Největší výrobce mléčných výrobků VINAMILK zveřejnil své záměry pro rok 2016

27. 5. 2016

  • Země: Vietnam
  • Datum zveřejnění: 27.05.2016
  • Zdroj: Vietnam Business Times

Poslední výroční valná hromada společnosti VINAMILK schválila návrh růstových cílů pro rok 2016, včetně plánů na rozšíření zahraničního vlastnictví, výplaty 2 části dividend za rok 2015, záměru na vydání prémiových akcií k získání kapitálu a zavedení programu zaměstnaneckých akcií (ESOP).

ilustrační obrázekFinanční cíle pro rok 2016 zahrnují příjmy ve výší 2 mld. USD, což představuje zvýšení o 11 % oproti roku 2015, zisk před zdaněním 450 mil. USD a po zdanění ve výši 371 mil. USD, tj. zvýšení o 6 % oproti roku 2015. Dividendy v roce 2016 budou nadále placeny v minimální výši 50 % ze zisku po zdanění, a to ve dvou fázích: v srpnu 2016 a v květnu 2017.

VINAMILK předpokládá, že v letošním roce vydá více bonusových akcií  než původně očekával, aby zvýšil vlastní kapitál na 20 % (ekvivalent k emisní míře 5:1). Konečné datum registrace má být ve třetím čtvrtletí letošního roku a upsaný kapitál tak tak vzroste asi o 108 mil. USD.

Akcionáři také schválili plán na vydání téměř 9,44 milionu akcií v rámci programu ESOP.

V důsledku rozšiřování vlastnictví se mnozí akcionáři obávají, že se VINAMILK dostane do zahraničních rukou. Rovněž manažeři společnosti se vyjádřili, že netuší, proč se Státní kapitálová investiční společnost (SCIC) zbavila svého vlastnického podílu ve společnosti a rovněž se obávají zvyšování podílu zahraničních vlastníků.

Akcie VINAMILK nebudou kótovány na zahraničních burzách, protože podíl zahraničního vlastnictví ve společnosti již dosáhl 49 %. Další zvyšování zahraničního vlastnického podílu tudíž musí být obezřetně posuzováno.

Zdroj: Vietnam Business Times
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vietnamu.

Tisknout Vaše hodnocení: