Německá ekonomika v roce 2017 poroste pomaleji – prognózy a očekávání podniků

3. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Německá ekonomika v roce 2017 poroste pomaleji – prognózy a očekávání podniků Rok 2016 byl pro německou ekonomiku úspěšný – hrubý domácí produkt (HDP) tažený zejména domácí poptávkou vzrostl přibližně o 1,9 % (Spolkový statisticky úřad zveřejní data v polovině ledna), zaměstnanost dosáhla rekordu (43,8 mil. v listopadu 2016).

Míra nezaměstnanosti (6,1 %, resp. 4,2 % dle metodiky EU – 2,5 mil. nezaměstnaných) je na nízké úrovni, saldo veřejného rozpočtu dosáhlo mírného přebytku. Zůstane německá ekonomika v solidní kondici a stabilní i v r. 2017 a dalších letech? Zdá se, že ano, nicméně tempo růstu nejspíš významně zpomalí. Potvrzují to i podniky – mírný optimismus doprovází zdrženlivost, pokud jde o nové investice.

Makroekonomické prognózy

Podle Německé spolkové banky poroste německá ekonomika v tomto roce o 1,8 %, v letech 2018–2019 pak o 1,6 %, resp. 1,5 %. Příčiny zpomalení růstu vidí centrální banka zejm. ve zhoršení rámcových podmínek pro spotřebu domácností – zvýšení inflace (zejm. cen energií) a tudíž snížení kupní síly a zpomalení růstu zaměstnanosti (mj. v důsledku demografického vývoje, nedostatku kvalifikované pracovní síly a vyššího růstu mezd). Slabší růst bude vykazovat i zahraniční obchod, resp. export, výrazně poklesnou i veřejné výdaje (po výjimečných výdajích na zvládnutí imigrační vlny z r. 2015). Viz tabulka.

Prognóza německé ekonomiky

Skeptičtější prognózu představila Deutsche Bank, podle které poroste HDP v tomto roce o pouhých 1,1 %, v r. 2018 pak o 1,5 %. Ve svém hodnocení se ve většině faktorů shoduje s centrální bankou, s výjimkou vlivu nižšího počtu pracovních dní na růst HDP (0,4–0,5 %) a také očekávanou nižší mírou tvorby hrubého fixního kapitálu v souvislosti se slabším světovým obchodem a nejistotami. S nižší mírou investic počítá i podzimní společná prognóza pěti ekon. institutů (DIW, Ifo, IFW, IWH a RWI), která předpovídá pro r. 2017 s růstem HDP o 1,4 %, pro r. 2018 +1,6 %.

Očekávání podniků a vývoj v jednotlivých průmyslových sektorech

Dle aktuálních průzkumů mnichovského Ifo Institutu mezi německými manažery (670 CEOs) počítá 51 % s pomalejším růstem v r. 2017, 46 % s obdobným tempem růstů, resp. pouhé 3 % s růstem rychlejším. Zhruba ½ firem počítá se stejnou mírou investic, nejsilněji ve stavebnictví (76 %). Naopak s nižší mírou investic počítá zhruba ¼ dotázaných – nejvýrazněji ve službách (30 %), obchodu (27 %) i průmyslu (24 %). Pokud jde o trh práce, záměry firem odpovídají trendům - ca. 64 % počítá s udržením stávajícího stavu personálu, 24 % plánuje stav navýšit (z toho 87 % kmenový personál) a pouze 12 % snížit (z toho 56 % u dočasně přidělených zaměstnanců, resp. 62 % u kmenových zaměstnanců).

Prognózy průmyslových sektorů v Německu

Za největší rizika pro německou konjunkturu vidí německé firmy zejm. nedostatek kvalifikovaných pracovníků (67 %), obnovení krize Eurozóny (56 %) a rostoucí protekcionismus (47 %). Podobné výsledky vykázal i podzimní průzkum DIHK mezi svými členy – nedostatek kvalifikovaných pracovníků, vysoké náklady na práci a hospodářská politika jsou dlouhodobě považovány za rizika pro hospodářský růst SRN. Za největší překážky, resp. problémy, které je třeba řešit, považují německé firmy dle průzkumu Ifo byrokracii (64 %), rozvoj infrastruktury (56 %), modernizaci vzdělávacího systému (46 %), zvýšení vnitřní bezpečnosti (32 %) a až na pátém místě snížení daní a odvodů (29 %).

Zdroje: Deutsche Bundesbank, Deutsche Bank, Wirtschaftswoche, Destatis

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autor: Tomáš Ehler, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek