Myanmar: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pro svůj ekonomický potenciál je nadále Myanmar považován za aktuálně jednu z nejvýznamnějších obchodních příležitostí ve světě a to i přes obtížnější podnikatelské prostředí, které se neustále zlepšuje.

Perspektivní odvětví pro české exportéry

Mezi aktuálně nejhodnotnější sektory Myanmaru tvořící cca 95 % ekonomiky země patří energetika a aktivity spojené s ropou a zemním plynem, následované výrobou, těžařstvím, cestovním ruchem a realitami. Aktuální poptávka po cestovním ruchu a s tím spojených službách, stejně jako v jiných oblastech, dalece převyšuje kapacity a nabídku. Díky narůstajícím investicím ve stavebnictví se jako perspektivní jeví obchod se stavebním materiálem (ocel, cement, sklo, i sádra nebo barvy a laky), stejně tak dodávky stavebních strojů. Možnosti se nabízí i firmám, které vyrábí nebo dodávají auto komponenty. Za velmi perspektivní lze označit rovněž budování dopravní infrastruktury (železniční i silniční síť je nedostatečná) a energetické infrastruktury. V krátkodobém výhledu je i přes nepočetnou střední třídu zajímavá rostoucí poptávka po zboží, zejména potravinách, nápojích, kosmetice, malých domácích spotřebičích a službách.

Mapu oborových příležitostí nalezete v příloze.

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

  • Regionální semináře v Mandalay (květen 2016) a Taunggyi (září 2016) s názvem Your business partner: Czech Republic

První, informační, část prezentace je zaměřena zejména na představení České republiky (základní ekonomické údaje, makroekonomické ukazatele). Druhá, konkrétní, část prezentace je zaměřena na představení klíčových sektorů - strojírenství, metalurgie, energetika, důlní průmysl, odvětví dopravy včetně letectví, zemědělství a potravinářství, zdravotnictví, nanotechnologie, ICT, sklářství, turismus, sportovní diplomacie, ve kterých Česká republika vyniká na celosvětové úrovni. Prezentace je doplněna o zajímavé video spoty.

  • Incomingová mise myanmarských podnikatelů do České republiky

V návaznosti na úspěšnou únorovou cestu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka do Myanmaru se v týdnu od 5. září 2016 uskuteční incomingová mise – prezentace myanmarských firem v České republice – ve spolupráci s myanmarským International Business Promotion Centre (IBPC). Tato podnikatelská mise je podporována MZV ČR v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED. Do České republiky v rámci ní přicestuje kolem padesátky zástupců myanmarských firem z různých sektorů průmyslu a služeb. Na programu bude mimo jiné podpis dohody o spolupráci mezi
Svazem průmyslu a dopravy ČR a IBPC, matchmaking fórum, ale také navazující individuální návštěvy zástupců myanmarských podniků v českých firmách.

  • Oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu J. Mládka ve dnech 31. října až 1. listopadu 2016 v Myanmaru v doprovodu podnikatelské delegace

Zasedání 1. smíšené komise se uskuteční den 31. října 2016 v hlavním městě Nay Pyi Taw. V Yangonu ve spolupráci s Federací průmyslových a obchodních komor proběhne B2B a návštěva Speciální Ekonomické Zóny Thilawa (projekt ekonomické diplomacie PROPED)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: