Německé výstavy a veletrhy zaznamenaly v roce 2015 další růst

16. 6. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Německé výstavy a veletrhy zaznamenaly v roce 2015 další růst V roce 2015 zaznamenaly německé veletrhy a výstavy v klíčových ukazatelích další růst – týkal se počtu vystavovatelů, výstavní plochy, návštěvníků. Samotné veletrhy představují významnou platformu pro prezentaci inovací. Významnou součástí aktivit veletržních správ je pořádání veletrhů a výstav pod svou hlavičkou v zahraničí a s tím související podpora „Made in Germany“.

Stát vystavovatele finančně podporuje – jak při účasti na zahraničních veletrzích, tak i mladé a inovativní vystavovatele.

Ze zprávy Asociace německého veletržního průmyslu (AUMA) vyplývá, že na 164 mezinárodních a národních veletrzích se loni představilo 173 tis. vystavovatelů (+2,0 % meziročně) na výstavní ploše 6,25 mil. m2 (+1,1 %). Pokles zaznamenal počet tuzemských vystavovatelů: téměř 71 tis. (-2,7 %), který byl však kompenzován nárůstem zahraničních vystavovatelů: téměř 102 tis. (+5,6 %). Počet návštěvníků vzrostl na 9,7 mil (+2,6 %). Tento trend by měl pokračovat i v tomto roce – přírůstky v klíčových ukazatelích jsou odhadovány ve výši 1–2 %.

Němečtí organizátoři veletrhů díky silnějšímu zastoupení na zahraničních trzích generují vyšší návštěvnost na domácích akcích – v roce 2015, kdy se počet zahraničních návštěvníků zvýšil o 5,69 %, pak počet návštěvníků z asijských zemí stoupl o 10 %, ze zemí EU o 4 %. Díky zahraničním aktivitám německých veletržních správ je toto odvětví relativně nezávislé na vývoji tržního cyklu. Do budoucna tyto správy hodlají navýšit počet veletrhů, a to i v nových oblastech, kterou jsou např. digitální služby. Na domácím trhu dochází k investicím do veletržní infrastruktury – do roku 2019 mají tyto investice činit 900 mil. EUR.

Veletrhy zůstávají základní platformou pro představení inovací, důležitá je také spolupráce s výrobní a výzkumnou sférou – ročně se na německých veletrzích koná na 1 tis. účastí vysokých škol prezentujících výsledky své výzkumné práce. Inovace jsou zásadním momentem ze strany vystavovatelů a návštěvníků. Dle výzkumů AUMA 80 % vystavovatelů chtějí na veletrzích prezentovat nové produkty. Téměř 70 % odborné veřejnosti má zájem se s inovovanými výrobky seznámit. Inovace se tak stávající přímým cílem účasti na veletrzích.

Pro německé firmy je důležitá přítomnost v zahraničí – v této souvislosti mají veletrhy a výstavy svou nezastupitelnou funkci. Zvláště významné jsou pak pro sektor malých středních podniků. Ze statistik vyplývá, že 40 % německých vystavovatelů se kromě domácích veletrhů prezentuje v zahraničí, přičemž před 15 lety to byla jen polovina tj. 20 %. Na zahraničních veletrzích se představuje na 10 tis. německých firem.

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky podporuje účast firem na zahraničních veletrzích podpůrným programem, který ročně pro tyto aktivity disponuje částkou 42–43 mil. EUR. V tomto roce bude uspořádáno na 225 účastí se státní podporou. Z teritoriálního hlediska jsou mezi cílovými destinacemi zastoupeny následující: Šanghaj (29), Moskva (27), Dubaj (20), Istanbul (9), Peking (9). Rostoucí náklady a oslabování eura má však za následek, že počet těchto účastí stále klesá. AUMA proto požaduje, aby program měl v příštích letech roční alokaci na úrovni 45 mil. EUR, čímž by byla zaručena kontinuita na úrovni posledních let.

Výše uvedené spolkové ministerstvo podporuje též mladé a inovativní vystavovatele. Podpůrný program byl prodloužen do roku 2019. Ročně je takto podpořeno na 600 firem na 50 veletrzích. Pro rok 2017 je pro tyto účely vyčleněno 2,6 mil. EUR. Vzhledem k prodloužení platnosti programu dojde ke snížení míry podpory – např. při první veletržní účasti klesá finanční podpora na pronájem a výstavbu stánku ze 70 % na 60 % nákladů.

Německé veletržní správy dle předběžných odhadů vykázaly za rok 2015 obrat ve výši 3,4 mld. EUR. V souladu se současným příznivým trendem se pro rok 2016 odhaduje obrat ve výši kolem 3,6 mld. EUR. Stále je však prostor ke zlepšení a optimalizaci. V oblasti financí AUMA vyjádřila nespokojenost s výrokem Spolkového ústavního soudu, na základě kterého uhrazené pronájmy výstavní plochy musejí být v účetnictví započítány do tvorby zisku před zdaněním a nikoli jako nákladová položka.

Veletrhy pořádané německými veletržními subjekty v zahraničí i přes zhoršené podmínky v některých zemích (Rusko, Brazílie, Turecko) stále zůstávají na dosažené úrovni posledních let. V roce 2015 se konalo 295 těchto veletrhů v 34 zemích, kterých se zúčastnilo téměř 119 tis. vystavovatelů a 7,8 mil. návštěvníků. V roce 2016 má stoupnout počet těchto akcí na 315, přičemž nové veletrhy se budou konat v Číně a Indii (po 6), Brazílii, Íránu a USA (po 3).

V mezinárodních veletrzích zůstává Německo světovou jedničkou. Z hlediska mezinárodních veletrhů reprezentujících vlajkové lodi jednotlivých oborů se jich téměř dvě třetiny konají v Německu. Vystavovatelům je v Německu na 26 veletržních místech k dispozici na 2,8 mil. m2 výstavní plochy. Z těchto pak na 10 místech je více než 100 tis. m2 kryté plochy(Hannover, Frankfurt, Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Mnichov, Berlín, Norimberk, Lipsko, Essen, Stuttgart), na dalších 5 pak více než 50 tis. m2 (Hamburk, Friedrichshafen, Bad Salzuflen, Dortmund, Karlsruhe).

Další informace naleznete na webu AUMA.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek