MSP požadují podporu růstu a pracovních míst namísto horizontálních politik

7. 4. 2016 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropské organizace zaměstnavatelů, podnikatelů a komor vyzvaly 5. dubna Komisi k přepracování Aktu pro drobné podnikání (Small Business Act), aby lépe vyhovoval potřebám více než 21 milionů evropských malých a středních podniků.

Potřeby malých a středních podniků by měly být brány v úvahu ve všech politikách EU uplatněním principů „Mysli nejprve na malé“ (Think Small First) a "Jen jednou“ (Only once), které pomáhají snížit byrokracii a zatěžující regulaci a zabránit národním požadavkům, které jdou nad rámec evropských směrnic.

Ve společném prohlášení zástupci významných organizací evropských zaměstnavatelů a podnikatelů (BUSINESSEUROPE, UEAPME, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, Copa-COGECA a CEEP) vyzvali k přijetí akčního plánu pro oživení Aktu malých a středních podniků a zajištění toho, že bude řízen, monitorován a realizován efektivněji.

Ve svém prohlášení také identifikovali řadu priorit, které je třeba řešit, jako je podpora podnikání, dokončení jednotného trhu, zlepšení přístupu k finančním prostředkům pro MSP a usnadňování obchodu, včetně přístupu na trhy mimo EU.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek