Na Ukrajině roste objem soukromých zdravotnických služeb

19. 9. 2016

  • Země: UA - Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 19.09.2016

V celkové struktuře zdravotnických služeb v zemi, poskytuje soukromé lékařství, podle různých odhadů, 5-10 % (v peněžním vyjádření). Soukromá zdravotnická zařízení se nacházejí především ve velkých městech se značnou platební schopností obyvatelstva. Při tom, asi 40 % podílu trhu je soustředěno v Kyjevě. Při nadbytku malých lokálních hráčů na trhu prakticky scházejí velké řetězce klinik a zdravotnická střediska. Z celkového počtu 30 tis. soukromých klinik a ordinací na Ukrajině, je pouze 56 zdravotnických center praktického lékařství. Při tom velkých víceúčelových klinik není více než deset. Je to "Medicom", "Boris", "Dobrobut", "Oberig", "Oxford Medical", "Into-Sana" a jiné. Soukromá zdravotnická zařízení fungující v zemi obvykle nemají síť poboček s širokým v regionech a jsou přítomna ve dvou nebo třech městech.

Soukromá zdravotnická střediska zaujímají právě ty výklenky, ve kterých je stát neefektivní a také tam, kde je příležitost k přilákání více pacientů co do kvality služeb. Mezi hlavní konkurenční výhody soukromníků vůči institucím veřejného sektoru patří komfortní péče. Největší segment představují soukromé stomatologické ordinace a kliniky. Soukromé stomatologické ordinace se podílí 75 % ne celkovém trhu stomatologických služeb.

Odborníci tvrdí, že ukrajinský trh soukromých zdravotnických služeb má velké vyhlídky k rozvoji a atraktivní investiční potenciál, ale v posledních šesti letech se na Ukrajině v soukromém sektoru zdravotnictví uskutečnily pouze tři investiční ujednání.

V soukromé medicíně jsou perspektivní ty směry, které buď zaujímají velký podíl ve struktuře nemocnosti, nebo jsou špatně a nekvalitně pokryty státními nemocnicemi.

Vzhledem k tomu, že podíl onemocnění kardiovaskulárního systému ve struktuře nemocnosti Ukrajinců je velmi vysoký (32 %), a v zemi je pouze osm specializovaných klinik, směr kardiologie zůstává perspektivní sférou činnosti soukromé medicíny. Rovněž tak to platí zejména pro střediska s kompletní péčí a možností delšího pobytu. Také budou využity služby soukromých lékařů v oblasti onkologie, reprodukce, diagnostiky, a zvláště pediatrie, kde navzdory dominanci státních institucí (asi 900 nemocnic a poliklinik), existuje poptávka po dětských nemocničních službách a obdržení komplexní řady služeb na jednom místě.

Tisknout Vaše hodnocení: