíkových technologií. Usnadnit rozvoj podnikání má i rozšiřování nabídky služeb informačních a komunikačních technologií.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek