Ministerstva představila společné vzdělávání ekonomických diplomatů

17. 2. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Ministerstva představila společné vzdělávání ekonomických diplomatů Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl podepsali 17. února 2015 v Černínském paláci smluvní dokument, kterým jsou definována pravidla společného vzdělávání ekonomických diplomatů z řad pracovníků MZV, MPO a CzechTrade. Jedná se o další z kroků k posílení jednotného směřování ekonomické diplomacie a zlepšení podpory českého exportu.

„Úsilí posílit ekonomickou diplomacii je důležitým tématem napříč Evropou. Česká republika v tomto směru patří k aktivním státům – v minulém roce jsme dosáhli sjednocení zahraniční sítě, otevřeli Klientské centrum pro export, vydali Mapu globálních oborových příležitostí pro český export (3,2 MB). Podepsaný projekt společného vzdělávání představuje další důležitý a logický krok pro efektivní podporu českého exportu,“ uvedl při příležitosti podpisu náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Projekt „Společného vzdělávání pracovníků Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechTrade v ekonomické agendě“ je realizací jednoho z pilířů Rámcové dohody o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR, podepsané ministry Zaorálkem a Mládkem v červnu 2014. Cílem projektu je zajistit vysoký standard podpory českého exportu, v návaznosti na přijatý jednotný Katalog služeb agentury CzechTrade a zastupitelských úřadů.

„Projekt společného vzdělávání ekonomických diplomatů připravuje odborníky se znalostmi a dovednostmi umožňující efektivně a kompetentně přispívat k prosazování zájmů českých exportérů v zahraničí, internacionalizaci firem a celkově zvyšování objemu exportu,“ přiblížil náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Podpis dohody o společném vzdělávání mezi NM MZV a MPO Martinem Tlapou a Vladimírem Bärtlem (foto MZV)V rámci podpisu smluvního dokumentu se náměstci Tlapa a Bärtl také setkali s posluchači prvního ročníku společného vzdělávání. Jednotná příprava diplomatů pověřených ekonomickou agendou je organizována prostřednictvím Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ve spolupráci s Exportní akademií CzechTrade.

Součástí vzdělávacího programu je rozvoj ekonomických, právních, jazykových i prezentačních znalostí a dovedností pracovníků zabývajících se ekonomickou agendou, s případnou praxí v exportních firmách. Celý cyklus je financován v rámci schváleného rozpočtu obou ministerstev, nevznikly žádné dodatečné výdaje.

První studenti zasedli do lavic a o uplatnění se bát nemusí

Prvního ročníku společného vzdělávání se účastní šestnáct studentů z řad pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu. V dalších ročnících se počítá i s pracovníky MZV a agentury CzechTrade. V případě, že se projekt osvědčí, není vyloučeno ani zapojení pracovníků dalších ekonomických ministerstev tak, aby se celkově zvyšovala kompetence české státní správy v oblasti ekonomické diplomacie.

O uplatnění nouze nebude. Podle náměstka Martina Tlapy posílí ekonomickou diplomacii ČR jen v letošním roce 10 pracovníků a v roce 2016 až 14 nových pozic, a to bez započítání již avizovaných 5 nových agrárních diplomatů. Absolventi budou vysláni na znovuotevírané české ambasády v Keni a Kolumbii nebo posílí další vybraná teritoria, ať již jako diplomaté na zastupitelských úřadech ČR, či jako vyslaní zástupci agentury CzechTrade v teritoriu.

O pozice ekonomických diplomatů se přitom mohou ucházet jak kmenoví pracovníci MZV, tak i lidé z ministerstva průmyslu a obchodu. Oba náměstci tento fakt, spolu se společným vzděláváním, považují za zásadní příspěvek ke zlepšení atmosféry vzájemné spolupráce mezi oběma ministerstvy, v minulosti tolik kritizované. „Sekerky jsou zakopány." shodli se oba.

Ministerstva budou dále spolupracovat i při pracovním zařazování pracovníků po jejich návratu ze zahraniční mise. Cílem je neplýtvat odborným potenciálem ekonomických zástupců České republiky v zahraničí, ale naopak jej co nejefektivněji využít.

Zpracováno ze společné tiskové zprávy MZV a MPO.  

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek