Myanmar: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

11. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2017 došlo ve srovnání s předchozím rokem k navýšení českého vývozu na 6,4 mil. USD, naopak dovoz vzrostl na 49 mil. USD. Celkový obrat vzájemné obchodní výměny činil 56 mil. USD. Vzájemná obchodní výměna zaznamenala negativní saldo ve výši 43 mil. USD.   

Přehled obchodní výměny ČR – Myanmar za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 (tis. USD): zdroj ČSÚ

Období Vývoz Dovoz Bilance Obrat
2013 674 986 -312 1 660
2014 3 385 4 719 -1 334 8 104
2015 2 964 10 016 -7 052 12 980
2016 3 537 24 208 -20 671 27 745
2017 6 429 49 357 -42 927 55 786

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu v roce 2017 tis. USD (Zdroj: ČSÚ), Harmoniz. Systém (2) 

Přípravky potravinové různé 1397
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 1372
Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 1063
Přístr.El. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 1012
Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 643
Výrobky ze železa nebo oceli 259
Plasty a výrobky z nich 164
Sklo a výrobky skleněné 140
Přístroje optické foto kinem lékař.chirurg.ap 131
Hračky hry potřeby sportovní 89

Nejvýznamnější položky českého dovozu v roce 2017 tis.USD (Zdroj: ČSÚ), Harmoniz. Systém (2) 

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované 24 247
Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované 15 502
Obilí 5 195
Obuv kamaše apod výrobky 2 734
Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 501
Výrobky kožené sedlářské 287
Pokrývky hlavy a jejich součásti 210
Platy a výrobky z nich 172
Výrobky různé 166
Zelenina rostliny hlízy kořeny 97

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nedochází k žádné vzájemné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Myanmaru nejsou zaznamenány žádné české investice, joint-ventures.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 20. 10. 2015 byla podepsána v hlavním městě Nay Pyi Taw Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi Českou republikou a Myanmarem, která otevírá nové obchodní možnosti a příležitosti pro české exportéry. Jedná se o významný mezník vzájemné obchodní spolupráce, který navazuje na dlouholetou tradici.    

Prohloubení vzájemné obchodní a ekonomické spolupráce stvrdili svými podpisy velvyslanec Jaroslav Doleček a náměstkyně Ministerstva národního plánování a ekonomického rozvoje H. E. Daw Lei Lei Thein. Dohoda vytváří rámec pro intenzivní výměnu informací, společnou organizaci podnikatelských akcí a konkrétních obchodních příležitostí. Dále zakotvuje existenci společného orgánu — Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, jejíž činnost má významné místo v prosazování českých exportních zájmů. Smíšená komise bude zasedat střídavě v obou zemích, a její činnost bude koordinována na české straně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. První zasedání této komise se uskutečnilo 31. října 2016 v Nay Pyi Taw. Druhé zasedání je naplánováno na 6. června 2018 v Praze za účasti myanmarského ministra plánování a financí U Kyaw Win/a.

Dne 23. března 2018 bylo slavnostně podpsáno v hlavním městě Nay Pyi Taw významné Memorandum o porozumnění v oblasti  geologie a těžebního průmyslu. MoU stvrdili svými podpisy velvyslanec Jaroslav Doleček a náměstek ministra přírodních zdrojů a životního prostředí U Htay Aung.

Další platné smlouvy s Myanmarem:  

  • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu, Praha , 15. 12. 1965, č. 14/1966 Sb.  
  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické republiky Barmského svazu, Rangún , 12. 1. 1978  
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Myanmarského svazu o sukcesi dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót, Bangkok , 19. 12. 2002  

V souvislosti s nutností uvést své mezinárodněprávní závazky do souladu s legislativou EU vypověděla ČR dne 28. 1. 2004 Obchodní dohodu z roku 1971. Platnost dohody skončila ke dni 31. 12. 2004.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce ZRS ČR nepatří Myanmar mezi prioritní země ZRS ČR. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce jsou v Myanmaru realizovány malé lokální projekty, a to zejména se zaměřením na zlepšení kvality i dostupnosti vzdělání a posílení kapacit zdravotních služeb.

Malé lokální projekty (MLP) ZRS ČR v Myanmaru v letech 2014–2017

Název MLP Realizátor Částka (Kč) Rok realizace
Rozšiřování infrastruktury školních budov v oblasti Sagaing Hantha Educators 300 000 2014
Výstavba školní budovy v Yattha Ba-Ka v oblasti Sagaing Hantha Educators 330 000 2015
Výstavba školní budovy v Thitimingalar Awayar Ba-Ka v oblasti Magwe Hantha Educators 264 000 2015
Výstavba školních budov v Ayeyerway a Magway regionu Hantha Educators 308 845 2016
Výstavba stanic poskytující hadí sérum Community Agency for Rural Development 191 155 2016
Výstavba školních budov v Magway regionu Hantha Educators

400 000

2017

Vybudování čistírny odpadních vod v městské části Botataung Community Agency for Rural Development 450 000 2017

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: