Na australském trhu je úspěšná řada českých firem

23. 4. 2014

  • Země: Austrálie
  • Datum zveřejnění: 23.04.2014
  • Zdroj: HN

Rozhovor

Australské společenství patří dlouhodobě k zemím, které nabízejí výborné podmínky k podnikání. I přes značnou geografickou vzdálenost se v Austrálii daří i řadě českých firem a zdaleka již nejde jen o značky Škoda či Pilsner Urquell. Podle Vojtěcha Helikara, vedoucího zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v Sydney, mají šanci zejména inovativní start-upy v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Jaká hlavní pozitiva charakterizují Austrálii z hlediska podnikání?

Těch pozitiv je několik nejen v Austrálii, ale i na sousedním Novém Zélandě. Tyto země mají hodně společného, protože jsou politicky stabilní. Začnete-li tam budovat svůj podnik, můžete se spolehnout na pravidla, která tam existují. Austrálie je silnou ekonomikou, hodně investuje do těžebního průmyslu a díky zásobám nerostných surovin je bohatá. Tamní bankovní a finanční sektor je dostatečně silný, aby se vyhnul podobným otřesům, jako byla hypoteční krize ve Spojených státech.

Austrálie zaujímá 24. místo mezi obchodními partnery České republiky pro export, za loňský rok si polepšila o sedm míst. Český vývoz loni meziročně narostl o desítky procent. Co způsobilo takový dynamický nárůst?

Posílil především vývoz automobilů značky Škoda, ale také export hraček, zejména Lega, které sice není českou značkou, ale vyváží se z České republiky. Populární jsou v Austrálii také například česká sportovní letadla, koloběžky značky Kostka či sušenky BeBe, společnost ZEBR do Austrálie vyváží technologii na výrobu venkovních žaluzií a firma ISOTRA samotné žaluzie. Obrovský potenciál se skrývá také v malých inovativních start-upech v oblasti informačních a komunikačních technologií i ve spolupráci univerzit a vývojových center. Velké šance skýtá i tradiční potravinářský sektor.

S jakými úskalími musí firma počítat, pokud uvažuje o byznysu v Austrálii?

Vzhledem ke geografické vzdálenosti je problémem logistika. Česká firma může využít buď leteckou dopravu, jež je poměrně nákladná, navíc musí jít o drobné zboží, které se do letadla vejde. Druhou možností je lodní doprava, z České republiky do australského přístavu putuje náklad asi šest týdnů. Na počátku mívají firmy potíže se splněním požadavku na zaplnění celého přepravního kontejneru. Dalším specifikem, jež si české firmy mnohdy neuvědomují, je fakt, že Austrálie je velká rozlohou, nicméně má pouze 23 milionů obyvatel. Existuje tam prakticky pět oddělených trhů soustředěných kolem velkým měst, přičemž se často nevyplatí dovážet zboží například ze Sydney do Perthu kvůli příliš vysokým nákladům.

Doporučuje se využít významného importéra se zastoupením ve všech australských státech a maloobchod přenechat tamním obchodníkům. Jak lze takového partnera najít?

Spolupráci je možné navázat prostřednictvím agentury CzechTrade. Vyhledáme potenciální obchodní partnery, kontakty předáme k posouzení českému výrobci a vybrané subjekty potom oslovíme buď společně, nebo s nimi jedná sama společnost, záleží na dohodě. Vhodnou platformou k setkávání jsou také veletrhy, výstavy a kongresy. Prezentace na výstavě samozřejmě není vždy v silách firmy, Austrálie je vzdálená a jsou tam vysoké náklady. České firmy proto často přijíždějí pouze na návštěvu veletrhu a předem kontaktují naši kancelář nebo konzulát v Sydney, abychom jim domluvili schůzky.

Co mohou firmy udělat pro to, aby jednání s australskými partnery bylo úspěšné?

Je třeba, aby firma přišla s konkrétní nabídkou, s návrhem podmínek spolupráce, aby měla precizně připravené marketingové podklady, popis technických parametrů strojů a podobně. České firmy mohou zaujmout svou tradicí a především dobrými referencemi – velkým plus je, pokud již firma vyváží své zboží do Německa, Velké Británie či USA. Vzhledem ke své velikosti není České republika pro Austrálii prioritní partner, tím je Evropská unie, Čína, Spojené státy, zkrátka velké země. O to více se musíme snažit, aby tam české firmy měly dobré jméno. Že se nám to daří, je koneckonců vidět na nárůstu českého exportu do Austrálie.

Co může CzechTrade nabídnout firmám, které se zajímají o vývoz zboží či služeb do Austrálie?

Máme kancelář v centru Sydney, kterou s námi české firmy mohou sdílet. Mohou tam vést obchodní jednání, a pokud se rozhodnou založit si společnost v Austrálii, mohou mít sídlo na naší adrese.

Agentura CzechTrade každoročně pořádá národní expozice na vybraných veletrzích. Jenom v letošním roce se koná národní expozice na veletrhu informačních technologií CeBIT, na podzim se v Melbourne bude konat největší potravinářský a gastronomický veletrh Fine Food Australia 2014, na kterém bude, díky finanční dotaci ministerstva zemědělství, výstava českých firem finančně dostupnější. Rovněž v říjnu se bude konat veletrh zemědělské technologie Australian National Field Days 2014. České společnosti mají příležitost se účastnit všech těchto akcí, přičemž naše kancelář v Sydney pomůže českým firmám sjednat si schůzky s potenciálními klienty či obchodními partnery.

Když podnikatelé váhají, jestli se do byznysu v Austrálii pustit, mohou to s vámi konzultovat?

Jednoznačně, když česká firma přijde za CzechTrade, zaplatí desetinu ceny ve srovnání se službami konzultanta. Tím, že sídlíme přímo v Sydney, máme možnost hovořit s australskými partnery, zjistit prvotní zájem o nabízený produkt či službu. Naše komunikace je daleko flexibilnější a intenzivnější, což je velmi důležité. Austrálie bezpochyby může být vhodnou destinací pro export, přestože limitním parametrem je vzdálenost a náklady spojené s logistikou. České firmy by se neměly obávat první investice, která je nutná k tomu, aby se byznys mohl rozvíjet. Je velká šance, že se jim vynaložené prostředky vrátí a obchod v Austrálii bude stabilní a výnosný.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO ČR/CzechTrade v Sydney. 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: