Myanmar: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 7. 2017

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2016 došlo ve srovnání s předchozím rokem k mírnému navýšení českého vývozu na 3,54 mil. USD, naopak dovoz vzrostl dvojnásobně na 24 mil. USD. Celkový obrat vzájemné obchodní výměny činil 28 mil. USD. Vzájemná obchodní výměna zaznamenala negativní saldo ve výši 20 mil. USD.   

Přehled obchodní výměny ČR – Myanmar za období 1.1. 2016 -31.12.2016 (tis. USD): zdroj ČSÚ

 

Období Vývoz Dovoz Bilance Obrat
2012 559 472 87 1031
2013 674 986 -312 1660
2014 3385 4719 -1334 8104
2015 2964 10016 -7052 12980
2016 3537 24208 -20671 27745

 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Nejvýznamnější položky českého vývozu v roce 2016 tis.USD (Zdroj: ČSÚ), Harmoniz. Systém (2) 

 

Přípravky potravinové různé 1023
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 942
Přístr.El. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 431
Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 311
Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 304
Nápoje tekutiny lihové ocet 155
Přístroje optické foto kinem lékař.chirurg.ap 103
Výrobky fotografické a kinematografické 54
Sklo a výrobky skleněné 49
Výrobky farmaceutické 38

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu v roce 2016 tis.USD (Zdroj: ČSÚ), Harmoniz. Systém (2) 

 

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené 9405
Oděvy doplňky oděvní jení než háčkované 8306
Obilí 2507
Obuv kamaše apod výrobky 1624
Přístroje el.záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 977
Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 529
Výrobky kožené sedlářské 338
Platy a výrobky z nich 134
Přístroje optické foto kinem lékař.chirurg.ap 130
Pokrývky hlavy a jejich součásti 124

 

 

 

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nedochází k žádné vzájemné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Myanmaru nejsou zaznamenány žádné české investice, joint-ventures.

 

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 20. 10. 2015 byla podepsána v hlavním městě Nay Pyi Taw Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi Českou republikou a Myanmarem, která otevírá nové obchodní možnosti a příležitosti pro české exportéry. Jedná se o významný mezník vzájemné obchodní spolupráce, který navazuje na dlouholetou tradici.    

Prohloubení vzájemné obchodní a ekonomické spolupráce stvrdili svými podpisy velvyslanec Jaroslav Doleček a náměstkyně Ministerstva národního plánování a ekonomického rozvoje H. E. Daw Lei Lei Thein. Dohoda vytváří rámec pro intenzivní výměnu informací, společnou organizaci podnikatelských akcí a konkrétních obchodních příležitostí. Dále zakotvuje existenci společného orgánu — Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, jejíž činnost má významné místo v prosazování českých exportních zájmů. Smíšená komise bude zasedat střídavě v obou zemích, a její činnost bude koordinována na české straně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. První zasedání této komise se uskutečnilo 31. října 2016 v Nay Pyi Taw. 

Další platné smlouvy s Myanmarem:  

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu, Praha , 15.12.1965, č. 14/1966 Sb.  

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické republiky Barmského svazu, Rangún , 12.01.1978  

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Myanmarského svazu o sukcesi dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót, Bangkok , 19.12.2002  

V souvislosti s nutností uvést své mezinárodněprávní závazky do souladu s legislativou EU vypověděla ČR dne 28.1.2004 Obchodní dohodu z roku 1971. Platnost dohody skončila ke dni 31.12.2004. 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce ZRS ČR na období 2010-2017, kterou schválila vláda v květnu 2010, nepatří prozatím Myanmar mezi prioritní země ZRS ČR.  

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce jsou v Myanmaru realizovány malé lokální projekty, a to zejména se zaměřením na zlepšení kvality i dostupnosti vzdělání a posílení kapacit zdravotních  služeb.  

Malé lokální projekty (MLP) ZRS ČR v Myanmaru v letech 2014-2016

 

Název MLP Realizátor Částka (Kč) Rok realizace
Rozšiřování infrastruktury školních budov v oblasti Sagaing Hantha Educators 300 000 2014
Výstavba školní budovy v Yattha Ba-Ka v oblasti Sagaing Hantha Educators 330 000 2015
Výstavba školní budovy v Thitimingalar Awayar Ba-Ka v oblasti Magwe Hantha Educators 264 000 2015
Výstavba školních budov v Ayeyerway a Magway regionu Hantha Educators 308 845 2016
Výstavba stanic poskytující hadí sérum Community Agency for Rural Development 191 155 2016

 

 

 

 

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: