Na strojírenském veletrhu byl vyhlášen 2. ročník soutěže "Přeměna odpadů na zdroje"

13. 10. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Na strojírenském veletrhu byl vyhlášen 2. ročník soutěže V rámci dopolední části programu druhého dne 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu vyhlásil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček 2. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a její cílem je zvýšit zájem o využívání recyklovaných odpadů/druhotných surovin. U této příležitosti se ministr setkal s oceněnými účastníky 1. ročníku tohoto klání.

„Smyslem soutěže je připravit Českou republiku na přechod k oběhovému hospodářství, které je novým ambiciózním směrem Evropské unie. Zároveň vhodnou formou upozorňujeme na potřebu chovat se k surovinám zodpovědně, s rozumem a péčí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Soutěž probíhá v pěti specializovaných kategoriích zaměřených na základní, střední a vysoké školy, na firemní sektor a na sféru veřejné správy.

„Věřím, že soutěž motivuje podnikatelské subjekty k inovacím, studenty a pedagogy ke kreativitě. Vytvořili jsme si tak společně jedinečnou příležitost, jak ukázat a doložit, že výrobky z druhotných surovin mají vysokou kvalitu stejně jako výrobky z primárních neobnovitelných zdrojů, navíc s přidanou hodnotou snížení materiálové a energetické náročnosti výroby,“ poznamenal ministr Jiří Havlíček.

Druhotné suroviny mohou nahradit primární zdroje již dnes v některých odvětvích z více jak 50 %. To je cesta k udržitelnému a hospodárného nakládání se zdroji a přiblížení se k vizi EU i ČR, tj. materiálové soběstačnosti. Důležitou roli v tom hraje Ministerstvo průmyslu a obchodu, díky kterému se podařilo schválit aktualizaci Surovinové politiky České republiky. Tento strategický dokument společně s Politikou druhotných surovin České republiky schválenou vládou v roce 2014, tvoří komplexní strategii státu v oblasti udržitelného a účinného využívání zdrojů. Přitom jedním nástrojů úspěšného uplatnění oběhového hospodářství v praxi je účinná a efektivní osvěta odborné i občanské veřejnosti. Děje se tak i prostřednictvím soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“.

Do jejího 1. ročníku se přihlásilo 127 účastníků a s těmi nejúspěšnějšími se dnes ministr setkal.

„Vaše úspěšné projekty a díla jsou dokladem o české vynalézavosti a kreativitě. Je mi ctí Vám všem vyjádřit upřímné poděkování za vaše aktivity v oblasti získávání a využívání druhotných surovin, jste skvělým příkladem pro ostatní firmy a vzdělávací instituce,“ pochválil přítomné Havlíček.  

Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na webu MPO.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek