Nejasnosti kolem výstavby terminálu LNG na chorvatském ostrově Krk

11. 5. 2016

  • Země: Chorvatsko
  • Datum zveřejnění: 10.05.2016

ilustrační obrázekSituace okolo výstavby LNG terminálu na Krku je poměrně nejasná. Kromě záměru, který vyhlásila již v červenci loňského roku (minulá) chorvatská vláda, která prohlásila výstavbu terminálu pro zkapalněný přírodní plyn na ostrově Krk za jeden ze šestnácti strategických projektů země (a do seznamu evropských strategických projektů jej zařadila i Evropská komise), zveřejnila minulý týden skupina soukromých kanadských investorů, vedená společnostmi Pulsat Global Capital Inc. a BSH Group of Companies-Canada Ltd. svůj záměr vybudovat v téže lokalitě tzv. „Krk Energy Hub“.

Nová chorvatská vláda, ustavená v únoru t. r. (jejíž budoucnost je nejistá), potvrdila strategický význam LNG terminálu na Krku. Nový ministr hospodářství Tomislav Panenić však podporuje spíše výstavbu plovoucího terminálu než pevninského zařízení.

Vláda určila firmu LNG Hrvatska d.o.o. (tj. česká s.r.o.) se sídlem v Záhřebu za nositele projektu výstavby LNG terminálu. Její představitelé sdělili, že kanadští investoři nevyužili příležitost přihlásit se do výběrových řízení na investice do výstavby a pronájem kapacit budoucího LNG terminálu, které LNG Hrvatska uzavřela 31. prosince 2015.

Firma LNG Hrvatska získala povolení HERA (tj. Chorvatská energetická regulační agentura) k řízení budoucího terminálu. Je proto udivena, jak se někdo (tj. kanadští investoři) může zabývat myšlenkou vybudovat „paralelní“ terminál na stejných pozemcích. LNG o nich totiž vede pravidelná jednání se Státním úřadem pro správu státního majetku („DUUDI“), Ministerstvem spravedlnosti, konkurzní správkyní firmy Dina Petrokemija, Hypo Bankou a dalšími aktéry v této záležitosti. Z toho plyne, že by se kanadské firmy mohly stát majiteli předmětných pozemků pouze soudní cestou.

Aktuální vláda by ráda dokončila výstavbu nového LNG terminálu na severním Jadranu v roce 2018. Výstavbu před cca třemi týdny podpořil i první místopředseda chorvatské vlády Tomislav Karamarko společně s náměstkem ministra zahraničních věcí USA Hoytem Yeem během jeho návštěvy Chorvatska.

Není dosud zřejmé, jakým způsobem a v jakých termínech tedy budou pokračovat aktivity spojené s výstavbou nového LNG terminálu na Krku.

Zdroj: webové portály: tportal.hr a forbes.hr, 28. 4. a 6.5.2016
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Chorvatsku.

Tisknout Vaše hodnocení: