Na výstavišti Messe Wien v Rakousku proběhl veletrh Intertool 2016

25. 5. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Na výstavišti Messe Wien v Rakousku proběhl veletrh Intertool 2016 Od 10. do 13. května 2016 probíhala v celém areálu výstaviště Messe Wien spolu se sousedním kongresovým centrem přehlídka průmyslového sektoru. V hale A stejného výstaviště se konala výstava SMART Automation Austria. Souběžně probíhající akce Intertool v halách A a B trvala o den déle a skončila 13. května.

Veletrhu se zúčastnilo celkem 439 domácích i zahraničních vystavovatelů a navštívilo ho celkem 21 546 návštěvníků z řad odborné veřejnosti, což představuje meziroční nárůst o 4,5 %.

Pozoruhodně vysoký podíl (43,5 %) připadl na odborníky z průmyslového sektoru, kteří navštívili Intertool úplně poprvé. Mnoho odborných návštěvníků se navíc zúčastnilo obou výstav, což vedlo k podstatnému zvýšení návštěvnosti, zejména v prvních třech dnech.

Benedikt Binder-Krieglstein, provozní generální ředitel společnosti Reed Exhibitions, která výstavy pořádala, uvedl, že spojení obou akcí bylo velice úspěšné: „Podpora různých odvětví, zájem návštěvníků a v neposlední řadě i aktivní zapojení všech zúčastněných jasně ukazují, jaký význam má takováto platforma průmyslového sektoru pro Rakousko jako průmyslovou základnu.“

„Letošní spojení veletrhů SMART a Intertool bylo velmi efektivní a představovalo úspěch komplexní koncepce Vídně jako místa konání výstav. Na pokračování po této cestě budeme klást velký důraz a budeme také úzce spolupracovat s příslušnými odvětvími a obory na vybroušení profilů výstav Intertool a SMART, aby byly ještě přitažlivější,“ řekl provozní generální ředitel.

Vystavovatelé přispěli k celkovému úspěchu veletrhu

Letošní výstava Intertool představila nová a progresivní řešení aktuálních otázek v kovoprůmyslu. Předvedlo je celkem 274 vystavovatelů, včetně mnoha předních firem z oboru a také společnosti, které ve Vídni vystavovaly poprvé.

Tato impozantní skupina vystavovatelů, zejména těch, kteří se na fóru objevili poprvé, byla důkazem významu, jehož veletrh Intertool nabyl. Zvláštní pochvalu si zaslouží vystavovatelé za aktivní účast a zapojení.

Doprovodný program klíčovou složkou výstavy

Výstava Intertool poskytla platformu pro firmy, produkty a služby. Její program obsahoval čtyři velmi speciální akce: výstavu „Procesní řetězec“, seminář „Pokročilá výroba v produkci strojního zařízení“, „7. výroční shromáždění sítě ÖGfZP“ pro nedestrukční testy a „Rakouské forum pro 3-D tisk“. Návštěvnost akcí byla vyšší než kdykoliv předtím.

Anketa mezi odbornou veřejností potvrdila úspěch veletrhu Intertool

Úspěch výstavy Intertool 2016 se odráží ve výsledcích ankety mezi návštěvníky z řad odborné veřejnosti. Čtyři z pěti dotazovaných (79 %) byli velmi spokojení s úrovní výstavy. Devět z deseti by výstavu doporučilo ostatním a 84,4 % uvedlo, že pro ně návštěva byla přínosem. Zhruba polovina návštěvníků objevila nové produkty a 44,4 % nalezlo nové potenciální dodavatele.

Devět z deseti dotazovaných návštěvníků prohlásilo, že na výstavě je komplexní sortiment zboží a služeb. Tři z pěti dále uvedli, že se nezúčastňují žádného jiného srovnatelného veletrhu. Souběžné pořádání výstav Intertool a SMART Wien ocenilo sedm z deseti dotazovaných (69,4 %). Celkem 75,5 % návštěvníků uvedlo, že mají zásadní roli v rozhodování o provozních investicích ve společnosti, ve které pracují.

Přitažlivá výstava pro zahraniční odbornou veřejnost

7,7 % návštěvníků z řad odborné veřejnosti přijelo na veletrh Intertool ze zahraničí. Nejvíce jich bylo z Německa (44,1 %), dále ze Slovinska (11,8 %), z České republiky (8,8 %), Slovenska (5,9 %), Maďarska (5,9 %), Itálie (2,9 %), ostatních členských zemí EU (11,8 %) a nečlenů EU (8,8 %).

Vystavovatelé považují Intertool 2016 za úspěšný

Podle firem vystavujících na letošním veletrhu Intertool byla akce úspěšná. Gebhard Aberer, generální ředitel DMG Mori Austria GmbH, řekl: „Výstava Intertool 2016 byla pro DMG MORI jednoznačným úspěchem. Předčila naše očekávání a ve srovnání s rokem 2014 jsme zaznamenali zvýšený počet návštěvníků, objednávek i celkového objemu nabízeného zboží a služeb.“ Dodal, že „výstava Intertool je nyní jednou z nejdůležitějších obchodních platforem v Rakousku, takže společnost DMG MORI se na ní znovu objeví i v roce 2018“.

Veletrh se vydařil i podle Gerharda Melchera ze společnosti Boehlerit GmbH & Co KG: „Stánek firmy Boehlerit ve Štýrském koutku na výstavě Intertool navštívila spousta lidí a veletrh ve Vídni byl pro naši společnost naprostým úspěchem. Zaznamenali jsme o 55 % více kontaktů než na předchozí výstavě v roce 2014 a na zákaznickém večeru jsme uvítali přes 700 velmi spokojených zákazníků z Rakouska, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Německa, Turecka a Itálie.“

„Kolektivní inovační a kulinářské znalosti 11 štýrských partnerských podniků ve Štýrském koutku na výstavě Intertool mimoto vytvořily v hale A skutečný magnet pro návštěvníky. Kvalita, kvantita i nálada návštěvníků i vystavovatelů byla po celý týden trvání veletrhu vynikající,“ doplnil G. Melcher.

Ing. Klaus Ponweiser ze společnosti Siemens AG v Rakousku uvedl: „Z hlediska naší společnosti se jednalo o velmi úspěšný obchodní veletrh. Jedním z velmi potěšujících momentů byl vysoký počet stávajících kontaktů i nových kontaktů, které se na výstavě objevily.“

Informace poskytnuta společností Bison & Rose.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek