Na Pražském hradě bilancovali lídři českého exportu

21. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ve slavnostních prostorách Rudolfovy galerie na Pražském hradě se 18. října 2016 sešla Konference lídrů českého exportu 2016. Početná skupina zhruba pětiset exportujících průmyslníků společně bilancovala exportní výsledky, plnění Exportní strategie a otázky především regionálního zaměření podpory exportu.

Foto ze setkání leaderů exportuAvizovaná účast čelních vládních představitelů byla bohužel narušena řadou jiných jednání, vč. Rady EU k otázkám CETA, přesto byla sestava panelistů vysoce reprezentativní, počínaje hlavním spíkrem konference – vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem a náměstky příslušných resortů či generálními řediteli firem a institucí. Za ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil první náměstek Jiří Havlíček.

Již úvodním vystoupením prvního místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka byl dán signál k diskuzi na téma posílení teritoriálního principu diverzifikace podpory našeho exportu mimo země EU, v kontrastu s reálným nárůstem tohoto ukazatele, kdy již přes 84 %, dle dat do konce srpna t.r. u vývozu, směřuje právě do zemí EU, zejména Německa. Tato dynamika orientace na země EU je i pro růst našeho exportu dlouhodobě určující.

Mezi perspektivní teritoria pro exportéry vyjmenoval pan vicepremiér např. Brazílii, Izrael, USA a Čínu, v procesu propojující např. i aktivity České republiky v oblasti rozvojové pomoci. Mezi systémovými předpoklady uvedl místopředseda vlády Bělobrádek vzdělávání, výzkum a vývoj a jeho bezprostřední propojení výsledků výzkumu do aplikovaného výzkumu a rychlého uvedení novinek na zájmové trhy. Vyzval přítomné zástupce zejména z řad průmyslově orientovaných sektorů ke zřetelnější komunikaci a spolupráci s výzkumnými institucemi, školami i s institucemi podporujícími export v upřesnění jejich priorit a exportních oborově orientovaných zájmů ve světě.

Foto ze setkání leaderů exportuVýzkum provedený pořádající agenturou „CEEC“ ostatně potvrdil tradiční žebříček priorit exportérů, tj. udržení stávající klientely, její postupné rozšíření, vyšší efektivitu snížením nákladů a možnost vyšších investic do inovací na základě růstu zisku. Místopředseda vlády potvrdil nutnost orientace ze strany státu a regionů na klastry a regiony a autentická řešení opírající se o sektorově priority dle strategických plánů RIS3, s obsahem inteligentní specializace v rámci národní inovační platformy. Jedním z příslibů označil rodící se spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury ČR a Exportní pojišťovny EGAP, vč. podpory výzkumných projektů pro zahraniční klientelu, které mají již konkrétní řešitele.

Další velká výzva před naším exportujícím průmyslem je prosazení platformy Průmysl 4.0, nejen u velkých firem, počínaje automobilkou v Mladé Boleslavi, ale i do segmentu malých a středních firem, které jsou nejčastějšími klienty podpory exportu s účastí státu. Spolu s dalšími vystupujícími zmínil nezbytnost doplnění vhodné skladby pracovních sil zejména o dělnické profese s tím, že situace na pracovním trhu vybízí k rychlému řešení zejména strukturálních problémů, které omezují exportně orientované firmy.

Foto ze setkání leaderů exportuDalší, spíše odborně orientovanou část konference k podpoře exportu zastali zejména náměstci ministerstev průmyslu a obchodu a zahraničních věcí. Náměstek Havlíček se v úvodním vystoupení dotkl klíčových úspěchů vlády ve sjednocení a stabilizaci spolupráce všech zúčastněných stran, vč. dohod resortů MPO a MZV k činnosti Jednotné zahraniční sítě, Katalogu služeb a společné vstupní brány ke službám státu v podobě Klientského centra.

V rámci rozvoje vztahů s Čínou poukázal ilustrativně na nedávné pootevření čínského trhu pro malá letadla české provenience, s přístupem k certifikaci, na jejímž vyjednávání se skoro po tři léta osobně podílel. Podobně úspěšně roste i vzájemný obchod hi-tech produktů mezi Českou republikou a firmami z USA a Izraele v oblasti vyspělých nanotechnologií. Většina výsledků úporných snah ministerstva o rozvoj vzájemných obchodních kontaktů se projevuje ovšem s víceletým zpožděním.

V opakovaně pootevřené otázce obchodních sankcí s Ruskem potvrdil náměstek ministra Havlíček, že je klíčové pokusit se do budoucna udržet obchodní výměnu s Ruskem v maximální možné míře a, že drastický propad exportu v posledních letech je snad již u konce.

Kromě plejády dalších řečníků potvrdil viceguvernér České národní banky pan Hampl, že závazek intervence i nadále platí a intervence skončí nejdříve v polovině roku 2017. ČNB bude dělat i nadále konat vše pro udržení inflačního cíle 2 % p.a. dle priorit vlády a Rady ČNB.

Jednání konference v závěru provázela ještě skoro hodinová diskuze k naznačeným tematickým okruhům.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek