Na nový zákon o obchodních korporacích přešlo 80 procent firem

25. 6. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Na nový zákon o obchodních korporacích přešlo 80 procent firem Čtyři z pěti společností se v roce 2014 rozhodly opustit systém starého obchodního zákoníku a podřídit se novým korporátním pravidlům. Využití a dopady nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích po roce a půl zhodnotila pro KPMG Legal více než stovka představitelů vrcholného managementu českých firem.

Nová úprava soukromého práva nabyla účinnosti 1. ledna 2014 a po roce a půl jejího působení ji pozitivně hodnotí 40 procent společností. Negativní dopady naopak pociťuje 23 procent respondentů. Novou právní úpravu pozitivně vnímají spíše akciové společnosti (49 %), většina z nich se zákonu o obchodních korporacích (ZOK) už podřídila jako celku, nebo se tento krok chystá učinit (v součtu jde o 91 procent dotázaných firem), mezi s.r.o. je to 84 procent. Méně z nich také uvádí, že změny vnímají jako pozitivní.

„Je to zřejmě dáno tím, že akciové společnosti jako korporace se složitější vnitřní organizační a řídící strukturou o něco více pocítily významnou liberalizaci, kterou české korporátní právo prošlo,“ hodnotí nálady podnikatelů Martin Kofroň, vedoucí advokát KPMG Legal.

Nové instituty mnohem více využívají nově zakládané společnosti, které je mají k dispozici již ve fázi strukturování a nejsou zatíženy předchozí historií. Nové možnosti vnitřního uspořádání a řízení se zákonitě mnohem méně využívají v dříve založených firmách se zaběhnutými procesy. Nicméně i tyto společnosti ve valné většině využily takzvaný generální opt-in neboli úplné podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Konkrétní opatření v souvislosti s ZOK.

Nové instituty firmy teprve objevují

Z nových institutů společnosti velmi kladně ohodnotily možnost vytvoření různých druhů akcií. „Navzdory pozitivnímu hodnocení je ale jeho využívání v praxi zatím spíše ojedinělé. Můžeme však očekávat, že využívání tohoto nástroje, který je vhodný například pro řešení situací v rámci rodinných či jiných holdingů, v následujících letech poroste,“ odhaduje Martin Kofroň.

Další novinku – volbu právnické osoby členem orgánu společnosti – využilo nebo zvažuje 11 procent firem, většinou jde o akciové společnosti (16 %). Větší zájem projevují firmy s více společníky a společnosti, na nichž se majetkově podílejí pouze české osoby. Kromě toho možnost přechodu z dualistického řízení společnosti na systém monistický už využila každá šestá akciová společnost účastnící se průzkumu a dalších 10 oricent o přechodu uvažuje.

Z průzkumu také vyplynulo, že více než třetina vrcholných představitelů firem nemá podle svých slov dostatek informací ke zhodnocení stavu legislativy.

„Mnohé z nich evidentně a celkem oprávněně cítí, že je ještě příliš brzy, aby dokázaly posoudit dopady rekodifikace na své obchodní aktivity,“ dodává Martin Kofroň. Naopak informovanost o změnách v českém korporátním právu je obecně velmi vysoká, nedostatek informací pociťuje u jednotlivých konkrétních institutů pouze mezi 2 a 7 procenty společností.

Dopady NOZ a ZOK

Redakčně zpracovaná tisková zpráva společnosti KPMG Legal.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek