Na Ministerstvu průmyslu a obchodu zasedal Řídící výbor pro exportní strategii ČR

17. 4. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Na Ministerstvu průmyslu a obchodu zasedal Řídící výbor pro exportní strategii ČR Plnění Exportní strategie ČR za rok 2015 a její aktualizace byly hlavními tématy řádného zasedání Řídícího výboru pro implementaci exportní strategie České republiky pro období let 2012–2020, které se konalo 15. dubna 2016 na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Dvaatřicetičlenné kolegium vedené ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, za účasti tří náměstků MPO, klíčových představitelů podnikatelských reprezentací (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komoru ČR, Asociaci malých a středních podniků a další), zástupců vládních resortů (MZV, MO, MZe, MF, MMR) a odborových organizací (ČMKOS, KZPS a dalších), se zabývalo aktuálními otázkami podpory exportu, obchodní politiky a ekonomické diplomacie.

Zpráva o plnění Exportní strategie za uplynulý rok 2015 se opírá zejména o rekordní hodnoty českého zahraničního obchodudosažené v loňském roce a opatření, která i do budoucna maximálně podpoří český export. Akcentuje podpůrnou roli služeb státu a jejich úlohu při prosazování ekonomických cílů českých podniků na zahraničních trzích.

Dalším klíčovým tématem byl návrh Aktualizace Exportní strategie ČR předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož úloha spočívá v dalším zkvalitnění služeb poskytovaných exportérům a nastavení vetší flexibility státního aparátu tak, aby efektivně reagoval na měnící se světové geopolitické a ekonomické podmínky.

Na pátečním zasedání Řídícího výboru ministr Mládek ohlásil obnovení činnosti tzv. Rady CzechTrade, jako užšího, operativního orgánu, jehož hlavním cílem bude průběžné přenášení aktuálních požadavků a zpětné vazby od samotných exportérů k poskytovateli služeb, agentuře CzechTrade.

Členové řídícího výboru podpořili účast České republiky na připravované výstavě EXPO 2017 v kazašské Astaně jako vhodné příležitosti pro prezentaci našeho státu.

Ocenili dobře nastavenou spolupráci resortů průmyslu a zahraničí v podobě komplementárně pracující Jednotné zahraniční sítě a Katalogu služeb.

Rovněž se však shodli na tom, že současná ekonomická konjunktura není samozřejmá, zahraničí obchod se nemůže spolehnout pouze na současný nadbytek zakázek, ale příležitosti je třeba systematicky připravovat i do budoucna, řešit aktuální situaci nedostatku technických pracovníků, nebo zachovat výhodné financování a pojišťování exportu tak, aby podpořilo konkurenceschopnost českých firem v zahraničí.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek