Myanmar: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 7. 2017

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

 

Pro svůj ekonomický potenciál je nadále Myanmar považován za aktuálně jednu z nejvýznamnějších obchodních příležitostí ve světě a to i přes obtížnější podnikatelské prostředí, které se neustále zlepšuje.  

Perspektivní odvětví pro české exportéry 

Mezi aktuálně nejhodnotnější sektory Myanmaru tvořící cca 95 % ekonomiky země patří energetika a aktivity spojené s ropou a zemním plynem, následované výrobou, těžařstvím, cestovním ruchem a realitami. Aktuální poptávka po cestovním ruchu a s tím spojených službách, stejně jako v jiných oblastech, dalece převyšuje kapacity a nabídku. Díky narůstajícím investicím ve stavebnictví se jako perspektivní jeví obchod se stavebním materiálem (ocel, cement, sklo, i sádra nebo barvy a laky), stejně tak dodávky stavebních strojů. Možnosti se nabízí i firmám, které vyrábí nebo dodávají auto komponenty. Za velmi perspektivní lze označit rovněž budování dopravní infrastruktury (železniční i silniční síť je nedostatečná) a energetické infrastruktury. V krátkodobém výhledu je i přes nepočetnou střední třídu zajímavá rostoucí poptávka po zboží, zejména potravinách, nápojích, kosmetice, malých domácích spotřebičích a službách.  

Příležitosti pro český export: 

Energetika: těžba ropy a zemního plynu, produktovody, stroje a zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu, energetická infrastruktura, rozvodné sítě, energetické stroje a zařízení, náhradní díly, stroje a zařízení plynových, vodních elektráren 

Těžební průmysl: geologické mapování a ložiskový průzkum, těžební zařízení, technologie a služby, zelené technologie a služby, spolupráce ve výzkumu 

Infrastruktura: silnice, železnice, telekomunikace, dopravní systémy, stroje a zařízení pro přístavy 

Stavebnictví: stavební materiály a prefabrikáty, stavební stroje a zařízení 

Vodohospodářství: čističky odpadních vod, úpravny vod, pitná voda 

Automobilový průmysl: komponenty 

Letecký průmysl: dopravní letadla pro místní lety, radarové systémy, zařízení letišť 

Spotřební zboží: potraviny, nápoje, kosmetika, domácí spotřebiče 

Zemědělství: zemědělské stroje a technika, zavlažovací zařízení, technologie 

Potravinářství: technologie a zařízení na zpracování a balení potravin 

Zdravotnictví: vybavení nemocnic, diagnostická zařízení, léčiva a vakcíny, výstavba a provoz soukromých nemocnic a klinik 

ICT: software, aplikace 

Cestovní ruch: hotely a turistická infrastruktura 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 

České firmy z oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin prezentovaly své know-how v Myanmaru 

Odborný seminář s názvem „Udržitelné využívání nerostných zdrojů“ se uskutečnil za podpory a ve spolupráci s myanmarským ministerstvem přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí v Nay Pyi Taw a dále ve spolupráci s Mining Association of Southern Shan State v Taunggyi. Úvodní slovo pronesl ministr přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí U Ohn Win a zúčastnil se odborného semináře společně s dalšími zástupci ministerstva, těžebních asociací, státních a soukromých firem. 

České firmy (Get s.r.o., GeoVision s.r.o., INCO engineering s.r.o.) včetně oborových asociací geologů a těžební techniky (CDT - spolek České dobývací techniky a ČALG - česká asociace ložiskových geologů) vedené ředitelem Odboru surovinové politiky MPaO Mgr. Pavlem Kavinou, Ph.D. se zaměřily na předávání know-how v oblastech geologie, moderních metod mapování, odběru vzorků, zpracování a interpretace geologických a environmentálních dat, dále na technickou pomoc v oblasti rozvoje lidských zdrojů v oblasti životního prostředí a problematiku sanací a rekultivací. 

Mise navštívila dva olověné doly (Ho Pong a Baw Sai) v Šanském státě a vedla odborná jednání se zástupci věcně příslušných institucí (ministerstvo přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí) včetně Státní geologické služby a také se zástupci těžebních asociací. 

Realizace tohoto projektu napomohla k další výměně informací a byla také přínosem k navázání (staro)nových kontaktů a posouzení možné další konkrétní spolupráce v dané oblasti. 

  

Incomingová mise myanmarských podnikatelů do České republiky (zaměřená na sektor mlékárenství) 

Ve dnech 20. – 22. února 2017 se v ČR uskutečnila incomingová mise v sektoru mlékárenství, které se zúčastnili čtyři zástupci myanmarských firem a představitel Ministerstva zemědělství, hospodářských zvířat a zavlažování Myanmaru.  

Hlavním bodem návštěvy bylo B2B jednání mezi českými a myanmarskými firmami, jemuž přecházela prezentace zástupce Ministerstva zemědělství, hospodářských zvířat a zavlažování Myanmaru o aktuálním stavu sektoru mlékárenství v Myanmaru. Následující program podnikatelské mise zahrnoval návštěvu chovatelské a inseminační stanice a mlékárenského provozu. Myanmarští podnikatelé měli též možnost seznámit se s nabídkou technologií pro zpracování mléka. 

 

Regionální semináře v Mawlamyine (březen 2017) a Pathein (říjen 2017) s názvem Your business partner: Czech Republic 

První, informační, část prezentace je zaměřena zejména na představení České republiky (základní ekonomické údaje, makroekonomické ukazatele). Druhá, konkrétní, část prezentace je zaměřena na představení klíčových sektorů - strojírenství, metalurgie, energetika, důlní průmysl, odvětví dopravy včetně letectví, zemědělství a potravinářství, zdravotnictví, nanotechnologie, ICT, sklářství, turismus, sportovní diplomacie, ve kterých Česká republika vyniká na celosvětové úrovni. Prezentace je doplněna o zajímavé video spoty.  

 

Incomingová mise myanmarských cestovních kanceláří 

Dne 16. března 2017 se v Černínském paláci v Praze uskutečnila incomingová mise 15 myanmarských cestovních kanceláří vedená místopředsedou Myanmar Tourism Federation.  

Hlavním bodem návštěvy bylo B2B jednání mezi českými a myanmarskými cestovními kancelářemi, jemuž přecházela prezentace České republiky, která lákala myanmarské agentury kromě Prahy také i do regionů na památky UNESCO, originální lázeňskou tradici, přírodní scenérii, kulinářské speciality či kulturní život. Myanmarská prezentace naopak lákala české cestovní kanceláře na spoustu skvostných památek z období největšího rozkvětu Barmské říše, na horské oblasti s nedotčenou přírodou a neodolatelné pláže. Asociace cestovních kanceláří a Myanmar Tourism Federation podepsaly také Memorandum o porozumění, které dále prohloubí spolupráci českých a myanmarských cestovních agentur. Do budoucna se plánuje i outcomingová mise českých cestovních kanceláří do Myanmaru. 

 

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: