Na obnovu nemovitostí získají podnikatelé dotace z Evropských fondů

5. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Firmy mohou získat dotace na opravu budov v průmyslovém i zemědělském odvětví. Nejdůležitějším zdrojem je pro ně program OPPIK, k dispozici jsou však i další možnosti čerpání podpory.

stara strecha ponicena pocasimZastaralé haly a podnikatelské objekty mohou firmy opravit s pomocí evropských peněz, konkrétně z prostředků získaných z  programu Nemovitosti z OP PIK.

„Žadatelé budou moci dotaci využít na modernizaci výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury, na rekonstrukce ploch brownfields a jejich přeměnu na moderní podnikatelské objekty. Podporována není výstavba objektů na takzvané zelené louce,“ říká mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Na podnikatelských objektech přitom nezanechává škody jen postupné stárnutí, ale také nepříznivé počasí, jako déšť, sníh nebo mráz. Podle České asociace pojišťoven páchá zima každoročně na budovách škody pohybující se v řádech milionů. Například v roce 2013 částka škod dosahovala výše 148 milionů, v roce 2010 vyplácely pojišťovny dokonce více než miliardu korun.

Značnou část těchto výdajů přitom tvořily škody na střechách budov a jejich konstrukcích, střešních krytinách a okapech.  Proto bývá především na jaře často nezbytné investovat do obnovy střech.

Negativní vlivy zimy se projevují zejména na plochých střechách typických pro výrobní, skladové a obchodní haly. Pod nánosy sněhu se střecha mnohdy prohýbá, svody se zanášejí a znemožňují odtok vody a dochází k jejich rychlejšímu opotřebení. Nezřídka dochází také ke korozi a popraskání upevňovacích střešních prvků.

Dotace nejen na opravy střech

„Nepříznivými povětrnostními podmínkami trpí i samotné střešní krytiny, které se mohou poškodit. U starých plechových střech bez dostatečně odolných nátěrů nebo s nátěry s nízkou životností, které stále využívá velké množství zemědělských a průmyslových objektů, se nejčastěji jedná o mechanická poškození ve formě oděrek a mikrotrhlin,“ popisuje Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga, která se zabývá výrobou a montáží lehkých střešních krytin v průmyslovém odvětví.

„V případě špatně volené nosné konstrukce dochází i k průhybům a prolomením s fatálním vlivem na samotnou funkčnost krytiny,“ dodává Jaroslav Nikodým.

Opravy střech jsou přitom jednou z oblastí, kde lze dotace z programu Nemovitosti uplatnit. „Poskytované dotace se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro region České republiky na období let 2014 až 2020 a Nařízením komise č. 651/2014. Činí pro malý podnik  maximálně 45 procent a pro střední podnik 35 procent způsobilých výdajů s tím, že minimální výše dotace byla stanovena na 1 milion korun a maximální výše na  200 milionů korun,“ připomněl František Kotrba parametry první výzvy programu, protože pro druhou výzvu zatím nebyly stanoveny.

V případě malého podniku tak musí firma ze svých zdrojů financovat 55 procent způsobilých výdajů, u středního podniku je to 65 procent způsobilých výdajů.

Firmy podnikající v zemědělské oblasti mohou pro rekonstrukci ustájovacích a skladovacích prostor i chovatelských zařízení využít Program rozvoje venkova 2014 až 2020, v němž podpora plyne rovněž z fondů Evropské unie. A to v rámci programu Investice do zemědělských podniků. Stejně tak  Národní program Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu poskytuje podporu pro rekonstrukci nemovitého majetku. Tyto žádosti lze podávat po celý letošní rok.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek