Namibie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz, tis. USD

1 712 2 324 3 076 4 751 2411

Dovoz, tis. USD

5 453 3 817 8 276 4 173 4067

Bilance, tis. USD

-3 742 -1 494 -5 201 578 -1657

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U českého vývozu byla v roce 2016 dominantní položka umělá střeva, dále procesorové jednotky, náboje, železné konstrukce a pytle. Naprostá většina dovozu do ČR je hovězí maso a surový zinek.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není evidována

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle dostupných informací neeviduje ZÚ ČR v Pretorii žádný joint-venture české a namibijské firmy.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dosud nebyly mezi ČR a Namibií uzavřeny žádné bilaterální smluvní dokumenty obchodní a ekonomické
povahy. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP, kam patří i Namibie. Vyjednává se o tzv. Dohodě o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a skupinou členských zemí SADC zahrnující i Namibii. Namibie se rozhodla nepodepsat dříve vyjednanou prozatimní (interim) EPA.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR přispívá do příslušných fondů EU. Namibie byla také významným příjemcem bilaterální rozvojové
pomoci ČR (např. sociální projekty v Keetmanshoop, obuvnický závod Okahanja), nepatří však již mezi
prioritní/programové země zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Byly zde realizovány pouze tzv. malé
lokální projekty (2012, 2013 a 2014), které spravovalo Velvyslanectví ČR v Pretorii.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: