Mzdové náklady v Evropě

31. 1. 2013

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 30.01.2013
  • Zdroj: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Od začátku krize mezi státy Středovýchodní Evropy mzdové náklady vzrostly nejvíce v Bulharsku - podle zprávy „Růst nákladů na pracovní sílu v zemích střední a východní Evropy v období 2008-2011“, zpracované agenturou Sedlák & Sedlák.

Mzdové a nemzdové náklady v Bulharsku v období 2008-2011 se zvýšili o 33,4 %. Relativně velký nárůst nákladů na zaměstnání byl zaznamenán v Rumunsku (17,3 %), v Polsku (12,5 %) a České Republice (11,6 %).

 graf

 

V letech 2008-2012 mzdové náklady nevzrostly ve všech analyzovaných zemích. Tyto ukazatele klesly v Litvě (6,7 % ) a Lotyšsku (3,8 %). Změny zlepšily konkurenceschopnost v těchto pobaltských zemích. Vývoz Litvy a Lotyšska je důležitou součástí ekonomiky těchto zemí - 78 % a 59 % HDP. Pro srovnání, v Polsku je podíl exportu 45 %.

Nicméně země s nejnižšími náklady na pracovní sílu v Evropě jsou Bulharsko a Rumunsko. Podle údajů Eurostatu v roce 2011, za hodinu, zaměstnavatel musel zaplatit jen 3,5 EUR v Bulharsku a o něco málo přes 4 EUR v Rumunsku.

graf

 

Mzdové náklady v roce 2011 dosáhly částky 7,1 EUR v Polsku, 10,5 EUR v České Republice, na Slovensku 8,4 EUR (Slovinsko - 14,4 EUR, Maďarsko - 7,6 EUR, Estonsko - 8,1 EUR, Lotyšsko - 5,9 EUR, Litva -  5,5 EUR).

Ke srovnání, v Norsku, v roce 2011 zaměstnavatelé museli platit za hodinu 44,2 EUR. Mírně nižší sazba - Belgie (39,3 EUR/h), Švédsko (39,1 EUR/h) a Dánsko (38,6 EUR/h).

graf

 

Zdroj: http://www.paiz.gov.pl

Zpracoval kolektiv pracovníků obchodní mise MPO ve Varšavě.

Tisknout Vaše hodnocení: