Národní konvent o EU: Jak lépe čerpat evropské peníze?

2. 2. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Národní konvent o Evropské unii vydal v pátek 23. ledna 2015 doporučení vládě, jak lépe čerpat evropské peníze. Doporučení, které se zabývá využíváním možností kohezní politiky a zefektivněním čerpání financí z evropských fondů, zpracoval tým Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Jedná se o výsledek kulatého stolu Kohezní politika v novém programovém období 2014-2020: zkušenosti a výzvy, který se uskutečnil ve čtvrtek 11. prosince 2014.

Dokument ke stažení:

Kohezní politika v programovém období 2014 - 2020: zkušenosti a výzvy (Kohezni-politika-v-programovem-obdobi-2014-2020.pdf, 456 kB)

Hlavní doporučení Národního konventu jsou soustředěna do následujících tematických skupin:

  1. Odbourání administrativní zátěže a zjednodušení procesů - zejména s důrazem na elektronizaci celé agendy, odbourání řady nadbytečných úkonů, uplatnění jednotného metodického prostředí a v neposlední řadě soustředění energie úředníků na kontrolu reálných přínosů projektů, nikoli na zcela nepodstatné administrativní a formální náležitosti projektů.
  2. Zajištění kvalitního výběru a hodnocení projektů - s důrazem na nestrannost a kvalitu hodnocení, zavedení zpětné vazby žadatelům, aby byli schopni rozeznat, kde udělali chyby, a vyhlašování výzev k předkládání projektů v dostatečném časovém předstihu.
  3. Důsledné odlišování typu žadatelů/konečných příjemců - se zohledněním jejich specifických potřeb a fungování, i ve vazbě na účetní a administrativní postupy.
  4. Zlepšení řízení, kontroly a legislativního prostředí - respektování účinného systému koordinace, omezení vysoké fluktuace úředníků, nestability a z toho plynoucí jejich nízké kompetence na mnoha místech implementační struktury operačních programů. Zaměření se také na další posílení evaluace jako nástroje hodnocení a úprav programů i výzev.
  5. Dostatečné využívání finančních nástrojů a citlivé nastavení kofinancování - finanční nástroje mohou představovat do budoucna efektivnější nástroj veřejných intervencí než dotace. V případě dotací je nutno zohlednit možnosti mj. NNO v sociální a dalších oblastech.
Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek