Namibie: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

 2015

 2016

Dovozy

6 523 6 617 7 191 6 914 6 327

Vývozy

4 389 4 629 4 612 4 015 3 979

Saldo

-2 134 -1 988 -2 579 -2 899 -2 348

Údaje v mil. USD
Zdroj:Country Report, Economic Intelligence Unit

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchod mezi EU a Namibií je relativně malý - v roce 2016 činil vývoz z EU 373 mil. EUR, dovoz pak 1 090 mil. EUR. Nejvýznamnějšími odběrateli namibijského zboží jsou Švýcarsko (25,7 %), EU (17,3 %), Botswana (14,4%), Jihoafrická republika (10,2 %), Angola (6,9 %), Jižní Korea (6,4 %) a Zambie (3,3 %).

Dominantní postavení v dovozech do Namibie zaujímá Jihoafrická republika (53,9 %) následovaná Jižní Koreou (16,2%), EU (5,7 %), Bahamami (3,4 %), Kongem (2,5 %) a Čínou (2,4 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Největší vývozní položkou jsou drahé kovy a drahokamy (25,52%), dále pak lodě (13,9%), rudy (12,44%), mořské plody (11%) a měď (5,38%). U dovozů převažují dopravní prostředky (25,55%), stroje (11,96%), ropa a ropné výrobky (6,37%), elektrické přístoje (5,3%) a drahé kovy a drahokamy (4,21%).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

viz. informace na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků Namibie.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V čele nejvýznamnějších investorů v Namibii jsou Čína, USA, Německo a Velká Británie. Soustřeďují se zejména na oblast zemědělství, rybolov a nověji také energetiku vč. obnovitelných zdrojů. Investiční příležitosti (identifikované projekty) v jednotlivých oborech jsou popsány na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků Namibie.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Rozvoj Namibie je primárně závislý na přílivu zahraničního kapitálu. Investice jsou podporovány
prostřednictvím vytváření joint-ventures se zahraničními investory, kdy akcionářská struktura je závislá
na příslušném odvětví.

Investiční klima je upraveno zákonem Foreign Investment Act z roku 1990 a Export Processing Zones Act z roku 1995. Příslušné namibijské instituce NIC a ODC podporují příliv investic do zemědělství, rybářství, těžebního i zpracovatelského průmyslu a cestovního ruchu. Systém pobídek se dělí podle statutu zahraniční přímé investice, a to zda se jedná o:
· registrovaného výrobce - Registered Manufacturers (nejnižší stupeň investice, výroba pro tuzemský
trh);
· exportéra vyráběného zboží - Exporters of Manufactured Goods (prostřední stupeň, kdy výrobce
dodává nejen pro tuzemský trh, ale i na vývoz);
· podnik Exportní výrobní zóny - Export Processing Zone Enterprises (výroba zboží pro vývoz, převážně
mimo země SACU).


Pobídky jsou především v oblasti daňových úlev, školení pracovníků apod. Základní podmínky pro příznivé investiční prostředí v Namibii existují - jako např. politická stabilita, respektování práva, fungující bankovní systém, systém investičních pobídek či infrastruktura. Za největší překážku většího přílivu investic je však považován velký nedostatek kvalitní pracovní síly. Ten brání rozvoji moderních odvětví a služeb na takové úrovni, která by zajistila konkurenceschopnost v dnešní globalizující se ekonomice.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: