Návrhy řešení v oblasti technických norem a uvádění výrobků na trh

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. K překonání překážek je podpora vytváření silných organizací, jenž budou aktivně zastupovat zájmy malých a středních podniků (MSP) a budou nabízet celou řadu podpůrných služeb. Potřebným krokem je dále zajištění snadné přístupnosti MSP k českým technickým normám.

Cestou k překonání výše uvedených překážek je podpora vytváření silných profesních organizací, které budou zastupovat zájmy MSP a nabízet škálu podpůrných služeb. Účinnost profesních organizací řemesel a malých podniků závisí především na míře jejich profesionality, na míře jejich podpory ze strany všech relevantních MSP a také na dostupné veřejné podpoře. Je třeba zajistit účast zástupců profesních uskupení MSP na jednáních technických komisí jak evropských normalizačních společností (CEN, CENELEC, ETSI), tak mezinárodních normalizačních společností (ISO, IEC) a jejich pracovních skupin všude tam, kde je to v rámci jednotlivých zastupovaných oborů potřebné. Dále je třeba zajistit snadnou přístupnost MSP k českým technickým normám, vlastnictví všech potřebných norem a jejich respektování.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) považuje pomoc MSP v oblasti norem a uvádění výrobků na trh za jednu ze svých priorit. HK ČR si uvědomuje, že základním předpokladem pro lepší zapojení MSP do tvorby norem a usnadnění přístupu MSP k normám je provedení systémových změn:

  • v oblasti základních kompetencí pro podnikání, kam patří
  1. stanovení vstupních podmínek pro podnikání v oboru
  2. stanovení odborných kvalifikací pro obory a ověřování odborné způsobilosti akreditovanými profesními uskupeními;
  • v oblasti zapojení MSP do výše popsaného systému fungování technické normalizace prostřednictvím určených profesních uskupení; každý obor zastoupí 1 skutečně reprezentativní profesní uskupení (s majoritním podílem na trhu);

V neposlední řadě je nutné vést dialog se zainteresovanými institucemi státní správy o souvisejících legislativních změnách a nacházení možností pro navýšení finančních prostředků na služby a aktivity odstraňující bariéry v této oblasti.

Podnikání a překážky v oblasti výrobků a norem

Stav evropské legislativy v oblasti výrobků a norem

Stav české legislativy v oblasti výrobků a norem

Identifikace bariér v oblasti výrobků a norem

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek