Myanmar: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2015 došlo ve srovnání s předchozím rokem k mírnému snížení českého vývozu o 1,2 % na 2,96 mil. USD, naopak dovoz vzrostl dvojnásobně na 10 mil. USD. Celkový obrat vzájemné obchodní výměny vzrostl o 40 % na 13 mil. USD. Vzájemná obchodní výměna zaznamenala negativní saldo ve výši 7 mil. USD.

Přehled obchodní výměny ČR – Myanmar za období I.-XII. (v tisících USD):

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2009

279

163.

25,8

2 013

111.

117,8

2 292

145.

82,2

-1 734

2010

285

168.

102,2

784

132.

38,9

1 069

160.

46,6

-499

2011

142

181.

49,8

765

138.

97,6

907

166.

84,8

-623

2012

559

162.

393,7

472

151.

61,7

1 031

167.

113,7

87

2013

674

162.

120,6

986

129.

208,9

1 660

161.

161,0

-312

2014

3 385

136.

502,2

4 719

106.

478,6

8 104

127.

488,2

-1 334

2015

2 964

138.

87,6

10 016

94.

212,2

12 980

118.

160,2

-7 052

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu v roce 2015 (Zdroj: ČSÚ), Harmoniz. systém (2)

Název

tis. USD

Přípravky potravinové různé

839

Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

728

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

243

Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické

222

Plasty a výrobky z nich

217

Výrobky jedlé živočišného původu, mléko, vejce, med

188

Výrobky chemické, sloučeniny kovů

182

Kaučuk a výrobky z něj

118

Sklo a výrobky skleněné

55

Výrobky farmaceutické

53

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

26

 Nejvýznamnější položky českého dovozu v roce 2015  (Zdroj: ČSÚ) Harmoniz. systém (2)

Název

tis. USD

Obilí

2 975

Oděvy a oděvní doplňky pletené, háčkované

2 762

Oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené, háčkované

2 694

Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků

715

Přístroje el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

478

Zelenina, rostliny, hlízy, kořeny poživatelné

158

Plasty a výrobky z nich

84

Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod

46

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg apod

31

Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné

29

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nedochází k žádné vzájemné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Myanmaru nejsou zaznamenány žádné české investice, joint-ventures.

 

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 20. 10. 2015 byla podepsána v hlavním městě Nay Pyi Taw Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi Českou republikou a Myanmarem, která otevírá nové obchodní možnosti a příležitosti pro české exportéry. Jedná se o významný mezník vzájemné obchodní spolupráce, který navazuje na dlouholetou tradici.  

Prohloubení vzájemné obchodní a ekonomické spolupráce stvrdili svými podpisy velvyslanec Jaroslav Doleček a náměstkyně Ministerstva národního plánování a ekonomického rozvoje H. E. Daw Lei Lei Thein. Dohoda vytváří rámec pro intenzivní výměnu informací, společnou organizaci podnikatelských akcí a konkrétních obchodních příležitostí. Dále zakotvuje existenci společného orgánu — Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, jejíž činnost má významné místo v prosazování českých exportních zájmů. Smíšená komise bude zasedat střídavě v obou zemích, a její činnost bude koordinována na české straně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. První zasedání této komise je naplánováno na 31. října 2016 v Nay Pyi Taw.

Další platné smlouvy s Myanmarem:

  • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu, Praha , 15.12.1965, č. 14/1966 Sb.
  •  Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické republiky Barmského svazu, Rangún , 12.01.1978
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Myanmarského svazu o sukcesi dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót, Bangkok , 19.12.2002

V souvislosti s nutností uvést své mezinárodněprávní závazky do souladu s legislativou EU vypověděla ČR dne 28.1.2004 Obchodní dohodu z roku 1971. Platnost dohody skončila ke dni 31.12.2004.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce ZRS ČR na období 2010-2017, kterou schválila vláda v květnu 2010, nepatří prozatím Myanmar mezi prioritní země ZRS ČR.

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce jsou v Myanmaru realizovány malé lokální projekty, a to zejména se zaměřením na zlepšení kvality i dostupnosti vzdělání a posílení kapacit zdravotních  služeb.

Malé lokální projekty (MLP) ZRS ČR v Myanmaru v letech 2014-2016

Název MLP

Realizátor

Částka

(v Kč)

Období realizace

Rozšiřování   infrastruktury školních budov v oblasti Sagaing

Hantha Educators

300.000

2014

Výstavba školní budovy   v Yattha Ba-Ka v oblasti Sagaing

Hantha Educators

330.000

2015

Výstavba školní budovy   v Thitimingalar Awayar Ba-Ka v oblasti Magwe

Hantha Educators

264.000

2015

Výstavba školních   budov v Ayeyerway a Magway regionu

Hantha Educators

308.845

2016

Výstavba stanic poskytující hadí sérum

Community Agency for Rural Development

191.155

2016

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: