Navýšení cíle pro energetické úspory bude stát Česko stovky miliard

8. 9. 2017 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Český průmysl má vážné obavy z dopadu návrhů směrnic a nařízení v oblasti market designu a energetické účinnosti. Zakladatelé CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU ve společném prohlášení upozorňují, že návrhy nesou rizika pro průmysl, energetickou dostupnost, stabilitu a bezpečnost.

Navýšení cíle pro energetické úspory na závazných 30 % do roku 2030 může Českou republiku stát 600 miliard Kč. Společný postoj představili zástupci českého byznysu na dnešním setkání s českými poslanci v Evropském parlamentu, který bude o legislativních návrzích v blízké době hlasovat. Separátní zasedání k této problematice si vyžádali sami poslanci.

„Požadujeme větší flexibilitu pro členské státy při dosahování každoročních úspor energie, nediskriminační přístup ke kapacitním mechanismům a odmítáme ustanovení regionálních operačních center,“ shodují se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (zakladatelé CEBRE). Dále trvají na zrušení výjimek ze zodpovědnosti za odchylku a zrušení cenových stropů a prahů na velkoobchodním trhu.

Český byznys věří, že poslanci jejich připomínky při hlasování v Evropském parlamentu zohlední. Zakladatelské organizace CEBRE jsou zároveň připravené pokračovat v dialogu k těmto zásadním tématům.

Zasedání se účastnili poslanci Petr Ježek, Pavel Poc a Evžen Tošenovský. Setkání zakladatelů CEBRE s českou delegací v Evropském parlamentu dnes hostil v Praze Svaz průmyslu a dopravy ČR.

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím agentury CzechTrade, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu.

Deklarace zakladatelů CEBRE k částem zimního energetického balíčku zaměřeným na market design a energetickou účinnost v EU

Z pohledu Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále „Svaz“), Hospodářské komory ČR (dále „Komora“) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (dále KZPS) přinášejí návrhy směrnic a nařízení v oblasti market designu a energetické účinnosti významné dopady a rizika pro Českou republiku a její průmysl, energetickou dostupnost, stabilitu a bezpečnost. Tato deklarace odráží jednotnost pozice napříč členy Svazu, Komory a KZPS, tedy největších zaměstnavatelských organizací v ČR.

V oblasti nového uspořádání trhu s elektřinou požadujeme: 

1. Odmítnutí ustavení regionálních operačních center (ROC) s pravomocemi TSO

  • odmítáme, aby pravomoci národních provozovatelů přenosových soustav byly přenášeny na nové subjekty, jež se však nebudou spolupodílet na zajištění stability a bezpečnosti sítí;

2. Zachování nediskriminačního přístupu k sítím a principu technologické neutrality na trhu EU

  • zejména trváme na zrušení výjimek ze zodpovědnosti za odchylku, na nediskriminačním přístupu ke kapacitním mechanismům a svobodné volbě energetického mixu;

3. Zachování tržních principů fungování velkoobchodního trhu

  • žádáme zrušení cenových stropů a prahů na velkoobchodním trhu.

V oblasti energetických úspor musíme varovat před takovým pojetím národních cílů, které by nerespektovalo specifické výchozí podmínky členských zemí. Navýšení cíle pro úspory na závazných 30 % do roku 2030 může ČR stát až 600 mld. Kč. Trváme především na následujících prioritách:1.

1. Státy by měly mít k dispozici co nejširší paletu nástrojů (flexibilitu) pro dosahování každoročních úspor energie, která by neměla být svazována ambiciózními administrativními omezeními;

2. Odstranění závazku lineární trajektorie pro dosahování energetických úspor dle čl. 7 Směrnice

  • při nevhodné formulaci v čl. 7 (povinnost dosáhnout každoročně 1,5 % nových úspor) by ČR byla implicitně nucena dosáhnout 30 % zvýšení úspor, což by mělo výše uvedené finanční dopady.

 V rámci evropského legislativního procesu žádáme o zohlednění předložených argumentů a priorit, které široce reprezentují hlavní zájmy českého průmyslu a snaží se předejít tíživým dopadům pro ekonomiku ČR, jež by některé záměry Komise mohly přinést.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek