Náměstek ministra zahraničních věcí ČR navštívil Rwandu

24. 7. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Náměstek ministra zahraničních věcí ČR navštívil Rwandu Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa v rámci své pracovní návštěvy Rwandy jednal 21. července 2016 se Stálým tajemníkem na Ministerstvu průmyslu a obchodu Emmanuelem Hategekou. Náměstek Tlapa ocenil pokrok a reformy realizované ve Rwandě od tragické genocidy v roce 1994, potvrdil zájem ČR na rozšíření a prohloubení obchodní a ekonomické spolupráce a připravenost napomoci při naplňování Vize 2020 – plánu, který má posunout Rwandu mezi země se středním příjmem.

Obě strany se shodly na potřebě dobudování právního rámce, především na urychleném sjednání dohod o ochraně a podpoře investic a zamezení dvojímu zdanění, jakož i dohody o ekonomické spolupráci. Jako nejperspektivnější sektory spolupráce byly vytipovány energetika, zpracování potravin, zdravotnictví, zemědělství a bezpečnost a obrana.

Tajemník Hategeka projevil zájem o transfer technologií a know-how ve výše uvedených sektorech a o navázání přímé spolupráce mezi obchodními komorami. Partneři diskutovali i o konkrétním zaměření tzv. projektů ekonomické diplomacie, o vyslání oficiální rwandské delegace s podnikatelskou misí do ČR, či o české pomoci Rwandě na půdě OECD a při zajištění přístupu na trh EU.

Obdobný zájem o rozvoj spolupráce byl oboustranně vyjádřen při setkání náměstka Tlapy se Státním ministrem zemědělství Tonym Nsanganirou. Zemědělství představuje pro Rwandu klíčový sektor hospodářství, který zaměstnává 70 % pracovní síly a podílí se 33 % na tvorbě HDP a 50 % na příjmech z exportu.

Proto má Rwanda eminentní zájem o pomoc při navyšování přidané hodnoty svých zemědělských produktů, nahrazování dovozů, zpracování potravin, o dodávky zemědělské techniky a výchovu zemědělských kádrů. Státní ministr vyjádřil připravenost navštívit s oborovou podnikatelskou misí ČR a jednat se svým českým partnerem o konkrétních projektech.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek