Největší podíl národní podpory pro zemědělství půjde v příštím roce do živočišné výroby

24. 11. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zemědělství (MZe)

motiv článku - Největší podíl národní podpory pro zemědělství půjde v příštím roce do živočišné výroby Vláda schválila dne 23. 11. 2016 dotační programy zemědělství pro rok 2017, které jí předložil ministr Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2,8 miliardy korun. Největší částka, celkem 1,9 miliardy, připadne odvětví živočišné výroby.

„Cílem programů financovaných z našeho rozpočtu je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Živočišná výroba čelí v posledních letech celoevropské krizi, přitom právě ona je nesmírně důležitá například pro venkovské oblasti, protože v nich udržuje zaměstnanost,“ řekl ministr Jurečka.

Proto získá živočišná výroba v příštím roce ze státního rozpočtu přibližně 1,9 miliardy korun z celkové sumy 2,8 miliardy vyčleněné na zemědělské národní dotace.

Struktura podpory pro rok 2017 navazuje na programy z předešlých let. Jsou zaměřeny proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond) a na agroenvironmentální opatření (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, doprava závlahové vody, restrukturalizace ovocných sadů).

Cílem dalších programů je udržení a rozvoj jednotlivých komodit (např. udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, podpora včelařství). Programy jsou cíleny i na ozdravování polních a speciálních plodin (např. prevence šíření virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti).

„V příštím roce budeme pokračovat v programu, jehož prostřednictvím mohou lidé na venkově opravovat drobné kulturní stavby nebo budovat odpočinková místa. Na to máme připraveno tři sta milionů korun. K tomu ještě bude v příštím roce možné v rámci tohoto programu udržovat a opravovat polní cesty, na ně mezi úspěšné žadatele rozdělíme dalších dvě stě milionů,“uvedl ministr Jurečka.

Finance ze státního rozpočtu zlepší také výuku na resortních středních a vyšších odborných školách, protože pomohou vybraným vzdělávacím institucím nakoupit moderní učební pomůcky. Tyto dva programy - Udržování a obnova kulturních a venkovských prvků a Centra odborné přípravy - jsou hrazeny ze státního rozpočtu, ale jiným administrativním postupem než národní dotační programy.

Přehled národních dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace pro rok 2017

Název programu  rok 2017

dotace k hospodářskému výsledku

(neinvestiční)

dotace
na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

(kapitálové výdaje)

  tis. Kč tis. Kč
Podpora včelařství 105 000  
Podpora vybudování kapkové závlahy a dopravy závlahové vody   25 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů   65 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat  249 000  
Nákup plemenných zvířat   20 000
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 137 000 18 000
Genetické zdroje 75 000  
Nákazový fond 600 000  
Poradenství a vzdělávání 110 300 700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 20 000  
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 25 000  
Podpora zpracování zemědělských produktů   400 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84 000  
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 15 000  
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 10 000 20 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti 329 831  
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 500 000  
  2 260 131 548 700
C e l k e m 2 808 831

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek