Návrhy řešení v oblasti ochrany duševního vlastnictví

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Návrhy řešení v oblasti ochrany duševního vlastnictví spočívají jednak v zavedení jednotného patentového systému, jednak v zajištění cenové dostupnosti a vymahatelnosti patentů.

Jednotný patentový systém

Podnikatelé podporují co nejrychlejší schválení patentu Společenství včetně přiměřené procesně právní úpravy, který zařadí patentovou ochranu do komunitárního práva.

Cenová dostupnost patentů

Podnikatelé požadují, aby stanovování poplatků za patentové přihlášky a udržovacích poplatků zohledňovalo specifickou situaci malých a středních podniků. Současnou výši poplatků za Evropský patent považují za naprosto nepřiměřenou. Stejně tak požadují, aby jazykový režim patentových přihlášek umožnil maximálně snadný přístup a nízké ceny (část podnikatelů MSP požaduje možnost podávat přihlášku v národním jazyce a strojový překlad spisu na náklady patentového sytému při současném zachování kvality překladů, jiní podnikatelé jsou ochotni s ohledem na efektivitu nákladů přistoupit na jazykový režim EPO).

Vymahatelnost patentů

Podnikatelé požadují, aby bylo možné vést patentové spory ve více státech, ale soudy postupovaly podle jednotných procesních předpisů.

Přiměřenost patentové ochrany

Podnikatelé požadují, aby při nastavování podmínek pro patentovou ochranu byl vždy brán ohled na efektivitu a ekonomický přínos patentové ochrany.

Podnikání na vnitřním trhu EU a ochrana duševního vlastnictví

Stav evropské legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Stav české legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Identifikace bariér v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek