Návštěva arménské delegace v Praze u příležitosti 2. zasedání česko-arménské Mezivládní komise

2. 5. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Návštěva arménské delegace v Praze u příležitosti 2. zasedání česko-arménské Mezivládní komise Ve dnech 25. a 26. dubna 2016 se v Praze v prostorách MPO uskutečnilo 2. zasedání česko-arménské Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. České straně předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, arménskou stranu vedl náměstek Garegin Melkonyan z arménského Ministerstva hospodářství v čele početné oficiální a podnikatelské delegace z Arménie.

Toto česko-arménské setkání navázalo na pracovní cestu ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka do Arménie v únoru roku 2016 a posloužilo jako příprava ekonomické dimenze nadcházející státní návštěvy prezidenta ČR Miloše Zemana do Jerevanu v červnu 2016.

Nabitý program návštěvy arménské delegace v Praze obsahoval účast na česko-arménském business fóru, expertní jednání, zasedání Pracovních skupin, plenární zasedání Mezivládní komise včetně podpisu Protokolu, podpis Memoranda o spolupráci v oblasti metrologie, bilaterální setkání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, náměstkem ministra Vladimírem Bärtlem a náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou.

Česko-arménské podnikatelské fórum odstartoval 25. dubna 2016 dvoudenní maraton jednání institucionálních i business zástupců z České republiky a Arménie. V rámci této akce organizované ve spolupráci s Komorou SNS a Česko-arménskou smíšenou obchodní komorou mělo 15 arménských a 30 českých firem příležitost k setkání při bilaterálních jednáních.

V rámci zasedání dvou Pracovních skupin expertů, jedné všeobecné a jedné zaměřené na spolupráci v oblasti energetiky, se zástupci spolupracujících resortů setkali se svými arménskými protějšky a prodiskutovali perspektivy budoucí spolupráce. V arménské delegaci byli přítomni zástupci Ministerstva ekonomiky, energetiky a přírodních zdrojů, zahraničních věcí, financí, zemědělství a obrany.

Zájem o účast na jednání projevilo i několik českých firem, které v Arménii realizují či připravují společné projekty v oblasti energetiky. Během Plenárního zasedání komise dne 26. dubna 2016 byly shrnuty výsledky zasedání Pracovních skupin a prodiskutovaly se nové možnosti rozvoje česko-arménských vztahů, především v oblasti průmyslu, investic, energetiky, zemědělství, informačních technologií a standardů a metrologie.

Jedním z důkazů intenzivního rozvoje bilaterálních vztahů se stal podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi Českým metrologickým institutem a arménským Národním institutem metrologie. Hned na to ředitel arménského institutu navštívil pražskou pobočku metrologického institutu, kde proběhla vzájemná výměna kontaktů a cenných zkušeností z oblasti metrologie. Zainteresovaní zástupci resortů z Arménie měli taktéž možnost navštívit plzeňské továrny české firmy Škoda JS, a.s. (pozn.: Škoda JS realizuje v Arménii rozsáhlé projekty údržby jaderné elektrárny Metsamor).

V rámci 2. zasedání Mezivládní komise přijal arménského náměstka ministra ekonomiky Garegina Melkonyana taktéž ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a mluvilo se především o pozitivních výsledcích 2. zasedání Komise, o potenciálních projektech spolupráce a perspektivě vztahů Arménie s Evropskou unií.

Ministr Mládek ocenil význam Arménie jako země důležité pro českou ekonomiku nejen z hlediska přístupu na trhy třetích zemí (Írán, střední Asie), ale i z hlediska perspektiv rozvoje českých firem na arménském trhu. Náměstek Melkonyan poukázal na nové možnosti rozvoje obchodních vztahů, a to především skrze členství v Eurasijské ekonomické unii, v rámci programu Východního partnerství či v rámci trilaterální obchodní relace Česká republika – Arménie – Írán. Multilaterální dimenze exportních vztahů obou zemí by se proto měla stát jedním z určujících trendů budoucí spolupráce.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek