Náměstek Tlapa předsedal zasedání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

14. 2. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Náměstek Tlapa předsedal zasedání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa předsedal dne 11. února 2016 41. zasedání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS). Hlavními body jednání bylo efektivnější zapojení českých subjektů do mezinárodních projektů zahraniční rozvojové spolupráce, realizace dvoustranné rozvojové spolupráce po roce 2017 a příprava nadcházející hodnotící mise Výboru pro rozvojovou pomoc OECD.

Účastníci zasedání se shodli, že při dvoustranné rozvojové spolupráce po roce 2017 je třeba dbát na komplexní sektorové působení s přidanou hodnotou českých řešení a se zapojením veřejného, neziskového i soukromého sektoru. Systém rozvojové spolupráce je nastaven správně, ale otevřenou otázkou zůstává způsob a rychlost navyšování finančních prostředků a personálních kapacit v této oblasti.

Foto ze zasedání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráciNa zasedání byly představeny Svěřenecké fondy EU pro Afriku a Sýrii, ustavené v návaznosti na současnou migrační krizi, a možnosti působení ČR v nich. „Svěřenecké fondy nám dávají novou příležitost k uplatňování českých podnětů a realizátorů, ministerstvo zahraničí k tomu od počátku poskytuje svoji asistenci,“ konstatoval náměstek Tlapa.

Nový mechanismus Svěřeneckého fondu pro Afriku je nastaven do roku 2020 s rozpočtem 1,8 miliardy EUR. „Pokud chceme být úspěšní a nabídnout naše řešení pro Afriku, je třeba jednat rychle,“ zdůraznil náměstek Tlapa.

Martin Tlapa rovněž informoval o výsledcích humanitární pomoci ČR za rok 2015. Z humanitárního rozpočtu MZV se podpořilo celkem 43 humanitárních aktivit ve 26 zemích v souhrnné hodnotě téměř 90 milionů Kč. Bezprecedentní bylo zejména navýšení pomoci Sýrii a zemím poskytujícím útočiště pro syrské uprchlíky.

Na závěr zasedání informovali zástupci resortů, platforem neziskových organizací a firem působících v rozvojové pomoci o chystaných akcích s rozvojovým zaměřením, z nichž nejvýznamnější bude Evropský Habitat, který je důležitou příležitostí ke zviditelnění České republiky.

„Ve vzájemné součinnosti můžeme budovat pozici rozvojové spolupráce, coby důležité součásti české zahraniční politiky,“ uvedl na závěr 41. zasedání Rady proZRS náměstek Martin Tlapa.

O Radě pro ZRS

Rada pro ZRS je meziresortní orgán, který zajišťuje koordinaci zahraniční rozvojové spolupráce, včetně přípravy příslušných strategických dokumentů, a dále koherenci mezi cíli rozvojové politiky ČR a ostatních vládních politik s dopadem na rozvojové země.

Členy Rady jsou zástupci všech resortů na úrovni náměstků ministra, dále Česká rozvojová agentura, Úřad vlády, Český statistický úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost; přidružené členství mají platformy neziskových organizací, firem a místních samospráv zapojených do ZRS. Zápisy ze zasedání Rady pro ZRS jsou přístupny na webu Ministerstva zahraničních věcí.

Kontakt:
MZV – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 224 18 2366
fax: + 420 224 18 2491
email: ors_sekretariat@mzv.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek