Nedostatečná vnitřní poptávka zůstává hlavní překážkou výrobní expanze průmyslových podniků

4. 6. 2013

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 03.06.2013
  • Zdroj: Il quotidiamo immobiliare

Mohlo by vyrovnání závazků italské veřejné správy, pokud k němu dojde, představovat významný stimul pro místní ekonomiku? Vládní dokument Finance a Ekonomika (DEF), vytvořený v dubnu tohoto roku, předpokládá, že ano: 0,2% růst HDP v letošním roce a 0,7% v roce 2014 jako následek vrácení dluhů, které má italská státní správa vůči místním podnikům. Celkový dluh dosahuje, dle posledního sčítání, 5,2 miliardy euro.

Ve skutečnosti bude ale hodně záležet na tom, jak budou vypadat prováděcí postupy a konkrétní situace, v níž se každý jednotlivý věřitel – podnik příjemce – nachází. Čím více je trh v recesi, tím nižší je předpoklad, že splacené dluhy mohou napomoci vyšší produkci. Jak je vidět na grafu, nedostatečná vnitřní poptávka je i nadále hlavní překážkou rozšiřování výroby italských průmyslových podniků.

Z grafu vyplývá, že největší bariérou rozvoje italských firem je nedostatečná poptávka (modré pole), dále nevhodná pracovní síla (žlutá pole), nevhodné nedostatečné stroje a materiál (zelená pole) a finanční bariéra – přístup k financím (červená pole).

graf

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty jsou v %

Zdroj: ISTAT – Italský statistický úřad

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Miláně. 

Tisknout Vaše hodnocení: